האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 20.06.2013
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עכשיו עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה


 

גביית חובות ברשויות המקומיות
הליכי גביית חובות ברשויות המקומיות
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני, 24.06.2013 | דיון

עמדת האגודה: זה שנים רבות שסמכויות שלטוניות של גביית החובות הנתונות לרשויות המקומיות בחוק הופרטו לידי חברות פרטיות הפועלות למטרות רווח. סמכויות אלה כוללות שימוש במגוון רחב של אמצעים פוגעניים לצורך גביית חובות עבור הרשויות המקומיות ובין היתר, כניסה לבתי חייבים ואף שימוש בכוח לצורך פריצה לבתים ועיקול רכוש מחייבים. חברות הגבייה הפרטיות בעלות תמריץ כלכלי גבוה לגבות חובות, עושות לעיתים שימוש בשיטות גבייה אגרסיביות כלפי חייבים.  האגודה פנתה אל הוועדה בבקשה כי תדרוש ממשרד הפנים ומשרד המשפטים להורות על הפסקה מיידית של השימוש בחברות גבייה פרטיות ברשויות המקומיות בהעדר סמכות ובשל הפגיעה החמורה בזכויות אדם, ולכל הפחות להציג בדחיפות האפשרית לוועדה את הצעת החוק שהתחייבו לקדם בנושא, ולדרוש מהרשויות לכלול בנוסח שיקודם מנגנונים שמטרתם להבטיח שמירה ומימוש של זכויות אדם. להרחבה
 
בנוסף, האגודה חברה בפורום ארגונים למאבק בעוני העוסק בהיבטים נוספים של הנושא. הפורום מציג בפני הוועדה את ההחסמים שקיימים בהליכי גביית חובות ברשויות המקומיות - חסמים אשר אינם מאפשרים לאדם המעוניין להסדיר את חובו לשאת בנטל התשלום מחד, ולשמור על חיים בכבוד מאידך. החסמים שהפורום מצביע עליהם בין השאר אינם מאפשרים לחייבים למצות זכויותיהם לבירור החיוב, קבלת ההנחה האישית וקביעת הסדרי תשלומים ריאלים – וכל אלו מגדילים את החוב ומקבעים את החייבים בחיים של עוני.
 

הצ"ח ג'נין ג'נין
הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – לשון הרע על לוחמי צה"ל), התשע"ג-2013
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני, 24.06.2013 | הכנה לקריאה ראשונה
 
עמדת האגודה: הצעת החוק היא תגובה לסרטו של מוחמד בכרי, ולפסק הדין שדחה את תביעת הדיבה, שהגישה נגדו קבוצת חיילים שלחמה בג'נין. בדברי ההסבר להצעה נטען, שהתיקון נדרש כדי למנוע "פגיעה חמורה הנגרמת לחיילי צה"ל הנותרים ללא כל אפשרות להגן על שמם הטוב". הנחה זו בטעות יסודה: פסק הדין בעניין "ג'נין ג'נין" דחה את התביעה רק לאחר שבית המשפט הגיע למסקנה, שלשון הרע, שהסרט מוציא על "קבוצת לוחמים", לא דבקה באף אחד מהלוחמים באופן אישי.
הצעת החוק מבקשת ליצור פיקציה משפטית: פרסום שמותח ביקורת על צה"ל או על "כוח צה"ל" בשל פעולה מבצעית יאפשר לכל חייל או לכל לוחם ב"כוח" להגיש תביעת דיבה ייצוגית, למרות שלא נגרמה פגיעה, ולו משתמעת, בשמו הטוב. פיקציה זו נועדה לנצל לטובת אינטרסים ציבוריים את הפגיעה בחופש הביטוי, שהחוק מאפשר על מנת להגן על זכותו של האדם היחיד. ואכן, לפי דברי ההסבר של התיקון המוצע, מטרתו למנוע "פגיעה חמורה שנגרמת לישראל בשל האשמות הכוזבות המופנות" נגד צה"ל. אבל תכלית זו אינה "מתיישבת עם ערכיה של מדינת ישראל" וסותרת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותי.
 בית המשפט העליון הזהיר ש"הפרטה" של הזכות לתבוע בגין "לשון הרע על ציבור" תעודד תביעות סרק, ותיצור אפקט מצנן בנושא ציבורי חשוב מעין כמוהו – הפעלת כוח צבאי בידי המדינה. האיום ואפקט ההשתקה לא יפעלו רק נגד פרסומים דוגמת "ג'נין ג'נין" אלא נגד כל מי שיעז למתוח ביקורת, לפרסם עדות או רק להביע דעה על פגיעה חסרת הצדקה בחיילי אויב, ואף בפלסטינים או באזרחים ישראליים בשטחים. ההצעה עברה בקריאה טרומית במליאה ביום 22.5.2013, ומובאת לוועדה להכנה לקריאה ראשונה. להרחבה
 

הצעות חוק העולות השבוע להצבעה במליאה
 
ויסקונסין - שוב!
חוק התוכנית לעידוד יציאה לעבודה
מליאה | הצבעה בקריאה ראשונה

עמדת האגודה: האגודה לזכויות האזרח, שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם ועמותת סנגור קהילתי, מתריעים כי לקבלת "חוק התוכנית לעידוד יציאה לעבודה", שמשמעה החלת תוכנית ויסקונסין בכל הארץ, צפויה להיות השלכה מרחיקת לכת על זכויות אדם. מהות הצעת החוק היא הפרטת שירות התעסוקה, תוך מסירת סמכויות שלטוניות רחבות, לתאגידים פרטיים הפועלים למטרות רווח. הסעיפים הפוגעניים הרבים המופיעים בהצעת החוק חוזרים מילה במילה על הצעות חוק שנדחו בעבר על-ידי הכנסת (בפעם האחרונה ב-2011). בהם, בין היתר:
  • לעובדי התאגידים הפרטיים יהיו סמכויות לשלול קצבאות, לכפות על המשתתפים "עבודה בקהילה", ללא תשלום, לדרוש ולקבל מסמכים רפואיים פרטיים.
  • המשתתפים יחויבו שרירותית לתוכנית אישית בת 30-35 שעות שבועיות, שמשמעותה לעתים קרובות היא "העברת הזמן" במקרכזים ללא תוחלת.
  • טרטור אינסופי מיותר: פטור מהתוכנית למי שאינם מתאימים יינתן רק מקץ חצי שנה של השתתפות, וגם אותו יצטרכו המשתתפים לחדש אחת לכמה חודשים.
  • התאגידים אינם מחויבים לספק שירותים תומכי עבודה, כגון מעונות לילדים, הסעות וכדומה.
  • שירות התעסוקה וגופים ציבוריים אחרים אינם מורשים להשתתף במכרזים להפעלת התוכנית.

לפניית הארגונים אל חברי הכנסת
השוואה בין מתווה התכנית שנפסל על ידי הכנסת ב- 2011 לבין המתווה הנוכחי
למידע נוסף על תכניות ויסקונסין לדורותיהן

 

בעלות על הקרקעות של הבדואים בנגב
הצגת הדו"ח בדבר הסדרת התיישבות בדואים בנגב
מליאה | הצבעה בקריאה ראשונה

עמדת האגודה:  האגודה לזכויות האזרח עוסקות בנושא של זכויות הבדואים בנגב בכל תחומי החיים כבר שנים ארוכות, ובשיתוף עם ארגוני זכויות אדם נוספים. הצ"ח מציעה הסדר של רישום תביעות בתוך זמן מוגדר; הכרה לפנים משורת הדין בתביעה על אחוז מהקרקע בלבד; ופיצוי בקרקע או בכסף תמורת הקרקע שהוכרה בהסדר. לעמדתנו, פתרון צודק וישים משמעו, קודם כל, הכרה בכך שהבדווים בכפרים הבלתי מוכרים הם אזרחים שווי זכויות. על הממשלה להכיר ב- 35 הכפרים הבלתי מוכרים הקיימים, וכן להנהיג מנגנון הוגן לבירור תביעות הבעלות על קרקע, באופן שמתחשב בזיקות ההיסטוריות של האזרחים הבדווים לקרקעות, עליהן ישבו ואותן עיבדו במשך עשרות ומאות שנים, טרם הקמת המדינה. לעמדת האגודה והארגונים