Learning Museum 2011-2013: Museer og læreruddannelser www.learningmuseum.dk 
Nyhedsbreve Nyt fokus hver gang! Join 

Juni 2013: Er du TVÆRS?
Ja, det er vi! Samarbejde på TVÆRS er det bærende element i Learning Museum. Det gælder institutioner, fagligheder, personligheder og meninger. Det er i den gryde, nye ideer koges og smages til i et koncept, hvor de gode kontakter fastholdes og udvikles.
TVÆRS eller ej, rigtig god sommer!
Kan man åbne en kulturhistorisk genstand som et kunstværk? Og kan man se fortiden gennem en matematikfaglig vinkel?
Læreruddannelsen i Aarhus har lavet et museumskursus sammen med Naturhistorisk Museum, Kvindemuseet i Danmark, Den gamle by i Aarhus og Kunstmuseet ARoS. Her har de studerende været ude på alle museerne, hvor de har fået en introduktion og en opgave om at udarbejde et læremiddel. Marianne, historieunderviser fortæller HER, hvad hun har fået ud af at samarbejde med sin kollega i billedkunst i forhold til, hvordan man arbejder med billekunstdidaktik overfor historiedidaktik.

Marianne, afdelingsleder i undervisningsafdelingen i Den gamle by i Aarhus, fik et hold linjefagstuderende i matematik på besøg. De så på museet med andre briller end de historiske. Og ja, hvad kan man bruge det til? Hør hvad Marianne har at sige om den ting HER og se de studerendes opgaver HER

Almen didaktik, en mulighed for Tværfaglighed   
Linda, leder af Skoletjenesten på Arbejdermuseet, beskriver et undervisningsforløb i faget Almen Didaktik. Faget er rygraden i de studerendes virke som lærere. Tidens strømninger i form af "Ny Nordisk Skole" og "Gør en god skole bedre" lægger op til en øget undervisning uden for det traditionelle klasseværelse, og med dette in mente kastede Arbejdermuseet og Zahle Læreruddannelse sig ud i et fælles alment didaktisk projekt. Et projekt der skulle vise, at museet kunne bruges til andet end historieundervisning. Læs artiklen HER.

Læs også Lonnies - nu færdiguddannet lærer - eksamensopgave i Almen Didaktik ”Tværfaglighed”. I opgaven tager hun udgangspunkt i et tværfagligt forløb på Fyns Kunstmuseum, hvor fagene billedkunst, dansk og historie er i spil. Hvordan kan ét fags kundskabsmål hænge sammen med de andre fags kundskabsmål i en læringskontekst udenfor klasselokalet?

Kompetente voksne skaber kompetente børn
Hent inspiration i den digitale publikation: Børn Kunst Kultur – i en hverdag der dur på Børnekulturportalen under Kulturministeriet. Her finder man Learning Museum under kap. 3 Kompetente voksne skaber kompetente børn. En lang række aktuelle og relevante artikler, om tværgående samarbejder på TVÆRS af institutioner, kommuner, kunstnere, skoler og kulturinstitutioner. Her er der meget at komme efter. Også hvis man skal finde links til at søge økonomiske midler etc. Abonner på deres nyhedsbrev! 
2013 Museet for Samtidskunst