Copy

Nezobrazuje se vám newsletter správně? Přečtěte si jednotlivé články ve Vašem prohlížeči.


Zapojení lidí do veřejného dění bez překážek? Vyzvěte politiky

Víte, co mají společného režisér Jan Svěrák, expremiér Špidla, exministři Moldan, Bursík a Liška, senátor Láska a komunální politik roku Mach? Všichni tito lidé vyzývají spolu s námi politiky k prosazení takových pravidel rozhodování o nových stavbách, díky kterým se místní lidé, obce, investoři i úřady dokážou jednoduše dohodnout bez finančních ztrát i poškozování životního prostředí. Přijdete se k nim a podpořte naši výzvu. 

 


Názor lidí na stavby a kácení? Novelu stavebního zákona tentokrát nezajímá

Jednání vlády o kontroverzní novele stavebního zákona je na spadnutí a všichni jsou napnutí, jak nakonec dopadne. Nová zákonná úprava totiž zabrání lidem vyjadřovat se k velkým stavbám nebo kácení dřevin v blízkosti jejich domovů. Díky připomínkám ekologů kolem Zeleného kruhu se na druhou stranu podařilo zachovat právo místních lidí odvolat se proti nezákonným územním plánům. Pročistí poslanci novelou české ovzduší?

Znečištění ovzduší na Ostravsku patří mezi nejhorší z celé Evropy. Díky každoročnímu překračování limitů se celá oblast pravidelně drží na druhém místě hned za Polskem. Naději na zlepšení měla přinést dlouho odkládaná novela zákona o ovzduší, kterou se budou poslanci zabývat nejspíš na další schůzi sněmovny. Podle všeho však přinese pouze kosmetické změny a nijak ke zlepšení stavu ovzduší nepřispěje.
 Příroda v národních parcích se dočká lepší ochrany. K dokonalosti ještě zbývá spousta práce

Poslanci a poslankyně v prvním čtení podpořili vládní návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která zpřesňuje a v mnoha ohledech zlepšuje pravidla ochrany pro naši nejcennější přírodu – národní parky.
 Speciální střípky z legislativy

Co se v událo v Poslanecké sněmovně, Senátu a ve vládě.V roce 2015 vydala asociace ekologických organizací Zelený kruh
www.zelenykruh.cz