Copy
האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 3.11.2011
Like הירשמו לקבלת הניוזלטר השבועי זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
ככל שתרצו להמשיך ולקבל את העדכון השבועי, אנא הירשמו כאן

שבוע טוב,

במהלך מושב הכנסת הקרוב, אנו מבקשים לעדכן בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם. בסקירה, שבכוונתנו להביא בפניכם מדי שבוע, נסקור את הנושאים שיעלו לדיון במהלך השבוע העוקב.

האגודה לזכויות האזרח עורכת כבר שנים רבות מעקב אחר הצעות חוק המובאות בפני הכנסת, כדי להבטיח שקול הזכויות יישמע בקביעות בתהליך החקיקה. האגודה פועלת לצמצום פגיעה בלתי-מוצדקת ובלתי-סבירה בזכויות האדם בהצעות חוק, וכן יוזמת חקיקה או תומכת בחקיקה שמטרתה קידום זכויות האדם. בנוסף, פועלת האגודה בכנסת לשינוי מדיניות בעניינים שיש בהם נגיעה לזכויות האדם, בהטמעת שיח זכויות האדם ובהצבת נושאים הנוגעים למכלול זכויות האדם על סדר היום הציבורי.

הלקט שנביא בפניכם הוא עדכון שבועי על סדר יומה של האגודה בכנסת – דיונים והצעות חוק בעלי נגיעה לחירויות אזרחיות, שמירה על הדמוקרטיה, שוויון, זכויות חברתיות-כלכליות ומכלול זכויות האדם. את סדר היום המלא של הוועדות ואת סדר יום המליאה ניתן למצוא באתר הכנסת. (אתר הכנסת מתעדכן תדיר, לכן כדאי לבדוק מידי יום-יומיים אם נוספו חומרי רקע לדיונים. כמו כן, חשוב לזכור שייתכנו שינויים בסדר היום.)

ככל שתרצו להמשיך ולקבל את העדכון השבועי, אנא הירשמו כאן

 

זכויות בפלילים – שלילת חירות ללא משפט
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)(תיקון מס'' 7)(חזקת המלטות מן הדין וחזקת מסוכנות), התש"ע-2009
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני, 7.11.2011 | 09:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: האגודה לזכויות האזרח מתנגדת באופן חריף להצעת החוק שבנדון, המאיימת לפגוע באופן קשה בעקרון חזקת החפות בישראל, ולהביא למעצרם של אנשים, שטרם הורשעו בדינם, מבלי שיוכח הצורך בכך. הצעת החוק פוגעת בעקרון חזקת החפות ובעקרון, כי אין מענישים אדם אלא לאחר שאשמתו הוכחה מעל לכל ספק סביר, בהליך משפטי הוגן. אכן, בנסיבות מסוימות אין מנוס משלילת חירותו של אדם במהלך משפטו, על אף המחיר הכבד הטמון בכך; אולם יש להבטיח, כי הדבר ייעשה רק כאשר הוא אכן נדרש באופן הכרחי כדי לאפשר קיום ההליך המשפטי או למנוע סכנה קשה לביטחון הציבור.


"קול ברמה"
אפליית נשים ברדיו "קול ברמה" הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורי אורבך
הוועדה לקידום מעמד האשה | יום שני, 7.11.2011 | 11:00 | דיון

עמדת האגודה: ערוץ הרדיו החרדי "קול ברמה" הודיע כי לא יעלה כלל נשים לשידור. התחנה פועלת מכוח זיכיון של המדינה ומשדרת על תדר ששייך למדינה. לאחר מאבק של מספר חודשים הסכימה התחנה להעלות נשות ציבור לשידור, ולייחד ברדיו שעות השמעה לנשים. האגודה, כמובן, מתנגדת גם לפשרה זו, מאחר ומדובר בהפליית נשים, הדרה שלהן מהמרחב הציבורי, והשתקתן – בחסות המדינה. 


זכויות כלואים – תנאי כליאה
דו"ח הסנגוריה הציבורית בדבר תנאי כליאה 
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 8.11.2011 | 09:30 | דיון

עמדת האגודה: מסוף שנת 1999, פועלת הסניגוריה הציבורית כמבקרת רשמית במתקני כליאה, ומזה שש שנים מגישה דו"ח מפורט בעניין תנאי מעצר ומאסר. האגודה מטפלת  במגוון רחב של נושאים הקשורים לזכויות כלואים ותנאי כליאתם, ביניהם: מניעת מפגש עם עו"ד, מניעת ביקורים, ענישה קולקטיבית, ועוד. נושא מרכזי בו עוסקת האגודה הנו הגדלת שטח המחייה וקביעת סטנדרט לשטח מחייה מינימאלי לאסירים. להרחבה.
 
הרפורמה בתכנון ובבנייה
הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010 - פרק א בחלק ו'' (סעיפים 397-417) – פיצויים בשל תכנית פוגעת
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 8.11.2011 | 11:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית  

עמדת האגודה: הצעת החוק נועדה להחליף את חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ויעדיה העיקריים הם: פישוט, ייעול וקיצור הליכי התכנון, תוך שיפור איכות התכנון וישימותו; התאמת כלי התכנון לתפישה של פיתוח בר-קיימא וחידוש עירוני; שקיפות של תהליך התכנון ושיפור כלי ההיוועצות והשתתפות הציבור. מידי יום שלישי מתקיים דיון ברפורמה בוועדה משותפת המיועדת לכך. האגודה לזכויות האזרח משתתפת בדיונים ומגישה באופן קבוע ניירות עמדה המפרטים את השינויים והתיקונים המוצעים לחקיקה.

אחת הדרישות המרכזיות של הארגונים, היא הכנסה לרפורמה של סעיפים המתייחסים לצורך של מוסדות התכנון לכלול בתוכניות הוראות בעניין דיור בר-השגה לאוכלוסיות הזקוקות לכך, ודיור בתמהיל חברתי למניעת מגמת הקיטוב בערי ישראל. מלבד נושא הדיור בהישג יד, ישנם מגוון של נושאים אנטי-חברתיים ואנטי-סביבתיים ברפורמה שאנו פועלים במטרה לתקנם ולשנותם, וזאת כחלק מ"המטה לתכנון אחראי". בין הנושאים: ייצוג הולם, שקיפות, שמירה על הררכיה בין הוועדות, ועוד. להרחבה.


גיל הפרישה לנשים
הודעת שר האוצר בדבר המלצות הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 \ גיל הפרישה לנשים ומצב הקרן לנפגעי העלאת גיל הפרישה במקצועות שוחקים, הצעתה של ח"כ פניה קירשנבאום \ העלאת גיל הפרישה לנשים, הצעתה של ח"כ זהבה גלאון
ועדת הכספים | יום רביעי, 9.11.2011 | 09:15 | דיון

עמדת האגודה: בסוף יוני 2011 הגישה הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים (ועדת ניסן) את מסקנותיה לממשלה והמליצה על העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 67. האגודה לזכויות האזרח הגישה לוועדה הציבורית את התנגדותה להעלאת גיל הפרישה לנשים. ההתנגדות מבוססת על כך שכיום נפלטות נשים רבות ממעגל העבודה עוד לפני גיל הפרישה, ולכן העלאתו תגרום לכך שהן יאבדו את זכותן לפנסיה ולהטבות נוספות הנובעות מגיל הפרישה לשנתיים נוספות. האגודה במסגרת קמפיין משותף של ארגונים ושל חברות כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית פועלת נגד העלאת גיל הפרישה ולביטול מסקנות הוועדה. להרחבה.