View this email in your browser

WALpost 31/01/2017

Natuurbeheer Haasop

Natuurpunt Waasland afdeling Haven: zaterdagen 4 februari en 18 februari om 9u

Heb je zin om lekker moe te worden in de frisse buitenlucht en tegelijk de natuur vooruit te helpen? Kom dan naar Haasop waar we met kniptangen en zaagjes de verbossing terugdringen en het takkenmateriaal afvoeren. Geen probleem als je enkel een halve dag of een uurtje kan vrijmaken. Alle hulp is immers  welkom!


Maak zeker van de gelegenheid gebruik voor een ontdekkingstocht in dit anders voor het publiek gesloten gebied. Je maakt er kennis met geëngageerde mensen die samen het beste van zichzelf geven voor meer en betere natuur. Plaatselijke jeugdverenigingen zijn ook van harte welkom! Zo wordt het een succesvolle hoogdag voor het natuurbeheer!

Meebrengen: werkkledij, werkhandschoenen, laarzen, eten en drinken. Wij zorgen voor materiaal en een hapje en drankje. Een extra boomzaag of snoeitang komt altijd van pas.
Afspraak: om 9u zandpad dat naast het Fluxys-station uitgeeft op de Koestraat. Einde 12u30
Info: Johan Baetens tel. 0484 237 559 of e-mail Johan Baetens  

Natuurinfoavond: Steenuilen - uilen van het Scalluviagebied

KRUIN: woensdag 8 februari om 9u

Uilen zijn reeds eeuwen het fascinerende onderwerp van natuurliefhebbers, maar ook van de sprookjes, mythologie en de mystiek van onze dagdagelijkse (en vooral nachtelijke) omgeving.

2017 is het jaar van de Steenuil. Tijdens deze Natuurinfoavond willen we dan ook extra aandacht geven aan het leven van onze kleinste  uiltje. Dit zal de avond vullen voor de pauze.
 
Na de pauze leren we alles over de andere nachtelijke roofvogels van onze polders en specifiek van het Scalluviagebied.
 
Volgende onderwerpen komen zeer aan bod: voorkomen, levenswijze, biotoop, bescherming, tips voor het plaatsen van nestkasten, enz... van Kerkuil, Bosuil, Ransuil, Velduil, Oehoe,...
 
De avond wordt gegeven door een echte specialist terzake, namelijk Philippe Smets. Hij is gewestelijk coördinator van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt en kernbestuurslid van de Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen. Hij is zeer actief met uilen bezig sinds 1990 en ringt jaarlijks een 100 Kerkuilenjongen, enkele Bos- en Ransuilenjongen, en dit jaar ook 2 jonge Oehoes. 
 
Dus de uitgelezen persoon om ons alles te vertellen wat we nog niet weten over ons nachtelijke vogelvolkje.
 
Datum en tijd: woensdag 8 februari om 19u30
Plaats: Keet van W&Z, Scheldelei, Kruibeke (direct aan het veer)
Leden van Kruin en Natuurpunt: 5€; niet-leden 7€
Info: e-mail Gilbert Smet
 
Afbeelding: 
Kruin heeft 10 nestkasten voor steenuil aangekocht. Het is de bedoeling dat deze in de loop van januari op een geschikte locatie geplaatst worden. Paul Volckerick samen met Tom Lemaire en René Bosman hebben intussen al 6 nestkasten een perfecte bestemming gegeven.

Evalueer trage wegen in Beveren

Donderdag 9 februari om 20u

De voorbije maanden is een vrijwilliger van de vzw Trage Wegen druk bezig geweest alle bestaande en recent verdwenen kerkpaden, voet- en veldwegen in kaart te brengen. Het resultaat is een overzichtelijke kaart met alle trage wegen.  


Elke weg kreeg een nummer en werd nauwkeurig beschreven. De gemeente Beveren wil graag uw opmerkingen over deze trage wegen vernemen. Uw input daarover kan u geven via een handig invulformulier waarop u al uw suggesties of opmerkingen over de trage wegen op kan invullen.

U krijgt ook een kaart zodat u de wegen op praktische wijze zelf kan evalueren.

Alle mogelijke gebruikers en organisaties uit Beveren worden uitgenodigd om hun opmerkingen en suggesties te komen geven in de mediazaal van CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren, op 9 februari om 20u.

Kan u er die avond niet bij zijn, maar wil u toch graag uw stem laten horen? Vraag dan een evaluatiebunde aan bij de dienst mobiliteit via telefoonnummer 03 750 15 70 of via mobiliteit@beveren.be

Kallo, Bazel, Steendorp en Temse: amfibieën veilig over de weg!

Diverse data

Sinds 1995 zetten vrijwilligers van Natuurpunt Waasland en KRUIN amfibieën veilig over onze drukke wegen.


Langs die wegen wordt een lage afsluiting geplaatst waardoor amfibieën de weg niet kunnen oversteken.

Tussen half februari en einde maart vangen ingegraven emmers de dieren op weg naar hun paaiplaats. Vrijwilligers maken die emmers tweemaal per dag leeg, brengen de inhoud veilig over de weg en laten de amfibieën vrij in een natuurgebied.
 
INFOAVOND:
- Steendorp/Temse: 9/02/17 om 20u (AC De Zaat)
 
Zet geen dieren op eigen initiatief over en contacteer ons steeds vooraf als je wil meewerken. Natuurpunt wil de tientallen vrijwilligers en medewerkers, scholen en hun leerkrachten en uiteraard de gemeente Beveren, Kruibeke en Temse vooraf danken voor hun toegezegde medewerking in 2017.

Kallo doet het voor de 15de keer!
Op vrijdag 20 januari ontvingen Nancy en Lieven de geïnteresseerde overzetters op de infoavond in het Ontmoetingscentrum Kallo. De amfibieënoverzet start op 10 februari en loopt t/m 2 april.
Info: Nancy Pauwels 03 575 10 33 of e-mail Nancy Pauwels  

KRUIN doet het voor de 20ste keer in Kruibeke!
Helpende handen zijn steeds welkom van 10/02 tot einde maart.
Info: Koen Van der Aa: 0473 73 04 03 of  e-mail Koen Van Der Aa

Steendorp/Temse doet het voor de 16de keer!
Op donderdag 9 februari is iedereen welkom op de infoavond waar je alles te weten komt over de amfibieëntrek, waar er wordt overgezet en hoe er gewerkt wordt. Afspraak AC De Zaat Frans Boelplein 1 9140 Temse.  
Info: Nine Van Hoyweghen: 0495 62 62 67 of e-mail Nine Van Hoyweghen 

20ste editie ANKONA-ontmoetingsdag

Zaterdag 11 februari van 9u30 tot 16u30

De ANKONA-ontmoetingsdag, hét uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen, wordt samen georganiseerd met het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA).


Het thema van deze editie is ‘Watergebonden natuur’. Een greep uit het programma: de ecohydrologische studie in het Grote Netewoud (LIFE+), de Visbeek van A tot … Z, wat vrijwilligers en beheerders moeten weten over invasieve watergebonden exoten, de das terug van weggeweest, de ‘gezenderde’ gladde slang, schapenbegrazing voor het verhogen van de biodiversiteit.

Inschrijven via www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen’)

Locatie: UA Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.
Info: Koen Cuypers, tel. 03 240 59 88 e-mail ankona@provincieantwerpen.be; www.ankona.be

Infoavond Habitat- en Vogelrichtlijn

Dinsdag 14 februari om 20u

Op vraag van Europa engageerde Vlaanderen zich om tegen 2020 het verlies van biodiversiteit te stoppen. Op die manier moet het uitsterven van wilde soorten beperkt worden en moet ook de staat waarin ecosystemen verkeren drastisch verbeteren.

Blijkt dat wat de uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn betreft, er nog een lange weg te gaan is.


Slechts 15 procent van de soorten die vermeld staan in de Habitatrichtlijn heeft een gunstige staat van instandhouding, en de instandhoudings-doelstellingen (IHD) voor broedvogels van Europees belang worden slechts voor drie van de 20 soorten gehaald.

Hoog tijd dus om er Benno Geertsema (Natuurpunt) bij te halen voor een update over het IHD-overleg: waar staan we, welke impact heeft dat op het terrein, wat staat ons te wachten?

We nemen dan heel wat Natura 2000-materiaal mee om alles zo concreet en eenvoudig mogelijk te maken: Natuurdoelenwaaier, handleidingen, filmpjes en Gageleer en biologische fruitsappen.

Locatie: OC Hoog Kallo (Hoog Kallostraat 128)
Info: Johan Baetens 0484 23 75 59 of  e-mail Johan Baetens

Plantenwerkgroep Scousele

Natuurpunt Waasland afdeling Scousele - woensdag 22 februari om 19u30

Een werkgroep voor ‘kenners’ waar flora, nota’s en loepen worden bovengehaald. Dus niet voor het grote publiek.

Interesse? Contacteer Nine Van Hoyweghen: tel. 0473 72 66 15 of e-mail Freddy Moorthamer (Meebrengen: loupe, flora, te determineren planten.)

Winterwatervogeltellingen 2016-2017 

Natuurpunt Waasland - 18/2 en 19/2, 18/3 en 19/3

Wie graag meewerkt aan de telling van overwinterende watervogels in onze regio neemt contact met:
• Regio Temse/Steendorp: Gerry Heyrman 0498 57 72 24 of e-mail Gerry Heyrman
• Regio Linkeroever, Beveren, Zwijndrecht: René Maes tel. 0494 17 85 86 of e-mail René Maes 

Info vindt u bij dezelfde contactpersonen, behalve voor de aalscholvers: Guido Borghijs tel. 0485 96 20 20 

Minicursus vogels herkennen voor beginners

Natuurpunt Waasland - afdeling Zuid: februari tot mei

Een cursus voor natuurliefhebbers die vogels in eigen tuin willen herkennen en hierover meer willen leren.

Johan Vercauteren neemt ons tijdens twee theorielessen op sleeptouw in de wondere wereld van onze tuinvogels.


Tijdens 3 uitstappen ontdekken we onder leiding van plaatselijke gidsen deze vogels in hun natuurlijke omgeving. 

Theorielessen: vrijdag 10 februari en 24 februari 
Uitstappen: zondag 12 maart 2017 (9u tot 12u: Molsbroek in Lokeren), zondag 23 april 2017 (9u tot 12u: Stropersbos Kemzeke) en zondag 14 mei 2017 (7u30  tot 12u:  De Fondatie Sinaai)

Locatie theorielessen: Ons Heem, Watermolenstraat 22 te 9111 Belsele; van 19u30u tot 22u
Online inschrijven: www.natuurpunt-zuid-waasland.be/activiteiten
Of via Marc Smet: tel. 03 778 16 18 of e-mail Marc Smet 

Daarna stort je 18 euro (ledenprijs) of 22 euro (niet-leden) op rekening BE04 8804 7094 3131 van Natuurpunt Waasland afd. Zuid, met vermelding ‘vogelcursus’.
 
Info: Johan Vercauteren tel. 0474 71 51 20 of e-mail Johan Vercauteren  
 

Op zoek naar Korhoenders in de Hoge Venen

Natuurpunt Waasland - afdeling Scousele -zaterdag 4 maart van 7u tot 20u

Maart is een goede maand voor het waarnemen van het bijzonder zeldzame korhoen in de natuurgebieden van de Oostkantons. Tijdens deze daguitstap bezoeken we zeker de Fagne Wallonne als beste observatieplaats voor deze mysterieuze vogel.


We hebben daar ook kans om klapekster, kruisbek, raaf en overtrekkende kraanvogels te zien. We doen ook nog enkele andere mooie gebieden in de Oostkantons aan. Hopelijk zien we dan nog andere leuke vogelsoorten. Deze dagtocht met carpooling gaat enkel door bij gunstige weersomstandigheden. 

Afspraak om 7u. Vertrek aan de Wilfordkaai, kleine kaai (kant bloemmolens), 9140 Temse

Meebrengen: verrekijker, warme kledij en (waterdichte)wandelschoenen, lunch, eventueel telescoop 
Info en inschrijven: Gerry Heyrman tel. 0498 57 72 24 of e-mail Gerry Heyrman

Kerkuilenwerkgroep zoekt hulp

Zijn er kerkuilen in Zwijndrecht-Burcht, of op Antwerpen-Linkeroever?

De kans is groot, maar er is moeilijk met zekerheid op te antwoorden, want de kerkuilenwerkgroep heeft in deze regio nog geen vrijwilligers.

Daarom is de kerkuilwerkgroep Vlaanderen nog op zoek naar vrijwilligers in deze regio.

Hun voorkeur gaat uit naar mensen die vooral in het veld actief willen zijn: locaties zoeken, eigenaars aanspreken, potentiële locaties bekijken en het plaatsen plus opvolgen van nestkasten. De kerkuilwerkgroep kan bijstaan in het plaatsen van nestkasten en bij inventarisatie en papierwerk.
 
Wil je hier graag aan meewerken, neem dan contact op met Luc Van De Perre

Bekijk ook de activiteiten van onze partners en buurafdelingen

Er is altijd plaats tekort om al onze activiteiten op te nemen in de digitale nieuwsbrief, en daarbij komt dat onze vrienden en buren van KRUINWAKONA, Natuurpunt Waasland Noord,  Natuurpunt Waasland Zuid en Natuurpunt Antwerpen Stad ook steeds tal van interessants en boeiends op stapel hebben staan. Check daarom zeker hun websites om te zien wat er allemaal te beleven valt!
Natuurpunt Waasland (voorheen Natuurpunt WAL) ijvert als regionale vereniging sinds 1978 met natuurwetenschappelijk onderzoek, beheerwerken, educatie en beschermingsacties voor het behoud van alle natuurgebieden en open ruimten op de Antwerpse Linkeroever, Beveren, Kruibeke, Temse en Zwijndrecht-Burcht. Vanaf 01/01/2017 werken we ook in Sint-Niklaas, Lokeren, Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis-Waas.

Natuurpunt Waasland heeft ruim 4000 leden en vertegenwoordigt Natuurpunt (101.000 gezinnen) in de regio, heeft een associatieovereenkomst met KRUIN vzw, is lid van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en Greenpeace.

Natuurpunt Waasland (voorheen Natuurpunt WAL) werkt graag samen met Oxfam Wereldwinkels, Pasar, Gezinsbond en Fietsersbond.

Ben je nog geen lid? Via deze link is dat snel geregeld!

Secretariaat Natuurpunt Waasland: Yzerhand 17, 9120 Beveren tel. 03 722 15 37; email info@natuurpuntwal.be  /Open maandag-donderdag  9u-18u, en vrijdag van 9u tot 13u www.natuurpuntwal.be
Copyright © 2017 Natuurpunt Waasland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Share
Tweet
Forward
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website