Copy
River of Glory basics: Het kenmerk van Waarheid is Liefde,
het kenmerk van Liefde is Waarheid.


 


River of Glory basics 
Het kenmerk van Waarheid is Liefde, het kenmerk van Liefde is Waarheid

Er wordt ontzettend veel gezegd in deze wereld.
Er worden je talloze wegen en ‘waarheden’ aangeboden om je het leven te geven
dat je zoekt. Vele religies claimen de Waarheid te hebben. De wereld is een doolhof aan ideeën, overtuigingen, filosofieën, wijzen van leven.
 
Hoe weet je nu heel simpel wat de Waarheid is? En hoe weet je dat wat wij je hier vertellen de Waarheid is? Misschien ga je nog verder en vraag je je af of er wel zoiets als Waarheid bestaat? Of misschien bestaat Waarheid wel, maar vraag je je af
of je Waarheid wel kunt kennen.
 
De eerste vraag die je jezelf moet stellen is:
geloof je dat jij er bent, geloof je dat jij bestaat.
Als het Antwoord daarop 'ja' is, ben je op de goede Weg.
 
Dan kunnen we naar de volgende vraag: heb jij jezelf gemaakt?
Als het Antwoord daarop 'nee' is, moet je concluderen dat iemand anders jou gemaakt heeft.

Als jou antwoord is 'dat het toevallig is dat je er bent', dan moet je nog eens goed
je gedachtegangen nagaan waarom je dit denkt,
dit is namelijk niet logisch en praktisch gezien) onmogelijk.  

 
Deze Iemand anders moet wel Liefde zijn, wil Hij zo’n prachtig iemand als jij kunnen maken!
Dat jij deze Liefde misschien nog niet ervaren hebt, betekent niet dat Hij geen Liefde is.
Dit betekent alleen dat jij de Waarheid nog niet weet over wie jij bent
en over Wie God is en hoe Hij jou ziet.
God schept namelijk alleen maar mensen die volmaakt zijn.
We moeten alleen nog Volkomen worden.


 
1 Johannes 4:7-8
7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God;
en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
 
Als je iemand echt liefhebt,
wil je eerlijk zijn naar die persoon, wil je alleen maar de Waarheid spreken
en je echte hart laten zien.
Waarheid en Liefde gaan hand in hand.

Zo ook God,
Hij is Liefde en kan alleen maar Waarheid spreken:
ook over de dingen die niet zo mooi zijn in jouw leven en die Hij graag wil veranderen.
 
We zijn nog ongelukkig en gevangen omdat we niet de Waarheid kennen,
we weten eigenlijk nog steeds niet hoe Hij echt over ons denkt.
We zijn zo pijn gedaan in het leven,
dat we ten diepste deze Liefde niet kunnen geloven voor onszelf.
Terwijl het juist deze Liefde, deze Waarheid is die ons compleet vrij zal maken van alle leugens waar we in terecht gekomen zijn en die mensen tegen ons gesproken hebben.
 

Johannes 8:31-32
31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden:
Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen,
32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
 
Als mensen zijn we in de leugens terecht gekomen door de zonde van adam
(Rom. 11:12-22), die tot op heden in ieder mens is doorgewerkt.
Alle mensen zitten gevangen in een leven van nutteloosheid, ze werken aan dingen,
die voorbijgaan en die geen eeuwigheidswaarde hebben!
 
Als we de Waarheid gaan geloven, laat God zien welke dingen er in ons leven
niet belangrijk zijn en welke we dus kunnen laten.
Als je het toestaat zet Hij het mes in je agenda.
Je leven zal Echt en Vol gaan worden.
Je zult van kind naar zoon of dochter van God groeien
en je zult hierdoor de schepping verlossen, gewoon door jezelf te worden.
Is dat niet mooi?

 
Romeinen 8:14
Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden,
die zijn kinderen van God.
 
Romeinen 8:18-21
18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden
van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig,
maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf 
om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
 
Doordat jij durft te geloven en te omarmen dat God van jou houdt
en je het mooiste leven wil geven, voorbij dat wat jij je voor kunt stellen,
durf je eerlijk te worden en te spreken met God over alle dingen,
die in de diepte van jou wezen zijn,
de pijn, de angst, de trauma’s en de zondige gevoels en gedachtenpatronen.
Hij wil je alles vergeven en je van alles genezen;
je zult Echt worden
en als je Echt wordt en in de Waarheid leeft,
zul je God, Die Liefde is, gaan leren kennen.

 

 
Mattheus 5:8
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.


 
 


 
Zijn Liefde is zo anders dan er in 'het kerksysteem' geleerd wordt:
Hij wil niet dat je over Zijn Liefde spreekt,
Hij wil dat je Volkomen thuiskomt in Zijn Liefde.
Hoe je dit doet kun je vinden in een artikel dat spoedig volgt.


 
                                               

 

 

Aquila Deborah & Israel Barak

                  ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele wateren...(Openb.1:15b)    
 

 

                                  ....in His flow, by grace!
 

                                  
Weekagenda:
 
Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, aanbidding en toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of persoonlijk via skype van 21:30 - 22:00 uur.)
 
Je bent welkom op de aanbiddings- & huissamenkomsten op elke derde dag 
(di 19:00 - 21:00 uur) in het Apostolic Prophetic Source centre in Winterswijk!
Graag vooraf aanmelden via e-mail: info@riverofglory.eu 

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot doorbraak en vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (zie studie op website).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!

Vernieuwing website
De vernieuwde website zal opengaan op Zijn tijd.
Volg op 
River of Glory FacebookRiver of Glory the Apocalypse Unveiled Patmos,
River of Glory Verdediger van het Woord,  River of Glory basics, hoe Zijn Rivier blijft stromen. 
Studies en informatie kunnen opgevraagd worden via 
info@riverofglory.eu.

Woord voor NU doorsturen
Weet je vrij om Woord voor NU e.d. door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)
 

Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
Snelliusstraat 16, 7102 ED Winterswijk
www.riverofglory.eu  I info@riverofglory.eu  
Tel: (+31) (0)543-538668

Basis Patmos: 
Eagle Rock 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Rabobank 1158.75.077 tnv 'St River of Glory'
KVK 09219988 | BTW 822256411
Copyright © 2013 River of Glory 
Alle rechten voorbehouden