inamsterdam World Interiors Event 2013
Click here for English

Beste <<First Name>> <<Last Name>>,

2013 staat in het teken van het interieur!

Onder de noemer ‘Past, Present and Future’ bestrijkt het World Interiors Event een breed scala aan onderwerpen. Verleden, heden en toekomst van het interieur vormen het vertrekpunt voor een programma waarin het historisch, cultureel, artistiek en economisch belang van de interieurarchitectuur centraal staat.

Interieurarchitectuur is innovatief en toekomstgericht vanuit een al lang bestaande traditie. Het inamsterdam World Interiors Event plaatst het interieur in een brede context; Interieurarchitectuur is dienstbaar en sociaal (zorg), draagt bij aan de identiteit van zijn gebruikers (lifestyle), is duurzaam (hergebruik), verantwoordelijk (veiligheid, gezondheid), vertegenwoordigt een grote economische waarde (bouw, inrichting, financiering) en is een belangrijke cultuurdrager (erfgoed, multiculturaliteit). Modieus of tijdloos, het kan ons uitdagen, verpozen, vermaken, verzorgen en behoeden.


Verleden
Gave historische interieurs zijn zeldzamer dan oude meesters. Historische interieurs vertellen ons meer over de cultuur, modes en gewoonten van een bepaalde tijd en plaats dan diepgaande wetenschappelijke studies. Amsterdam heeft een rijke interieur historie. Onze wereldberoemde grachten en grachtenhuizen vinden hun oorsprong in de 17e eeuw, en in veel huizen uit die en latere tijden zijn nog oorspronkelijke interieurs in hun volle glorie te vinden. Sinds de Gouden Eeuw zijn innovatie en creativiteit een bron van grenzeloze vitaliteit voor de stad geweest. Vandaag de dag is Amsterdam de thuisbasis voor vele wereldvermaarde architecten en ontwerpers. Deze rijke Amsterdamse interieurhistorie is het vertrekpunt voor een programma dat de belangstelling voor het interieur als cultuurdrager wil vergroten door het delen van kennis over de historische, culturele en artistieke waarden.

Heden
Interieurontwerp is van alle tijden. In onze tijd zorgt de groeiende algemene aandacht voor gezondheid, veiligheid en welbevinden er mede voor dat we in een goed ontworpen en comfortabele omgeving willen wonen en werken. Die aandacht zien we in alle lagen van de bevolking en zowel in de eigen woonomgeving als in kantoren, winkels en openbare gebouwen. De groeiende complexiteit van de huisvestingsopgave en de noodzakelijke aandacht voor duurzaam hergebruik en aanpassing van bestaande gebouwen hebben van interieurarchitectuur een volwaardige discipline gemaakt. In een gecoördineerde samenwerking met andere ontwerpers en adviseurs werken interieurarchitecten aan de inrichting van complexe opgaven zoals ziekenhuizen en zorg omgevingen, luchthavens en stationsgebouwen, onderwijsgebouwen, retail en horeca, openbare gebouwen en natuurlijk kantoren en bedrijven. Met een breed programma van congressen, lezingen, exposities en evenementen toont inamsterdam World Interiors Event 2013 de stand van zaken.

Toekomst
Met hun kwaliteiten kunnen ontwerpers bijdragen aan een betere wereld, door bewust te zijn van de maatschappelijke uitdagingen en open te staan voor verandering. Door een gevoel van plaats en ruimte te ontwikkelen in een multi-culturele samenleving. Door het milieu serieus te nemen en duurzaamheid als uitgangspunt te nemen. Door aandacht te geven aan de uniciteit van elk individu. Door vast te stellen dat design geen marketinginstrument is maar een maatschappelijke zaak. Door te investeren in opleiding en onderzoek en onze kennis over te dragen aan een nieuwe generatie onafhankelijke creatieve denkers. Het inamsterdam World Interiors Event zal lastige vragen niet uit de weg gaan en open staan voor discussie en nieuwe ideeën en door middel van seminars, workshops en prijsvragen ontwerpers en gebruikers uitdagen en inspireren.

17 MAART 2011 Dit is de tweede nieuwsbrief van het inamsterdam World Interiors Event 2013.  In de aanloop naar 2013 brengen we u regelmatig op de hoogte van de inhoud en de ontwikkeling van het programma.

Klik hier om de eerste nieuwsbrief te lezen.


inamsterdam World Interiors Event 2013

inamsterdam World Interiors Event 2013 belicht verleden, heden en toekomst van het interieur als cultuurdrager, innovatiemotor en economische kracht

inamsterdamWorld Interiors Event 2013 verdiept én verbreedt de kennis over Nederlands interieur en design bij professionals, studenten én publiek

inamsterdamWorld Interiors Event 2013 verbeeldt het belang van een goed ontworpen interieur voor de veiligheid, gezondheid en de kwaliteit van onze leefomgeving

inamsterdamWorld Interiors Event 2013 brengt bestaande en nieuwe initiatieven op interieurgebied onder één paraplu

inamsterdamWorld Interiors Event 2013 biedt van maart tot november een breed programma met exposities, beurzen, evenementen, projecten, congressen, lezingen, seminars presentaties en nog veel meer rond het thema interieur


www.inamsterdam.orgHet inamsterdam World Interiors Event is een initiatief van de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten dat wordt ondersteund door een groot aantal culturele en industry partners.
Postadres | Mailing address:
inamsterdam World Interiors Event
Oudezijds Voorburgwal 306
Amsterdam, . 1012 GLCopyright (C) 2011 inamsterdam World Interiors Event All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp