Copy
 
24.12.2015
 
חברים וחברות יקרים,

השבוע היועץ המשפטי שלנו, עו"ד דן יקיר, התראיין בתכנית "לונדון את קירשנבאום" בערוץ 10 ודיבר על הטענות הקשות בדבר עינויים שעוברים החשודים ברצח המשפחה הפלסטינית בדומא וטבע את המונח "אדם לא מענה אדם". במציאות החיים שלנו כאן, אנחנו מוצאים עצמנו מסבירים שוב ושוב למה עינויים הם אסורים. המובן מאליו, שעינויים הם דרכם של משטרים אפלים בלבד ולא דרכן של דמוקרטיות חפצות חיים, הפך לכמעט דעת מיעוט.

הרי מי הם הנחקרים הפעם? אנשים החשודים בהצתת בית על יושביו באישון לילה, אנשים החשודים ×›×™ שנאה הובילה אותם לרצוח תינוק בן שנה וחצי ושני הוריו ולפצוע קשה עוד ילד. ברור שכולנו רוצות ורוצים לראות את המבצעים של מעשה הטרור ×”×–×” יושבים מאחורי סורג ובריח, אבל  × ×“מה ×›×™ יש מי ששכחו שלא כל האמצעים להשגת המטרה הזו כשרים. שחברה דמוקרטית, שוחרת חופש, אינה מוכנה שחוקרים ישתמשו בכל האמצעים על־מנת לחשוף את האמת.

הדיווח של סניגורי החשודים במעשה הטרור בכפר דומא על חקירתם בשב"×› מעלה חשד כבד לשימוש בשיטות חקירה לא חוקיות, כגון שימוש בכוח פיזי ומניעת שינה לשעות ארוכות. אמצעי חקירה אלה נפסלו בשנת 1999 בבג"×¥ העינויים בעקבות עתירות שהגשנו בזמנו עם הוועד נגד עינויים והמוקד להגנת הפרט, ושהתבססו בין היתר על דוחות של ארגון בצלם. "חקירה סבירה היא חקירה ללא עינויים, ללא יחס אכזרי או בלתי אנושי כלפי הנחקר, וללא יחס משפיל כלפיו" קבע אז נשיא בית המשפט העליון  ××”רן ברק. " ניתן לקיים חקירה יעילה גם בלא אלימות; מותר להיזקק, במסגרת הדין, לתחבולות מסוימות ולפעולות מתוחכמות, המשמשות כבר כיום את החוקרים בשב"×› ובמשטרה. חקירות כאלה המותרות במתוקנות שבאומות  - יכולות להיות יעילות ולהשיג את מטרתן".

עם פרסום דבר החשדות  ×‘דבר עינויים קראנו לממונה במשרד המשפטים על בדיקת תלונות נחקרים בשב"×› (המבת"ן) לפתוח מיידית בבדיקת התלונות. באופן אירוני מעט, מצאנו את עצמו מקבלים על המהלך ×”×–×” קריאות עידוד דווקא מקהלים  ×©×¨×’×¢  ×§×•×“ם ראו בנו "שתולים" ובוגדים. דרכנו באגודה לזכויות האזרח היתה תמיד אחת. אנחנו מתנגדים למעצרים מנהליים ואנחנו ודאי מתנגדים לעינויים. לרוב הנפגעים משיטות הפעולה הדרקוניות האלה הם פלסטינים. הפעם מדובר בחשודי הטרור היהודי.

ועוד מפסק הדין: "לא פעם נלחמת הדמוקרטיה כאשר אחת מידיה קשורה לאחור. חרף זאת, ידה של הדמוקרטיה על העליונה, שכן שמירה על שלטון החוק והכרה בחירויות הפרט, מהוות מרכיב חשוב בתפיסת ביטחונה. בסופו של יום, הן מחזקות את רוחה ואת כוחה ומאפשרות לה להתגבר על קשייה".

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
 
 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2015 ACRIHebrew