Copy
 
2.6.2016
 
חברות וחברים יקרים,

הפצע הפתוח של הכיבוש נכנס בשבוע הבא לשנתו ה-50. כמי שעובדות ועובדים בארגון זכויות אדם, עמיתיי באגודה לזכויות האזרח ואני נוגעים בפצע המדמם הזה באופן כמעט יומיומי, ומודעים היטב לעומקו ולהשפעתו על כל תחומי החיים. המאמצים שלנו להביא לשינוי במצב זכויות האדם בשטחים הם סיזיפיים במיוחד, וגם כשיש הצלחות התמונה הגדולה נשארת עגומה וקשה.

עם ההשלכות החמורות של הכיבוש על זכויות האדם אנחנו מתמודדות באופן יומיומי: איסורים קיצוניים על בנייה ופיתוח, הגבלות תנועה, הריסות בתים ובורות מים, אלימות ופגיעות רבות נוספות הכרוכות בהשפלה, התעמרות ודיכוי. אבל יום השנה ה-49 לכיבוש, שיצוין בתחילת השבוע הבא יחד עם יום ירושלים, מזמין מבט רחב ומעמיק יותר על מה שהשתנה מעבר לקו הירוק במשך השנים. מסמך קצר שכתבה רונית סלע מהאגודה מראה כיצד השליטה הישראלית בשטחים משתנה לאורך זמן וממקום למקום, פושטת ולובשת צורות חדשות, אבל תמיד – אינה מלווה באחריות הנדרשת לזכויותיהם של מי שחיים תחתיה.

בחמשת העשורים שחלפו מאז 1967 הפכו "השטחים" לאזור מפוצל ומקוטע, שבתוכו מתקיימות דרגות וצורות שונות של שליטה ישראלית. את מצב הכלאיים שנוצר בשטחים אפשר לתאר כ"סיבוש" – סיפוח וכיבוש המופעלים יחדיו. החוק הבינלאומי, החוק הישראלי, המשטר הצבאי והרשויות האזרחיות משמשים בערבוביה, מפעילים משטור חסר תקדים על האוכלוסיה הפלסטינית ומאפשרים את הגברת השליטה הישראלית באזורים שיש לישראל עניין לספחם. הקמת ההתנחלויות הולידה סטנדרט משפטי כפול שמאפשר את ההרחבה והפיתוח שלהן ובד בבד את דחיקתם של הפלסטינים מאזורים אלה.

השליטה הישראלית בשטחים היא הגורם בעל כוח ההשפעה הגדול ביותר על עיצוב חיי היום-יום של מיליוני בני אדם. על אף ההבדלים בין סוגי השליטה והחוקים הקיימים בגדה המערבית, בירושלים המזרחית וגם ברצועת עזה, התוצאה דומה: השליטה הישראלית, על שלל גווניה וצורותיה, אינה מלווה בלקיחת האחריות הנדרשת ממי שלקח לידיו את הכוח. היא מונעת מהתושבים הפלסטינים – כיחידים וכקולקטיב – את מימוש זכויותיהם הבסיסיות.

ה"סיבוש" משתנה, מה שנשאר קבוע הוא ההפרה השיטתית של זכויות האדם. אני מזמינה אתכם לקרוא את התיאור המקיף יותר של המציאות המשתנה בשטחים ולהעבירו הלאה למי שימצאו עניין בלהבין את תהליכי העומק שעוברת השליטה הישראלית המתמשכת בשטחים.

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew