Copy
Woord voor NU - Geestelijk verantwoordelijken behoren in Zijn zuivere VOLHEID te bewegen.
6 maart 2013, aangevuld op 14 juli 2013


To honour Him,

our Lord Jesus Christ, the and the 

                                                                         ...just by Grace!
 


En neem niet deel aan de onvruchtbare werken 
van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Efeze 5:11


 Jeruzalem Profetenraad
 
Sion - Jeruzalem - Israël
 
Olijfberg, oktober 2012
 
 
 
Woord voor NU!
 
 JaHWeH..... Uw Naam is als een uitgegoten Zalfolie... (Hooglied 1:3b)
 
 

 
 
Woord voor NU - 6 maart 2013 helder ontvangen
(Aangevuld op 14 juli 2013)
 
Openbaring 20:9 
En zij kwamen op over de breedte van de aarde (bevuilde nefilim Joel 2 leger),
en omsingelden de legerplaats van de heiligen (Openbaring 19 Leger)
en de geliefde stad (SION)
Maar er daalde Vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.


 
GOD LAAT NIET MET ZICH SPOTTEN! 
Geestelijk verantwoordelijken behoren in Zijn zuivere VOLHEID te bewegen.
 
 
Geestelijk verantwoordelijken behoren, in deze tijd meer dan ooit,  
als VOORGANGERS, OVERZIENERS, AANSTUURDERS EN COACHES VOLLEDIG 
door de geopende Deur te zijn en van daaruit te bewegen! 
(Openb.4:1)  
 
Zij behoren door Zijn VOLHEID (Zijn zevenvoudig versterkte Hemelse Geest!!!) AANHOUDEND VANUIT HET NIEUWE JERUZALEM / SION TE REGEREN;

VOL TE STROMEN DOOR HET LEVEND WOORD,
het LEVENDE WATER; ZIJN RIVIER;
één KRISTALHELDERE Rivier!
 
 

 
Functionerend als Koninklijk Priesterschap door
DIEP door de Oliepers / Wijnpers gaand getraind te zijn;  
1 Petrus 2:9, Johannes 17 en Psalm 110; MET JEZUS ALLES onder hun voeten; 
overzieners, apostelen zelf bewegend in Koninklijk Priesterschap
door de urim en de tummim! (Ex.28:30)
 
                                                          
 
SION MANDAAT
 
PSALM 87: enkel uit Sion geborenen behoren tot de Heilige Stad...
 
Alles daarbuiten is geperverteerd en krijgt nu nog de kans zich VOL toe te wijden als Jezus' discipel (Lukas 14:25-26), om zo ook door sterven en opstaan (ware wedergeboorte) een 'uit Sion geborene' te worden. 
Indien dit niet radicaal gebeurt, zal men door het vlees misleid worden; satan gaat rond als een briesende leeuw, meer dan ooit... (Nefilim bevuiling, per direct aanwezig in dubbelhartigheid, komt meer en meer openbaar, neemt heel hard toe
en God laat het toe!!!)
 
Het is het einde der tijden. Zijn Werken zullen krachtiger zijn dan in de tijd van Jezus;
Hij regeert door de opgestane en toegeruste Zonen Gods en voert ZELF de strijd! 
 
 
Openbaring 20:9 
En zij kwamen op over de breedte van de aarde (bevuilde nefilim Joel 2 leger),
en omsingelden de legerplaats van de heiligen (Openbaring 19 Leger)
en de geliefde stad (SION)
Maar er daalde Vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
 
 

 
Gods Koninkrijk (SION) is een LICHAAM, een Levend Organisme dat van binnenuit door de Heilige Geest, een Stroom van pure Geheiligde Liefde met Respect en Autoriteit, opgebouwd wordt op Hoeksteen Jezus Christus, onder AANHOUDEND ONDERWIJS van door Hemzelf in het ambt aangestelde apostelen en profeten, op basis van Zijn volledige onvervalste Woord! 
 
Gods VUUR zal alles vernietigen wat Zijn Oogappel Sion aanvalt! (Psalm 2)Aanvulling 14 juli 2013:

Serieuze oproep aan geestelijk verantwoordelijken:

Trek uit de bevuilde Joel 2 beweging weg,
en laat je coachen tot werkelijke wedergeboorte (Joh.3:3) 
om op deze wijze een aanstuurder te kunnen zijn vanuit Zijn Nieuwe Jeruzalem Troon!
Word een zoon geboren vanuit Sion! (Psalm 87)

 Tot Zijn eer,
 
Aquila Deborah

           ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele wateren... (Openb.1:15b)    
 
 
    


PS. Een uitgebreider artikel volgt op Zijn tijd.


Weekagenda:
 
Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, aanbidding en toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of persoonlijk via skype van 21:30 - 22:00 uur.)
 
Je bent welkom op de aanbiddings- & huissamenkomsten op elke derde dag 
(di 19:00 - 21:00 uur) in het Apostolic Prophetic Source centre in Winterswijk!
Graag vooraf aanmelden via e-mail: info@riverofglory.eu 

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot doorbraak en vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (zie studie op website).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!


Vernieuwing website
De vernieuwde website wordt geopend op Zijn tijd.
Volg op River of Glory Facebook hoe Zijn Rivier blijft stromen. 
Studies en informatie kunnen opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.


Woord voor NU doorsturen
Weet je vrij om Woord voor NU door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)
 

Apostolic Prophetic Source centre
Snelliusstraat 16, 7102 ED Winterswijk
www.riverofglory.eu  I info@riverofglory.eu  
Tel: (+31) (0)543-538668

Rabobank 1158.75.077 tnv 'St River of Glory'
KVK 09219988 I BTW 822256411 
Copyright © 2013 River of Glory 
Alle rechten voorbehouden