Copy
 
16.2.2017

 
חברות וחברים יקרים,

השבוע עשינו היסטוריה. לאחר שלוש עתירות של האגודה לבג"ץ ועשרים שנות התדיינות, עברה השבוע בקריאה ראשונה הצעת חוק לביטול פקודת העיתונות.

פקודת העיתונות, שירשנו מימי המנדט, מעניקה לשר הפנים סמכויות מרחיקות לכת להצרת חופש העיתונות. השר יכול להפסיק את פרסומו של עיתון לכל תקופה שימצא לנכון אם הוא מפרסם דבר העשוי לדעתו לסכן את שלום הציבור, או ידיעות שקר שיש בהן לדעתו לעורר בהלה או ייאוש. הפקודה מחייבת עורך עיתון להיות בעל תעודת בגרות, ללא עבר פלילי, מעל גיל 25. מי שרוצה להוציא לאור עיתון נדרש לקבל רישיון מהממונה על המחוז במשרד הפנים, וזה לא נדרש לנמק את החלטתו בפני איש.

המספרים מלמדים שהאיום על חופש העיתונות בחסות הפקודה הוא לא תיאורטי בלבד: לפי כתבה שפורסמה לפני כשנה ב"הארץ", משרד הפנים סירב בעשור האחרון ל-62 בקשות רישיון להוצאת עיתון, יותר מעשירית מהבקשות שהוגשו באותה תקופה. באחד המקרים, למשל, היה זה בשל כך שמגיש הבקשה הורשע בעבירת בנייה.

את העתירה הראשונה בדרישה לבטל את הפקודה הגישה בשנת 1996 עו"ד ענת שקולניקוב, אז עורכת דין צעירה באגודה וכיום פרופ' למשפט חוקתי בבריטניה. את העתירות הבאות הגיש עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. העתירה השנייה נמחקה לאחר שמשרד הפנים התחייב להגיש הצעת חוק עיתונות חדש, אולם הצעת החוק נתקלה בהתנגדות מצד בעלי העיתונים הגדולים וקידומה הוקפא. לא ויתרנו, ובשנת 2014 עתרנו שוב, יחד עם מרכז "אעלאם". שוב המדינה גררה רגליים, אך בסופו של דבר ההתעקשות נשאה פירות.  

סמכות המאפשרת למדינה לסגור עיתון לא קיימת במדינות דמוקרטיות בעולם. אין הצדקה לכך שהשלטון יתערב בעיתונות ויגביל אותה. אנחנו באגודה מבטיחים להמשיך ולהתעקש, כדי לאפשר את חופש הביטוי לכל דורש.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2017 ACRIHebrew