Woord voor NU 21 januari 2013, OPNIEUW Uitgezonden 2015; De Shift is Gaande 

Joel 2 leger, een Zuiver leger?
 

 

Jeruzalem Profetenraad

 
 
Sion - Jeruzalem - Israël

 
 
Olijfberg, oktober 2012
 
 

Woord voor NU!
 
 JaHWeH..... Uw Naam is als een uitgegoten Zalfolie... (Hooglied 1:3)
 
 
 DIT ARTIKEL IS NU, EIND ZOMER 2015,  OPNIEUW ACTUEEL;
DE SHIFT IS GAANDE...
BEN JE BEWUST BIJ HET LEZEN DAT DEZE OPENBARING  BEGIN 2013 IS UITGEWERKT EN VERZONDEN; ZO OOK DE KGB UITNODIGING, WELKE ACTUEEL IS GEBLEVEN EN BLIJFT; BIJ AANVRAAG START OPNIEUW EEN 
KGB (
'Kings Generall Bite') - LEGERTRAINING IN OVERLEG, D.V.

Woord voor NU - 21 januari 2013
Joel 2 leger, een Zuiver leger?
 
In Jeruzalem hebben we op 23 september 2012 na de actie bij de Klaagmuur een nieuwe shofar van God gekregen! Een van topkwaliteit! God sprak:

“Vanaf nu blazen jullie het Nieuwe Geluid!”
 
Jesaja 43:18+19 
18 Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
19 Zie, Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn,
rivieren in de wildernis.

 
Dit blazen van het Nieuwe Geluid hebben we daarna een heel aantal keer op strategische plaatsen in Jeruzalem en op Patmos mogen doen.
 
Vervolgens kregen we de Opdracht om op 20 januari jl. voor het eerst dit Nieuwe Geluid in Nederland buiten het Source centre van His River of Glory te blazen,
te weten op de piramide van Austerlitz, een zeer strategische plek in het land.
Hiermee mochten we Zijn Koningschap proclameren.
 
Ruim 2 jaar eerder, op 10-10-’10 om 10:10 uur, hebben we op deze plek een zeer krachtige profetische actie mogen verrichten, die mede het begin was van een diepe en lange weg van zuivering, ploegen, strijd, overwinning en Openbaring! De Heilige Geest leidde ons in deze Weg vanuit Nederland via Patmos naar uiteindelijk Jeruzalem.
 
Direct na het blazen en proclameren op 20 januari kreeg Israël onderstaande tekst!
 
Joel 2
De dag van de HEERE is nabij

1 Blaas de bazuin in Sion,
sla alarm op Mijn heilige berg, (SVV: roept luide op de berg Mijner heiligheid)
laat alle inwoners van het land sidderen,
want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!

 

 
De Vader gebruikt, in Zijn Genade, ons team tot diepe zuivering van de mensen, die Hij ons zendt.
Vanuit Openbaring en ervaring weten we nu dat bijna ieder mens in meer of mindere mate geperverteerd is door kundalini, orion, merovigianbloedlijn-, elohim/nefilim DNA, waardoor het wezen van de mens op dezelfde frequentie gaat vibreren als de neflimmacht en deze zo kan binnenkomen en zijn nest bouwen in de persoon. De wereld en ja, OOK de Christelijke wereld, is dan ook één grote broedplaats voor deze hybride entiteiten. Door overtredingen, zonde en ongerechtigheden vanuit de voorgeslachten, en een nog steeds ernstig overspelig en daardoor verslapt Lichaam van Christus, hebben deze machten rechtmatige grond om hun satanische (illuminatie) agenda uit te voeren! Zij maken een eindtijdleger, die het plan van God zou moeten tegenhouden!
 
Artikel Xandernieuws 07-10-2010:
 
Verboden Poorten: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog
Menselijke technologie (b.v. CERN) brengt Nephilim terug op Aarde
 


"Diverse Bijbelse profetieën lijken erop te wijzen dat het leger van de Antichrist
in de eindtijd mede zal bestaan uit deels niet-menselijk wezens,
en dat zij letterlijk de hel op aarde zullen doen losbarsten."

Bron: XandernieuwsIn lijn hiermee een oproep..:
 
De afgelopen jaren heeft de Heer ons veel Openbaring gegeven, door een intensief Handelingen 2 bewegen. Het wordt hoog tijd dat het Lichaam van Christus hiermee bekend gemaakt wordt en erin leert te wandelen! 
 
Voel jij je geroepen om diepe Sleutels te ontvangen over onder andere de volgende zaken? 
 
 • Hoe Functioneert Zuiver Apostelschap? 
 • Wat is Priesterschap van de Gelovige? 
 • Hoe wordt men gereinigd van de ongerechtigheden van de voorgeslachten? 
 • Wat voor invloed heeft Genesis 6 op de huidige mensheid? 
 • Wat betekent het dat de dagen van de terugkomst van de Zoon des mensen zullen zijn als de dagen van Noach? 
 • Waarom is leven volgens Handelingen 2 de blauwdruk tot werkelijke bevrijding en het kennen van Jezus Christus en de Vader?
 • Wat bedoelt God ECHT met Jakobus 1:27? 
  De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: 
  wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking
  en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
 
 
Dan ben je bij deze uitgenodigd:


 
Uitnodiging lezing: King's Generals Bite (KGB)
 
Openbaring 19:17-18
17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels (adelaren = profeten, valken = apostelen) die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,
18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.
 
Met dat de Vader op 20 januari jl. het Woord Joel 2 en Zijn Openbaring hierover gaf, wisten we dat we ook een oproep moeten doen om te delen wat de Vader ons gegeven heeft omtrent de 'eerder genoemde bevuiling´ in dit leger in Zijn Lichaam. Dit zullen we in eerste instantie doen door middel van een eenmalige lezing, desgewenst gevolgd door 'gesloten' frontlinie meetings genaamd ‘King’s Generals Bite’. 

Deze vervolg-meetings zullen op een door God aangegeven strategische,
dus profetische locatie plaatsvinden, ten behoeve van het toerusten van het 
Openbaring 19 Leger voor allereerst Nederland en van hieruit wereldwijd voor hen die zich daartoe geroepen weten. 

 
Tijdens de lezing op 23 februari a.s. zullen we antwoorden geven op bovengenoemde vragen, en daaraan gerelateerde onderwerpen. De vervolg-meetings zullen het karakter van een Handelingen 2-setting hebben;
                                         'toerusting en eenieder heeft iets'.
 
 
 
Heb je interesse?
Informeer en/of geef je dan op via info@riverofglory.eu


Locatie: Apostolic Prophetic Source centre
Adres:   Snelliusstraat 16 te Winterswijk
Tijd:      10:00 -18:00 uur
Deelname & catering op basis van vrije gift.
 
Zie ook de komende mail: uitnodiging KGB-meeting
 

en weet je vrij deze door te sturen.

Vanaf eind februari zal alle info te vinden zijn op onze vernieuwde website www.riverofglory.eu
 
 
 
 
Vervolg op Joel 2:
 
2 Het is een dag van duisternis en donkerheid,
een dag van wolken, ja, donkere wolken.
Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt,
verspreidt zich een groot en machtig volk,
zoals er niet geweest is
van oude tijden af,
en er hierna niet meer zal zijn,
jarenlang, van generatie op generatie.

 
God gaf ons onlangs diep inzicht 
                                       in de betekenis van het Joel 2 leger!  
Het is GOD’S leger, ja, maar het is een leger van hen die in onzuiverheid verkeren en die God gebruikt tot zuivering van de mensheid! Het is een groot leger, omdat nagenoeg de hele mensheid erbij betrokken is! Alles en iedereen is in zonde, ziek en geprogrammeerd!
 

DIT is de bevuilde Rivier, waar God eind 2007 al over sprak. 
Zo’n omvangrijk, door demonische machten geprogrammeerd leger is er niet eerder geweest, en zal hierna ook niet meer zijn! Waarom? Omdat het Bruidsleger uit Openbaring 19 in deze climax-tijd dit satanische leger compleet zal vernietigen!
 
Openbaring 19

 
1 Korinthe 6:3
3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?
 
We weten, dit is NU. Nu valt dit leger de geroepenen aan!
Sterker nog: de nefilimperversie zit JUIST in de geroepenen, God’s profetisch Gezalfden!
Eerst zal een ieder dit uit zijn / haar eigen leven moeten werken om vervolgens de ander te kunnen bedienen!
Dit is het begin van oordelen over gevallen engelen en hun nageslacht!
 
3 Ervóór verteert een vuur,
en erachter verzengt een vlam;
ervóór is het land als de hof van Eden,
en erachter is het een woeste wildernis.
Ook is er geen ontkomen aan.
 
Deze machten worden geleid door Apollyon (de vernietiger),
koning van de afgrond!
Zij werken/projecteren door ‘de zwakten’ van de verwonden!
 
Openbaring 9:1-12
1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.
2 En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.
3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.
4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.
5 En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.
6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.
7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn.
En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen.
8 En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.
9 En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen.
10 En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maandenlang.
11 En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.
12 Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.
 
 
4 Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk,
en als renpaarden, zo rennen zij voort.
5 Als het geluid van wagens
springen zij over de toppen van de bergen,
als het geluid van een vuurvlam
die stoppels verteert,
als een machtig volk
opgesteld voor de strijd.
 
Dit machtige volk is een hybride volk, en mensen die geïnfecteerd zijn
met de kundalini, orion, merovingianbloedlijn, nefilim/elohim-DNA,
oftewel gevallen engelen. 


6 Bij die aanblik krimpen de volken ineen,
alle gezichten verschieten van kleur.
7 Als helden rennen zij,
als strijdbare mannen
klimmen zij tegen de muren op;
ieder gaat op zijn eigen weg
en zij wijken niet van hun paden af.
 
 
Deze machten hebben het recht van God gekregen, om alles wat niet in de Liefde is, binnen te vallen en te gebruiken voor hun leger! Zij zijn niet te verslaan, geen muur kan ze tegenhouden (menselijke filosofie en redeneren) tenzij de invalspoorten compleet gesloten worden en men het Volle Woord gaat uitleven en gehoorzamen! 
 
Alles wat stof (vleselijk denken) is, is rechtmatig terrein voor de slang!
 
Genesis 3:14
14 Toen zei de HEERE God tegen de slang:
Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt
onder al het vee en onder alle dieren van het veld!
Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
 
8 Zij verdringen elkaar niet,
ieder gaat zijn eigen weg.
Al stuiten zij op weerstand,
zij zijn niet tegen te houden.
 
Een mens kan in eigen kracht geen weerstand bieden tegen dit leger van gevallen engelen en nefilim machten!
 
9 Zij stormen op de stad af,
zij rennen op de muren,
zij klimmen tegen de huizen op.
Als een dief komen zij
door de vensters binnen.
 
De stad babylon is prijsgegeven aan deze machten, niets kan hen tegenhouden! Daarom roept God ons op:
 
Openbaring 18:1-4
1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.
2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.
3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.
 
10 Bij die aanblik siddert de aarde,
beeft de hemel.
Zon en maan worden in het zwart gehuld
en de sterren trekken hun licht in.
11 En de HEERE laat Zijn stem klinken
voor Zijn leger uit,
want Zijn leger is zeer groot,
ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt.
Groot is immers de dag van de HEERE
en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?
 
Door dit vers gaan velen de fout in door te denken dat het Joel 2 het geheiligde leger van de Heer is. NIET DUS, dit is het leger dat de Heer tegen Zijn uitverkorenen laat optrekken om hen te zuiveren! (Zie vers 24) Ja, het leger van de Heer, alles behoort Hem immers toe, maar het is niet het Leger waar de Heer in woont!
Zijn gezuiverde Bruidsleger is terug te vinden in Openbaring 19:
 
Openbaring 19:11-16
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
12 En Zijn ogen waren  als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God.
14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.
15  En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.
16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

Dit gezuiverde leger komt op tegen het Joel 2 leger van duistere machten en gevallen engelen! God laat de satan door Zijn eigen zonen en dochters verslaan..!
 
12 Ook nu echter, spreekt de HEERE,
bekeer u tot Mij met heel uw hart,
namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.
13 En scheur uw hart
en niet uw kleren.
Bekeer u tot de HEERE, uw God,
want Hij is genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid,
en Hij heeft berouw over het kwaad.
 
De enige manier om echt diep los van kundalini, orion, merovingianbloedlijn-, elohim/nefilim DNA te komen is dat men zich tot God te keert, met het hele hart! Dit vraagt tot bloedens toe te strijden tegen de zonden, dus vasten, geween en rouwklacht.
Het hart moet diep gescheurd worden, om ook diep gezuiverd te kunnen worden.
 
14 Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben,
zodat Hij een zegen achter Zich overlaat:
een graanoffer en een plengoffer
voor de HEERE, uw God.
15 Blaas de bazuin in Sion,
kondig een vastentijd af, 
roep een bijzondere samenkomst bijeen.
 
Om dit satanische leger te kunnen overwinnen moeten al je invalspoorten dicht zijn! Dit is alleen mogelijk door exact volgens de Blauwdruk voor gemeenteleven te bewegen, zoals het Woord van God dat voornamelijk in Handelingen 2 aangeeft. Dus roep een bijzondere samenkomst bijeen, niet eenmalig, maar
een blijvende bijzondere samenkomst, een continu door de Heilige Geest geleid samenbewegen; DAT is Zijn Rivier!
Alleen daar gebiedt de Heer Zijn Volle Zegen... stromen...
 
Handelingen 2:41-47
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
 
Psalm 133
Broederlijke liefde
1 Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.
 

 
En Zijn Volle Zegen houdt onder andere in dat het priesterschap in de apostelen en de profeten in werking gaat! God heeft dit de laatste jaren in onze groep diep vormgegeven. Het is een samenwerking tussen God en Zijn koninklijke priesters, een geestelijke reiniging/omzetting waarbij ongerechtigheid door Hem via de geest van degene die Hij hiervoor verkiest wordt schoongewassen. 
 
Kolossenzen 1:24
24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente. 
 
Dit priesterschap bewerkt diepe zuivering en wedergeboorte in het Lichaam van Christus. Een diep geheimenis, waar de gevallen babylonische kerk totaal geen zicht op heeft, maar wat essentieel is voor een Zuiver Bruidsleger!
 
16 Verzamel het volk,
heilig de gemeente,
breng de oudsten bijeen,
(reden tot KGB oproep!)
verzamel de kleine kinderen
en de zuigelingen.
Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan,
de bruid uit haar slaapkamer.
 
Alleen in een Handelingen 2 setting, waar een ieder ‘iets’ heeft, wordt de Gemeente door het koninklijk priesterschap geheiligd! Geboren om vrij te zijn? Ja! Maar enkel in krijgsgevangenschap in Christus! (En dus vervolgens in Zijn Orde onder (in) door God Zelf vrijgezette apostolische Zalving.) Alleen dan zal de ware kern van mensen tevoorschijn kunnen komen. Dan zal er aanbidding zijn in Geest en in Waarheid, hierdoor kan de Bruidegom uit Zijn binnenkamer komen en de Bruid uit haar slaapkamer.
Ze moet ontwaken uit de slaap, uit de betovering van babylon!
 
Efeze 5:14-20
14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
16 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.
18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,
19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart
20 en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.
 
In het nieuws van 22 januari '13: “Groot rotsblok rolt slaapkamer binnen in huis in St. George, Utah!” Zie het Nieuws voor NU in de vorige nieuwsbrief voor de profetische uitleg hiervan!
 
 
17 Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen
tussen de voorhal en het altaar,
en laten zij zeggen:
Ontzie Uw volk, HEERE,
geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad,
zodat de heidenvolken over hen zouden heersen.
Waarom zouden ze onder de volken zeggen:
Waar is hun God?
 
Een veel gemaakte uitspraak van Deborah: tranen bevloeien de Hof! Genade is weliswaar vrij door God beschikbaar gemaakt, maar wordt niet makkelijk verkregen, daarvoor moet geleden en een strijd gestreden worden! Het is een worsteling om binnen te gaan… De grootste strijd om Genade heeft onze Heere Jezus Christus gestreden aan het Kruis op Golgotha. Zo heeft Jezus Christus een Troon van Genade bewerkt in het Hart van de Vader! Toch vraagt Hij het lijden in/door het lichaam van de apostelen en de profeten te vervolmaken, om zo Zalving en Genade te bewerken voor Zijn kinderen!
 
Hebreeën 4:14-16
14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan,namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.
15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.
16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
 
18 Toen nam de HEERE het op voor Zijn land,
en Hij spaarde Zijn volk.
19 De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk:
Zie, Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie,
zodat u ermee verzadigd wordt.
Ik zal u niet meer overgeven
als voorwerp van smaad onder de heidenvolken.
 
Zodra men binnen Zijn Orde wandelt, Vol in Zijn Woord beweegt, 
zijn de bressen gesloten en zal Hij het koren (Woord van God), de nieuwe wijn
(de Vreugde van Christus) en de olie (Zalving) geven! De Bruid kan vol opstaan en gaan regeren met Hem, in Hem en door Hem over de heidenvolken!

 
 
20 Ik zal die uit het noorden
ver van u wegdoen.
Ik verdrijf hem naar
een dor en woest land,
zijn voorhoede naar de zee in het oosten,
zijn achterhoede naar de zee in het westen.
Zijn stank stijgt op,
zijn walm stijgt op,
want hij heeft grote dingen gedaan.
 
Een definitief einde voor satan en zijn engelenleger!
 
Jesaja 14:12-17
12 Hoe bent u uit de hemel gevallen,
morgenster, zoon van de dageraad!
U ligt geveld op de aarde,
overwinnaar over de heidenvolken!
13 En ú zei in uw hart:
Ik zal opstijgen naar de hemel;
tot boven Gods sterren
zal ik mijn troon verheffen,
ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting
aan de noordzijde.
14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten,
ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.
15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort,
in het diepst van de kuil!
16 Wie u zien, kijken u aan
en letten op u:
Is dit nu die man die de aarde deed sidderen,
die koninkrijken deed beven,
17 die van de wereld een woestijn maakte,
haar steden met de grond gelijkmaakte,
zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?
 
21 Wees niet bevreesd, land,
verheug u en wees blij,
want de HEERE heeft grote dingen gedaan.
 
Hij doet een geweldig Werk in deze dagen, Hij traint Zijn uitverkorenen,
om het leger van de vijand compleet tot in het diepste diep te verslaan!
Tot in het midden van de holle aarde!
 
22 Wees niet bevreesd, dieren van het veld,
want de weiden van de woestijn worden groen,
de bomen dragen hun vrucht,
de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst.
23 En u, kinderen van Sion,
verheug u en wees blij
in de HEERE, uw God,
want Hij zal u geven
de Leraar tot gerechtigheid.
Die zal regen op u doen neerdalen,
vroege regen en late regen in de eerste maand.
 
Jezus komt terug en neemt het Koningschap van de aarde op Zich!
Voor hen die de smalle weg gegaan zijn, is daar de brede hoge Weg (Jes.35),

 

Zijn Koningschap, Hij zal regeren vanuit Jeruzalem! 
Jezus werd in de eerste maand gekruisigd en stond in de eerste maand ook weer op!
 
24 De dorsvloeren zullen vol koren zijn,
de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie.
 
Waarom zal de dorsvloer vol met koren zijn? Omdat de dochter van Sion de dorsvloer betreden heeft, ze heeft het kaf van het koren gescheiden!
De parels van God gered uit de macht van de nefilim. 
 
Micha 4:13-14  (Heel Micha 4 ontving Deborah in de nacht van 19-20 januari 2013)
13 Sta op en dors, dochter van Sion,
want Ik zal uw hoorn van ijzer maken
en uw hoeven van brons.
U zult vele volken verpletteren
en Ik zal hun winstbejag met de ban slaan: het is voor de HEERE,
hun vermogen is voor de Heere van heel de aarde.
14 Nu, groepeer u, dochter van de strijdbende!
Zij gaan een belegering tegen ons opzetten.
Zij zullen met een stok
de rechter van Israël op de kaak slaan.
 
Wat is het vermogen? Dat zijn de kostbare parels van God, die profeten, die onder het altaar zijn en door de wraak en gerechtigheid verlost zijn van het babylonische wereldsysteem, het diep satanische en walgelijke nefilim broedprogramma! De dood wordt verzwolgen in de overwinning!
 
1 Korinthe 15:54-55
54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.
55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
 
De vijand is gereed om aan te vallen!
Vandaag is de oproep: Groepeer u, dochter van de strijdbende!
 
25 Ik zal u de jaren vergoeden
die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten,
Mijn grote leger,
dat Ik op u had afgestuurd.
 
God Zelf heeft dit grote diep satanische Joel 2 leger op Zijn uitverkorenen afgestuurd!!!
Machtige demonische sprinkhanen, die alles wat vleselijk is compleet vernietigen!
Ze komen door de vensters (invalspoorten) iemand's leven binnen en klimmen over elke muur (menselijke redenatie).
Maar Hij weet, dat Zijn kinderen in autoriteit en macht krachtiger en groter zijn dan satan en zijn gevallen engelen! Zoals Hij Zijn Zoon heeft laten kruisigen, zo laat Hij hen kruisigen door Zijn machtig en groot leger van gevallen engelen en hybriden!
Onze God doet alles meewerken ten goede voor hen, die het van Hem verwachten!
Dit grote leger zal leiden tot ultieme zuivering van de Bruid! 
 
Romeinen 8:28
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
 
De tweede wereldoorlog was een katalysator voor het Joel 2 leger!
Gods uitverkorenen zijn besmet door dit leger, het nefilim DNA stroomt door de aderen/bloedbaan van de mensheid! Men heeft geen idee..!
De ongerechtigheden van eeuwen zijn in deze decennia in de mensen tot volheid gekomen en hebben een woning voor gevallen engelen en hybride geesten bewerkt.
Maar juist in deze tijd geeft God ook Zijn Volheid aan Zijn kinderen om dit leger in de geest compleet met de grond gelijk te maken!
 

26 Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten,
en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen,
Die wonderlijk met u heeft gehandeld.
Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden.
 
Hoe wonderlijk, dat de Vader satan door Zijn kinderen / het Lichaam van Christus compleet laat verslaan. 
Doordat het volk van God compleet gevangen zit in de nefilim, zal de strijd en de overwinning ook volledige openbaring geven over alle tactieken van de vijand; deze zal volledig verslagen worden! Men zal de vijand geheel openbaar hebben, er zal geen rechtmatige grond voor de vijand meer in hun levens zijn!
 
27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben,
dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders:
Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!
 

Prayertower JeruzalemNadat men deze nefilim perversie uit hun leven gewerkt heeft,
zal men gaan zien dat God daar altijd al was!
 
28 Daarna zal het geschieden
dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:
uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
uw ouderen zullen dromen dromen,
uw jongemannen zullen visioenen zien.
 
Na overwinning wordt de Rivier van God vrijgezet in een ieder,
omdat de gelovige gezuiverd is van alle kwaad!
 
29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen
zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.
 
Zelfs zij, die door zonde slaven zijn geworden, krijgen Genade en ontvangen Zijn Geest.
 
30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde:
bloed en vuur en rookzuilen.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed,
voor die dag van de HEERE komt,
die grote en ontzagwekkende.

 
 
De zon staat voor God,
en
de bevuilde Gemeente zal,
voordat deze laatste slag komt,
verblind zijn door de nefilim machten,
die als een sluier over hun ogen zijn.

 
 

 
32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.
Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn,
zoals de HEERE gezegd heeft,
namelijk bij hen die ontkomen zijn,
die de HEERE roepen zal.
 
Christus is de Berg Sion, alleen IN Hem vindt men ontkoming! Mensen zullen compleet in het Woord moeten zijn om alle vensters te sluiten. In Zijn gezuiverde Bruid → in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Iedereen kan terecht bij hen die ontkomen zijn en dit machtige leger van satan door gebed en volharding in hun eigen leven verslagen hebben!


Psalm 87
De heerlijkheid van Sion
 
1 Een psalm, een lied van de zonen van Korach.
Zijn fundament rust op de heilige bergen.
2 De HEERE heeft de poorten van Sion lief
boven alle woningen van Jakob.
3 Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken,
stad van God! Sela
4 Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen;
zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet:
die zijn daar geboren.
5 Van Sion wordt gezegd:
Man voor man is erin geboren.
De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.
6 De HEERE telt hen erbij,
wanneer Hij de volken opschrijft,
en zegt: Deze is daar geboren. Sela
7 De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen:
Al mijn bronnen zijn in u!

 
 Israël Barak & Aquila Deborah
          ...en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren... (Openb.1:15b) 
 
 
 
 
 
 
Voor Nazorg, Onderwijs en Toerusting;
ook vragen en aanvullingen welkom
 info@riverofglory.eu.
 


 
Klik links:
Wie is River of Glory ? Introductie en Profetische Woorden
Woord voor NU: Christus HogePriester van een beter Verbond
HoogHeilige Dagen 2014
 Maria of Magdala meets Jesus videoclip
Geestelijk Verantwoordelijken behoren IN Zijn Zuivere Volheid te Bewegen 2013
Aan de vruchten herken je de boom, maar wie Herkent de Vrucht?
Visioen 2007: De bevuilde en de Zuivere Rivier
Woord voor NU 31 december 2012: Overgang naar een Nieuwe Tijd
(De HoogHeilige Weg)

De twee Getuigen en de 144.000
De dam breekt door.....laat je omarmen door Zijn Volkomen Liefde, april 2013
Woord voor NU 14 april 2013 'Laat je fundamenten reinigen nu het nog kan.'
Woord voor NU 2013 grijs = zwart
Woord voor Nu 29 januari 2014 'het land wordt zwartgeblakerd'
Woord voor nu januari 2014 De samenkomsten zijn onrecht.
..maar Gezamelijk Roemt Gij Hem niet
OlieDruppel  juni 2013; valse genade
OlieDruppel febr.2014; Gouden Nederland


(klik link)
Koninkrijks Decreet 29 maart 2014 God Sprak:
de vermeende nederlandse grondwet is teniet gedaan.ZIJN KONINKRIJK OP AARDE
Website COURT of Zion,
Website River of Glory FullCover Verzekering
Website River of Glory Taste all things - Voedsel en waren Autoriteit (binnenkort)


Volg hoe Zijn Rivier Stroomt op 
River of Glory Facebook
River of Glory - Basics, 
River of Glory - Counseling,
River of Glory - Defender of the Word,  
River of Glory - on The Cutting Edge News,
River of Glory - Jerusalem Prophets Council,
River of Glory - Evangelism Source Streams,
River of Glory - on The Cutting Edge Warnings,
River of Glory - the Apocalypse Unveiled Patmos,
River of Glory - questions test all things; hold fast what is Good,
en River of Glory - Taste all things Voedsel en Waren Autoriteit.
Deze facebooks zijn ook te vinden via de openingspagina van riverofglory.eu.
Studies en informatie kunnen tevens opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.

De vernieuwde website zal open gaan op Zijn tijd.


 
Weekagenda:

Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, aanbidding en toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of persoonlijk via skype van 21:30 - 22:00 uur.)

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot Doorbraak en Vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (Jer.51:1, studie op aanvraag).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!
 

Artikel doorsturen
Weet je vrij om dit artikel (of andere) door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt
en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)


Aanmelden nieuwsbrief
Ben je nog niet aangemeld, en wil je onze nieuwsbrieven graag rechtstreeks in je email ontvangen? 
Klik hier.

Getuigenis?
Hoe hebben deze Sleutels jouw leven veranderd? Je getuigenis is erg welkom via info@riverofglory.eu!


Uitschrijven?
Wil je voortaan deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, 
ondanks de unieke Gouden Sleutels die we jullie mogen aanreiken,
klik dan helemaal onderaan op 'UNSUBSCRIBE'.
Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
website: riverofglory.eu  I email: info@riverofglory.eu  

Basis Patmos: 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Eagle Rock
Meer info: info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: info@riverofglory.eu
 
Jouw bijdrage is welkom in het door Hem Gegeven StoreHouse
en wordt ten volle benut voor het kostbare Werk dat Hij ons toevertrouwt: 
Weet je je Geroepen, laat het ons weten via info@riverofglory.eu
 
Na diepe Openbaringen over 'het systeem'
en wat dit met de kinderen van God doet,
verbinden wij ons niet met ANBI en weten we ons meer en meer uit het babylonische bankwezen Geleidt.