Copy
חברות וחברים יקרים,

השבוע התעוררנו למציאות קשה יותר ואכזרית יותר. שני מעשי הרצח המזעזעים – של שירה בנקי בת ה-16 ושל עלי דוואבשה שטרם מלאו לו שנתיים – הותירו את רובנו ללא מילים ועם עוד סדק בלב. היום נודע שגם אב המשפחה שביתה הוצת בכפר דומא, סעד דוואבשה, לא שרד. אלה מעשים שהדעת אינה סובלת. אי אפשר לעכל, אי אפשר להבין: איך יכול אדם לכוון ולנעוץ סכין בגבה של נערה תמימה, שמעולם לא עשתה לו דבר? איך יכולים אנשים להצית בית על יושביו, אולי אפילו לשמוע את זעקות בני המשפחה העולים בלהבות?
 
אני מבינה את הזעם ואת הרצון לפעול בכל הכוח נגד טרור ופשעי שנאה. אולם האם כל האמצעים כשרים? בעקבות רצח התינוק החליטה הממשלה להתחיל להפעיל מעצרים מינהליים גם נגד יהודים. אנחנו באגודה לזכויות האזרח מתנגדים לשימוש במעצר מינהלי וחושבים שאין זה כלי ראוי במדינה דמוקרטית. במסגרת מעצר מנהלי מוחזק אדם ללא כתב אישום וללא משפט לתקופות ממושכות ועל בסיס חומר חסוי, מבלי שיש לו כל יכולת להדוף את ההאשמות ולהגן על עצמו.
 
מעצרים מינהליים פוגעים קשות בזכויות הבסיסיות לחירות, לכבוד ולהליך הוגן. לכן קובע הדין הבינלאומי שאין להשתמש בהם, אלא במקרים חריגים שבחריגים. למרות זאת, אלפי פלסטינים נעצרו במעצר מינהלי לאורך עשרות שנות הכיבוש, למשך תקופות שנעו בין כמה חודשים לבין כמה שנים. בשנה האחרונה הונמך רף הראיות הנדרש למעצר מינהלי בשטחים ובעקבות זאת הוכפל מספר העצורים המינהליים הפלסטינים, והוא עומד כעת על קרוב ל-400. זו הסיבה שעצורים פלסטינים פותחים בשביתות רעב – הם מוחים על מאסרם הממושך ללא משפט. האגודה לזכויות האזרח מתנגדת בעקביות למעצרים אלו, כמו גם לצווי המעצר הבודדים שהופעלו, וכעת מופעלים מחדש, נגד יהודים פעילי ימין קיצוני, ולצווי ההגבלה שעדיין מוצאים נגדם מעת לעת.
 
כן, אנחנו רוצות ורוצים לחיות במקום בטוח, שבו הסבירות להתרחשותם של מעשי טרור ושנאה, מכל הסוגים ומכל הכיוונים, תהיה קטנה ככל האפשר. אנחנו שותפות לרצון ×”×¢×– לפעול נגד פשעי שנאה. ××š מעצרים מנהליים לא יובילו אותנו להשיג צדק. לשב״כ, למשטרה ולצבא יש אמצעים רבים להיאבק בפשיעה ובטרור, כמו חקירות, מעצרים, מעקבים והאזנות. במקום לבזבז זמן ומשאבים בניסיונות להרחיב סמכויות פוגעניות, טוב יעשו רשויות הביטחון אם יתמקדו בלכידת הפושעים באמצעים הרבים והסבירים שעומדים לרשותם. 

שלכם,


שרון

עו"ד שרון אברהם-ויס
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2015 ACRIHebrew


להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה