האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 29.12.2011
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter


 
העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? הירשמו כאן

 


זכויות פליטים ומבקשי מקלט
דיון בעקבות החלטת ממשלה 3936 מיום 11/12/2011 בעניין מניעת הסתננות - בהשתתפות יו"ר הכנסת, ח"כ ראובן (רובי) ריבלין
הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים | יום שני, 2.1.2012 | 10:30| דיון

עמדת האגודה:  ביום ה-11 בדצמבר 2011 אישרה הממשלה את תכנית ראש הממשלה למה שהם מכנים "הטיפול במסתנני עבודה בלתי חוקיים". ההחלטה קובעת כי כל משרדי הממשלה ישתתפו במימון התכנית שעלותה 630 מיליון ₪, ומטרתה הגברת האכיפה והגדלת הקנסות על מעסיקים, זירוז תהליכי החקיקה שיאפשרו כליאה של מבקשי מקלט, זירוז בניית החומה בגבול הדרומי של ישראל ומתקן הכליאה המתוכנן.
מאז שנת 2005 נכנסו לישראל מבקשי מקלט במספרים גבוהים בהרבה מאלה שישראל היתה מורגלת אליהם בעבר. הרוב המכריע של מבקשי המקלט אשר נכנסו לישראל מאז שנת 2005 הינם אזרחים או תושבים של שתי מדינות: אריתריאה וסודאן, ובשל המצב השורר במדינות אלו, אין אפשרות להחזירם, מחשש לשלומם ואף לחייהם. ישראל, אינה מחזירה את הפליטים מחד, אך מאידך אינה בודקת את בקשות המקלט שלהם, ומתייחסת לכולם כאל מהגרי עבודה בלתי חוקיים. בשנת 2010 החליטה הממשלה על הקמת מתקן כליאה עצום בגודלו למבקשי המקלט, אשר תכנונו והקמתו מגובים בהליך לתיקון חקיקת החוק למניעת הסתננות, המאפשר, בין השאר, מעצר מנהלי של מבקשי המקלט לתקופות שלא יפחתו, ככלל, משלוש שנים, ובמקרים מסוימים אף לפרקי זמן בלתי מוגבלים. וזאת בניגוד חמור לדין הבינלאומי.

זאת ועוד, הממשלה מבקשת לאכוף איסור העסקה על כל מבקשי המקלט בישראל, מתוך הנחה כי במתקן יזכו מבקשי המקלט בכל צורכם, אין הממשלה מביאה בחשבון, כי רובם המוחלט של מבקשי המקלט יוותר מחוץ למתקן. הנותרים מחוץ למתקן – למעלה מ-30,000 בני אדם (מספר שסביר שייגדל עד להקמת המתקן והפעלתו) – יוותרו ללא מקורות הכנסה לקיומם.

למדינת ישראל הזכות לשמור על גבולותיה, לקבוע כללים ביחס לכניסה אליה ולפקח על הבאים בשעריה. יחד עם זאת, כמדינה שקמה כדי לספק בית לפליטים, ואשר היתה מעורבת מאוד בניסוח האמנה בדבר מעמדם של פליטים, כל אמצעי הננקט על ידי המדינה חייב להביא בחשבון את החובה המוסרית והמשפטית שלא לכלוא פליטים ומבקשי מקלט ולא להענישם.  להרחבה
צדק בבריאות - אשפוז סיעודי
תעריפי האישפוז הסיעודי הצעה לדיון מהיר של ח"כ פאינה קירשנבאום
ועדת הכספים | יום שני, 2.1.2012 | 11:00 | המשך דיון

עמדת האגודה: האגודה, כחלק מקואליציה של ארגוני חברה אזרחית למען אשפוז וטיפול סיעודי, מבקשת להבטיח את הזכות לאשפוז וטיפול סיעודי לכל, על ידי הכללת תחום הסיעוד בסל הבריאות, בניגוד למצב כיום. בימים אלו מקדם סגן שר הבריאות, הרב ליצמן, רפורמה בטיפול והאשפוז הסיעודי שמטרתה העברת הטיפול לאחריות משרד הבריאות וקופות החולים, והתמודדות  עם מספר כשלים מרכזיים במערך הטיפול והאשפוז הסיעודי: העדר רצף טיפולי וטרטור ביורוקרטי קשה מנשוא, השתתפות גבוהה ומבחן הכנסות לילדי המטופלים וטיפול סיעודי מצומצם ובלתי מספק בבית ובקהילה. קואליציית הארגונים כאמור תומכת ברפורמה זו, ושלחה מכתב בנושא לראש הממשלה ולשרים.  להרחבה

 

הפרטת שירות התעסוקה?
החלטת הממשלה על הקמת כ-22 מרכזי תעסוקה – מחוץ לשירות התעסוקה
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי, 4.1.2012 | 09:30 | דיון

עמדת האגודה: הממשלה החליטה על פתיחת 22 מרכזי תעסוקה חדשים בישובים הערביים על ידי הג'וינט, ובתקציבי מדינה. האגודה מברכת על הכוונה להקצות משאבים להתמודדות עם בעיות התעסוקה בקרב המיעוט הערבי, אך מתריעה כי האופן שבו נעשה הדבר עלול לגרום לנזק לציבור הנזקק לכך עד מאד.
אחרי שנים ארוכות של הזנחה מצד רשויות המדינה, שהובילו להדרתם משוק העבודה של רבים ורבות מבין הערבים תושבי ואזרחי ישראל, נכונותה של הממשלה להקצאות משאבים רבים לתיקון עוול זה היא צעד חיוני בכיוון הנכון. יחד עם זאת, עולה חשש כי הקמת 22 מרכזי תעסוקה חדשים בישובים הערבים שלא על ידי שירות התעסוקה, בצד הייבוש והריקון המתמשך של שירות התעסוקה, ימשיך את הפגיעה המתמשכת בציבור המובטלים בכללותו ובאלו מבין הציבור הערבי בפרט.

בעשרים השנים האחרונות חל פיחות של יותר מ- 50% בהשקעת המדינה בדורשי העבודה באמצעות שירות התעסוקה. נתונים אלו דומים למקרים רבים נוספים בהם ייבוש תקציבי מתמשך החליש את המערכת הציבורית ויצר מעגל קסמים המעצים את עצמו ומעודד את הפרטתה. ככל שהממשלה מבקשת להגביר את המאמץ ליצור אופק תעסוקתי לציבור הערבי בישראל, הדבר היעיל והנכון יותר יהיה להטיל את האחריות ולספק את התקציבים לכך לשירות התעסוקה, הגוף שנועד לעסוק בכך על פי חוק, ויש לו את הניסיון והידע המקצועי בתחום זה.  במילים אחרות, השקעת המשאבים בשירות התעסוקה עצמו, מקל וחומר בתוכניות ייעודיות לאוכלוסיות מודרות בתוך השירות, צפויה להניב תוצאות משמעותיות הרבה יותר.
אכיפת החוק בשטחי הגדה המערבית
1.   אכיפת החוק ביו"ש הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורי אריאל.  
2.   אכיפת חוק שוויונית ביהודה ושומרון הצעה לדיון מהיר של ח"כ אריה אלדד.  
3.   אכיפת החוק ביו"ש הצעה לדיון מהיר של ח"כ שלמה מולה.  
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום חמישי, 5.1.2012 | 10:00| דיון מהיר

עמדת האגודה: האגודה מתריעה כבר שנים מפני אזלת ידן של רשויות האכיפה האזרחיות והצבאיות בכל הקשור באכיפת החוק במקרים של אלימות שיטתית המכוונת בעיקר כנגד פלסטינים ורכושם, אך גם כפי שקרה לאחרונה כלפי כוחות הביטחון והאכיפה עצמם.
האגודה סבורה כי יש לפעול לאכיפת החוק וככל שנדרש להגביר את הכוחות והאמצעים המוקצים לכך. עוד מתריעה האגודה מפני שימוש בכלים פוגעניים, כגון צווים מנהליים וקוראת לפעול בדרך המלך, באמצעות נקיטה באמצעים פליליים במסגרתם נשמרות זכויות החשוד להליך הוגן.