EU en Nederland moeten nú massieve druk uitoefenen om Israël van desastreuze nederzettingenuitbreidingen te weerhouden.
indien deze e-mail niet juist wordt weergegeven.
4 december 2012


Het desastreuze nieuws dat de Israëlische regering 3000 nieuwe huizen in nederzettingen wil bouwen, heeft u vermoedelijk reeds bereikt. Naast de bouw van deze huizen is de Israëlische regering voornemens een nieuwe nederzetting te stichten in de zogenaamde “E-1 corridor”, ten oosten van Jeruzalem. 
 
Het plan aldaar een nederzetting te vestigen gaat niet zomaar over x-aantal huizen. Bij realisatie zou dit project de laatste spijker in de doodskist van de twee-statenoplossing zijn. Die zorg heeft ook Ban-Ki Moon geuit, de hoogste baas van de Verenigde Naties.

De E-1 corridor ligt diep in bezet Palestijnse gebied en is van vitaal belang voor de stichting van een levensvatbare Palestijnse staat. In de afgelopen decennia heeft Israël al een ring van nederzettingen gebouwd, waarmee het Oost-Jeruzalem voorgoed bij Israël wil inlijven. Indien de nieuwe nederzetting in E-1 gebouwd gaat worden, raakt Oost-Jeruzalem volledig van de rest van de Westelijke Jordaanoever geïsoleerd.
 
Dat zou desastreus zijn, gezien Oost-Jeruzalem de hoofdstad zal moeten worden van een toekomstige Palestijnse staat. Zonder Oost-Jeruzalem kan die staat niet levensvatbaar zijn en mislukt dus de twee-statenoplossing.

Op de website van The Rights Forum kunt u meer lezen over de betekenis van de “E-1 corridor” en internationale reacties op Israëls bouwplannen aldaar.

Op de website van het Israëlische fotografencollectief 'Active Stills' is veel indrukwekkend beeldmateriaal te vinden over nederzettingen, kolonisten en kolonistengeweld.

Onder internationale druk heeft de Israëlische regering haar bouwplannen in E-1 jarenlang bevroren. Dat zij die plannen nu ontdooit en versneld ten uitvoer wil brengen, is niet alleen een klap in het gezicht van de Palestijnen, maar ook van de internationale gemeenschap
 
Diverse EU-lidstaten hebben ongekend fel op het besluit gereageerd. Groot-Brittannië en Frankrijk overwegen zelfs hun ambassadeurs uit Israël terug te roepen. Gelukkig heeft ook Nederland de nieuwe bouwplannen scherp afgekeurd. Casper Veldkamp, onze ambassadeur in Israël, heeft de Nederlandse bezwaren aan de regering-Netanyahu overgebracht. Volgens mediaberichten heeft Veldkamp daarbij gedreigd dat Nederland de Israëlische positie in internationale fora niet langer zal steunen, indien Israël de bouwplannen doorzet.

Dát is kennelijk de enige taal die de regering-Netanyahu verstaat. Het vorige kabinet steunde de Israëlische regering onvoorwaardelijk, onder het voorwendsel dat Israël zich dan flexibeler zou opstellen. Die aanpak heeft helemaal niets opgeleverd. Eerder het tegendeel: er zijn juist nóg meer nederzettingen gebouwd. Dat het kabinet nu klare taal spreekt en onze politieke steunt afhankelijk maakt van Israëls gedrag is juist en draagt bij aan een herstel van de geloofwaardigheid van het Nederlandse Midden-Oosten beleid.
 
Heeft u vernomen welke verklaring de Israëlische regering voor de nieuwe nederzettingenuitbreidingen aanvoert? Volgens de regering-Netanyahu zijn die uitbreidingen een strafmaatregel voor de ophoging van de Palestijnse status in de Verenigde Naties naar “niet-lid waarnemer staat” (zie ook onze vorige nieuwsbrief). Deze ophoging werd gesteund door de overgrote meerderheid van de VN-lidstaten en is volledig in overeenstemming met het internationaal recht en de twee-statenoplossing.

Dat Israël nu amok maakt en de Palestijnen met duizenden nieuwe nederzettingenhuizen voor de ophoging wil straffen, is even onthullend als onthutsend. De Palestijnen zijn juist naar de VN gegaan omdat Israël bezig was het land te annexeren waarop de toekomstige Palestijnse staat moet verrijzen. De Palestijnen proberen de twee-statenoplossing redden, terwijl Israël bezig is die oplossing te vernietigen!

Gezien het feit dat de twee-statenoplossing door de hele wereld gesteund wordt, is Israël niet alleen in conflict met de Palestijnen. Israël komt nu in aanvaring met de hele wereldgemeenschap. Het schendt niet alleen de meest basale rechten van de Palestijnen. Israël trekt ten strijd tegen de internationale rechtsorde.
 
Meer en meer raakt Israël geïsoleerd. Illustratief is de stemverhouding bij de statusophoging van de Palestijnen. 138 landen stemden vóór. 41 landen onthielden zich van stemming, waaronder Nederland. Naast Israël stemden slechts 8 landen tegen de resolutie: de Verenigde Staten, Canada, Tsjechië, Marshall Eilanden, Micronesia, Nauru, Palau en Panama. Belangrijk: die landen waren tegen de statusophoging, maar zijn wél voor de twee-statenoplossing. Bij het ondergraven van die oplossing staat Israël helemaal alleen.

De Europese Unie en haar 27 lidstaten hebben de afgelopen 20 jaar steeds geijverd voor een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict op basis van twee staten. Miljarden euro heeft de EU geïnvesteerd om de twee-statenoplossing mogelijk te maken. Nu die oplossing existentieel bedreigd wordt, moet Europa in actie komen. Massieve druk is nodig die Israël tot inkeer brengt. Want welk alternatief hebben onze politieke leiders voor de twee-statenoplossing?
 
Tot dusver heeft Europa op het diplomatieke toneel steeds de tweede viool gespeeld en de politieke leiding aan de Verenigde Staten overgelaten. Maar Amerika heeft geen leiderschap getoond. Integendeel, op cruciale momenten heeft president Obama de regering-Netanyahu steeds onvoorwaardelijk gesteund. Amerika is geen eerlijke bemiddelaar gebleken en zal dat nooit worden. Daarom moet Europa nú het voortouw nemen.
 
Moge minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) de politieke moed en visie hebben om Europa vleugels te geven en de EU aan te sporen haar duidelijke en principiële standpunten eindelijk in concreet en effectief beleid te vertalen – beleid dat Israëls kolonisatie een halt toeroept en de kans op vrede redt.

Concrete maatregelen die de EU en de lidstaten zouden moeten treffen om het nederzettingenbeleid in te dammen, staan vermeld in het belangrijke rapport “Trading Peace Away – How Europe helps sustain illegal Israeli settlements”, waarover ik in onze vorige nieuwsbrief al schreef.

Het is de hoogste tijd voor gerichte sancties tegen Israëls kolonisatiebeleid.
 
Hartelijke groet,
 WORD VRIEND VAN THE RIGHTS FORUM

Om ons werk voort te kunnen zetten zijn wij aangewezen op uw ondersteuning. Wilt u ons werk financieel ondersteunen en vaker geïnformeerd worden, geef u dan op als Vriend van the Rights Forum.

Een aantal prominente Vrienden uit de wetenschap, cultuursector, advocatuur en sportwereld heeft zich reeds aan ons verbonden. Mogen we u ook als Vriend verwelkomen? 


Prominente Vrienden van The Rights Forum
 
Schrijver Kader Abdolah, advocaat Gerard Spong, journalist Thomas Lepeltak, dichter, schrijver en acteur Ramsey Nasr, oud Olympisch schaatser Herbert Dijkstra, cardioloog en auteur Pim van Lommel, schrijver Koos van Zomeren, regisseur en oprichter van Toneelgroep De Appel Erik Vos, schrijfster Inez van Dullemen, muzikant en componist Chris Hinze

 
The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid
van de Nederlandse regering en de Europese Unie.
Klik hier voor meer informatie.

Stichting The Rights Forum
bankrekening 43.23.72.725
www.rightsforum.org


.