Na een corona-pauze, waarin het alle hens aan dek was om de leden op de hoogte te houden aangaande de geldende regels en recentste steunmaatregelen, ben ik verheugd om terug in mijn pen te klimmen voor het schrijven van het voorwoord van de eerstvolgende SBD publicatie. In een tijdperk waar de volledige pijplijn van de diamantsector van mining tot retail een vergaande digitalisering ondergaat (gaande van verplicht telewerk voor functies die zich ertoe lenen als maatregel in België tegen de verspreiding van het coronavirus tot blockchain-technologie om de reis van een diamant op te volgen), zette ook SBD een stap op vlak van digitale transformatie. Het SBD bestuur nam de beslissing om de driemaandelijkse gedrukte uitgave “De Belgische Diamantnijverheid” te vervangen door een digitale nieuwsbrief. Deze niet-periodieke digitale nieuwsbrief is bedoeld voor de leden en geïnteresseerden die zich via de SBD website voor de nieuwsbrief hebben aangemeld. Daarnaast zullen er ook e-mails over sociaal-juridische en andere relevante updates verstuurd blijven worden (in functie van de ontwikkelingen, maar dan exclusief gericht aan de SBD-leden).

In voormelde informatiemailings die we de afgelopen maanden naar het SBD ledenbestand stuurden was COVID-19 de rode draad. Overigens niet abnormaal, gelet op het feit dat de coronacrisis de sector hevig heeft doen bloeden. Zo had meer dan de helft van de responderende diamantbedrijven in een door AWDC georganiseerde survey aangegeven dat hun omzet tijdens de eerste lockdown 90 procent of meer gedaald was. Maar het is in deze moeilijke en vaak sombere tijd goed om ook eens even stil te staan bij enkele positieve berichten en tendensen, waar ik dan ook graag dit voorwoord aan wijd.

Terwijl tijdens de eerste lockdown een groot aantal diamantbedrijven en -slijperijen de deuren gesloten had omdat het nog niet mogelijk was om de werkzaamheden veilig te organiseren of simpelweg wegens gebrek aan werk, konden veel van deze firma’s wel operationeel blijven tijdens de tweede lockdown door hun bedrijfsvoering aan te passen en gepaste hygiënische maatregelen te nemen. In Antwerpen bleef ook Diamond Office open. De import- en exportstatistieken van Diamond Office laten een herstel zien, waarbij er in oktober 2020 vanuit Antwerpen op vlak van waarde 75,5 % meer ruw geëxporteerd werd dan in dezelfde periode vorig jaar. De import was met 65 % toegenomen. In het kader van de samenwerking tussen Lucara Diamond, Louis Vuitton en SBD-lid HB Antwerp werd aangekondigd dat er nog twee exceptionele stenen van respectievelijk 549 en 998 karaat in Antwerpen gepland en bewerkt zullen worden.

In een jaar waarin de bankenproblematiek in de diamantsector tot een ongezien en onaanvaardbaar niveau ontspoord is, waren we ook verheugd dat de Kamer de wet inzake de basisbankendienst goedgekeurd heeft, waardoor (diamant)bedrijven die drie keer geweigerd werden door een Belgische bank toch een rekening zullen kunnen openen. We kijken hoopvol uit naar de teksten van de uitvoeringsbesluiten, waarvoor AWDC in gesprek is met de overheid.

Op vlak van arbeidsreglementering heeft SBD de onderhandelingen opgestart om de Wet van 1938 met voorbijgestreefde regels over arbeidsduur in de diamantsector op te heffen. In de plaats daarvan willen we de diamantwerkgevers een modern instrumentarium bieden om een arbeidsduurregeling in te voeren aangepast aan de noden van zowel de onderneming als de werknemers.

Ik kan besluiten dat we, als we onze krachten bundelen, handel én nijverheid, diamantorganisaties en beurzen, Antwerpen aantrekkelijk kunnen houden als werelddiamantcentrum en ons weer door de crisis zullen slaan! Als u mij zou vragen naar woorden die de Antwerpse diamantsector kenmerkend omschrijven, dan zijn dat immers authenticiteit, expertise én veerkracht.

Bart De Hantsetters, Voorzitter SBD

Algemene Vergadering van SBD keurde nieuwe benoemingen goed

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SBD aanvaardde op 3 september de benoeming van drie nieuwe leden van het Algemeen Bestuur: Guy Gorenstein (Gem World), Kirill Van den Abbeele (IGC Group) en Manuel Rappaport (Taché Diamonds). Van harte proficiat aan de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur!

Daarnaast keurde de Algemene Vergadering het financieel rapport en het jaarverslag over 2019 goed. Het SBD jaarverslag is digitaal beschikbaar via volgende link: https://sbd.be/en/documents/

Maak kennis met de leden van het Algemeen Bestuur & Bureel

Deadline registratieformaliteiten voor diamanthandelaars

Om te voldoen aan de herziene registratievoorwaarden voor de toegang tot de Belgische diamantsector, dienen in België geregistreerde diamanthandelaars (waaronder ook diamantfabrikanten en -makelaars) enkele documenten over te maken aan de FOD Economie. De deadline is 7 december 2020.

Eén van deze documenten is een bewijs van vakbekwaamheid van minstens één natuurlijke persoon die de firma effectief en daadwerkelijk leidt (een zaakvoerder/bestuurder). De FOD Economie heeft bevestigd dat lidmaatschap van SBD als bewijs van vakbekwaamheid beschouwd wordt.

Vraag nu uw bewijs van lidmaatschap aan

Tweede groepsaankoop voor diamantschijven voor SBD-leden

SBD organiseerde dit najaar voor de tweede keer een succesvolle groepsaankoop voor diamantschijven. Deze keer boden we de leden ook de mogelijkheid aan om schijven op maat te laten maken, waarbij men zowel de gewenste afmetingen als kwaliteit kon doorgeven. De bestellingen zullen normaal gezien nog voor het einde van het jaar aan de SBD-leden geleverd kunnen worden. 

Word ook lid van SBD en krijg toegang tot groepsaankopen

Op zoek naar een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in bewerking van diamant of gekleurde edelstenen?

Wij stelden een lijst samen van lidbedrijven die ervoor open staan om gecontacteerd te worden door nieuwe opdrachtgevers (enkel B2B). Opdat u sneller de geschikte dienstverlener zou kunnen vinden, wordt per bedrijf de specialisatie vermeld. De lijst zal geregeld worden geüpdatet - de meest recente versie kunt u steeds raadplegen op de contactpagina van de website van SBD.

Het gaat niet om een limitatieve lijst van Antwerpse diamantfabrikanten, maar om een oplijsting van fabrikanten die lid zijn van SBD én schriftelijk toestemming gegeven hebben dat hun contactgegevens gedeeld mogen worden met mogelijke prospecten.

Zoek en vind een Belgische diamantslijper
YD Investing In African Children & Communities

Young Diamantaires organiseren fundraising voor keuken en bibliotheek voor Zuid-Afrikaanse school

In 2019 bezochten 25 leden van de Young Diamantaires op uitnodiging van De Beers de Venetia mijn in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo, een gebied waar een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens leeft. De Venetia mijn zorgt echter voor een belangrijke verbetering op sociaal-economisch vlak. De mijn levert niet alleen directe arbeidsplaatsen op, maar daarnaast is De Beers ook betrokken bij talrijke sociale projecten.

De Young Diamantaires bezochten de Renaissance Secondary School te Musina, een school die in het kader van het School Infrastructure Development Programme gebouwd werd met steun van De Beers. De Young Diamantaires zamelen 350.000 USD in voor het bouwen van een keuken en bibliotheek voor de leerlingen van deze school.

Leer meer over het project
Website iconEmail iconFacebook iconLinkedIn icon

Copyright © 2020 Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid. All rights reserved.

You are receiving this email because you opted in via the SBD membership application form or via our website.