Learning Museum 2011-2013: Museer og læreruddannelser www.learningmuseum.dk 
Nyhedsbreve Nyt fokus hver gang! Join 

Maj 2013: Det kreative skub!
Kreativitet og dannelse hænger sammen – og dét skal der være ”rum” for, hvis kreativiteten skal blomstre og skabe nye ideer. I nærværende nyhedsbrev får du forskellige bud på, hvordan kreative processer føres innovativt ud i livet.
Bachelor:  Det kreative skub – Til dannelse og innovation
Lonnie tager udgangspunkt i de strømninger og udfordringer som samtidens skoleverden, med Ny Nordisk Skole og kommende folkeskolereform, står overfor. Derfor er hendes problemformulering: Hvordan kan Fyns Kunstmuseum som læringsrum styrke elevernes læring i billedkunstfaget – og hvordan kan elevernes udbytte af et museumsforløb kvalitetssikres således at det står mål med mit fagsyn og dannelsesidealet for den danske folkeskole? Læs Lonnies opgave her og lyt til interviews, hvor hun lægger vægt på lærens aktive rolle på museet før under og efter museumsbesøget.

Bachelor: Interkulturel kompetence i engelskfaget udviklet gennem en kunstudstilling  
Katrines problemformulering er Hvordan kan kunstudstillingen India Art Now bidrage til den interkulturelle kompetence i engelskfaget? Hun tager udgangspunkt i et undervisningsforløb hun har tilrettelagt for en 6. klasse på ARKEN i Ishøj.  I undervisningsforløbet undersøger hun, hvordan kunst kan påvirke sprogtilegnelse.  Læs Kathrines opgave her og lyt til interviews, hvor hun reflektere hun over, hvilke overvejelser man som lærer skal gøre sig, når man vælger et andet læringsrum end klasselokalet.

Artikel: Aalborg Historiske Museum – set i et tredjeklasses perspektiv
Af Bodil Christensen, Læreruddannelsen i Aalborg. Man lærer noget, når man gør noget. Læs, hvordan et hold danskstuderende har skabt en række sjove og kreative hjemmesider til en tredjeklasse på baggrund af en udstilling på museet. Igennem deres formidlingsprojekt har de lært meget om renæssancen, børnearbejde og modstandsbevægelsen. Man kan ikke skrive en bog til en tredje klasse uden at have viden om sprog til mål-gruppen. Man kan ikke formidle fakta uden at kende til elevernes begrebsverden m.v. Læs artikel og om undervisningsforløbet.
Bog: Kreativitet et spørgsmål om dannelse
Lars Geer Hammershøj, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) tager i sin bog fat på sammenhængen mellem dannelse- og kreativitetesprocesser . Processer der skaber nye idéer som kan føres innovativt ud i verden. Han pointere, hvor vigtigt det er at fastholde og fremdyrke det kreative element som en sanselig kraft hos det enkelte menneske gennem hele livet. I daginstitution, skole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.
2013 Museet for Samtidskunst