Copy
 
View this email in your browser

WALpost 28/02/2017

Week van de vrijwilliger: bedankt aan al onze vrijwilligers!

Vlaanderen telt 750.000 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor allerlei uiteenlopende maatschappelijke belangen. Ook Natuurpunt Waasland zou er niet zijn als onze vrijwilligers er niet waren. 
 
We willen de week van de vrijwilliger (4-12 maart) dan ook aangrijpen om hen uitdrukkelijk te bedanken!


Onze vereniging bestaat dankzij de vele uren die de vrijwilligers besteden aan dossiers, vergaderingen, geleide wandelingen, inventarisaties en monitoring, beheerwerken, studie, het organiseren van cursussen, excursies, infoavonden en ga zo maar door.

De resultaten die we boeken (Sint-Annabos, Oosterweelverbinding, natuurgebieden in de Waaslandhaven, Polders van Kruibeke, Schausselbroek, enz. ...) zijn de kroon op het werk van de vele schitterende vrijwilligers; dankzij hun enthousiaste inzet kunnen we nog veel meer bereiken. Merci aan allen!

Kallo, Bazel en Temse: amfibieën veilig over de weg

Diverse data

Sinds 1995 zetten vrijwilligers van Natuurpunt Waasland en KRUIN amfibieën veilig over onze drukke wegen.

Langs die wegen wordt een lage afsluiting geplaatst waardoor amfibieën de weg niet kunnen oversteken.
 
Tussen half februari en einde maart vangen ingegraven emmers de dieren op weg naar hun paaiplaats.

Vrijwilligers maken die emmers tweemaal per dag leeg, brengen de inhoud veilig over de weg en laten de amfibieën vrij in een natuurgebied.

Zet geen dieren op eigen initiatief over en contacteer ons steeds vooraf als je wil meewerken. Natuurpunt wil de tientallen vrijwilligers en medewerkers, scholen en hun leerkrachten en uiteraard de gemeente Beveren, Kruibeke en Temse vooraf danken voor hun toegezegde medewerking in 2017.
 
Kallo doet het voor de 15de keer!
Op vrijdag 20 januari ontvingen Nancy en Lieven de geïnteresseerde overzetters op de infoavond in het Ontmoetingscentrum Kallo. De amfibieënoverzet start op 10 februari en loopt t/m 2 april.
Info: Nancy Pauwels 03 575 10 33 of e-mail Nancy Pauwels  
 
KRUIN doet het voor de 20ste keer in Kruibeke!
Helpende handen zijn steeds welkom van 10/02 tot einde maart.
Info: Koen Van der Aa: 0473 73 04 03 of  e-mail Koen Van Der Aa

Op zoek naar Korhoenders in de Hoge Venen

Natuurpunt Waasland - afdeling Scousele - zaterdag 4 maart van 7u tot 20u

Maart is een goede maand voor het waarnemen van het bijzonder zeldzame korhoen in de natuurgebieden van de Oostkantons. Tijdens deze daguitstap bezoeken we zeker de Fagne Wallonne als beste observatieplaats voor deze mysterieuze vogel.


We hebben daar ook kans om klapekster, kruisbek, raaf en overtrekkende kraanvogels te zien. We doen ook nog enkele andere mooie gebieden in de Oostkantons aan. Hopelijk zien we dan nog andere leuke vogelsoorten. Deze dagtocht met carpooling gaat enkel door bij gunstige weersomstandigheden. 

Afspraak om 7u. Vertrek aan de Wilfordkaai, kleine kaai (kant bloemmolens), 9140 Temse

Meebrengen: verrekijker, warme kledij en (waterdichte)wandelschoenen, lunch, eventueel telescoop 
Info en inschrijven: Gerry Heyrman tel. 0498 57 72 24 of e-mail Gerry Heyrman

Natuurbeheer Haasop

Natuurpunt Waasland afdeling Haven: zaterdagen 4 maart en 18 maart om 9u

Heb je zin om lekker moe te worden in de frisse buitenlucht en tegelijk de natuur vooruit te helpen? Kom dan naar Haasop waar we met kniptangen en zaagjes de verbossing terugdringen en het takkenmateriaal afvoeren. Geen probleem als je enkel een halve dag of een uurtje kan vrijmaken. Alle hulp is immers  welkom!


Maak zeker van de gelegenheid gebruik voor een ontdekkingstocht in dit anders voor het publiek gesloten gebied. Je maakt er kennis met geëngageerde mensen die samen het beste van zichzelf geven voor meer en betere natuur. Plaatselijke jeugdverenigingen zijn ook van harte welkom! Zo wordt het een succesvolle hoogdag voor het natuurbeheer!

Meebrengen: werkkledij, werkhandschoenen, laarzen, eten en drinken. Wij zorgen voor materiaal en een hapje en drankje. Een extra boomzaag of snoeitang komt altijd van pas.
Afspraak: om 9u zandpad dat naast het Fluxys-station uitgeeft op de Koestraat. Einde 12u30
Info: Johan Baetens tel. 0484 237 559 of e-mail Johan Baetens  

Snoeien hoogstamboomgaard Zwijndrecht

Natuurpunt Waasland afdeling Zwijndrecht: zaterdag 11 maart om 13u30


Reeds vele jaren beheren de gemeente Zwijndrecht, VELT en Natuurpunt Waasland de hoogstamboomgaard (1ha) in het centrum van Zwijndrecht. Deze is bijzonder waardevol omwille van zijn landschappelijke waarde en educatieve mogelijkheden.


Daarom levert Natuurpunt Waasland ook dit jaar daadwerkelijke en financiële steun bij het noodzakelijke snoeiwerk. Wie daar graag bij helpt of wil leren hoe fruitbomen te snoeien, is welkom!

Afspraak om 13u30 aan de ingang van de gemeentelijke boomgaard, achter de kerk van Zwijndrecht.

Info: René Maes tel. 0494 17 85 86 of e-mail René Maes

Vismonitoring in de Schelde 2017

Natuurpunt Waasland afdeling Haven: zondag 12 maart om 10u en 6 april om 19u

Onze medewerker Mark Staut werkt mee aan het onderzoek naar het visbestand in de Schelde van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). Hij vangt vissen met een dubbele schietfuik op de laagwaterlijn aan het Ketenisseschor te Kallo (Ketelplaat).


De vissen worden op naam gebracht, gemeten en vrijgelaten. Je mag Mark steeds een handje helpen.!
Info: Mark Staut tel. 03 755 24 20 of 0491920529 - of e-mail Mark Staut 

37ste Filmgala filmclub Beveren

Zondag 12 maart om 14u

De Beverse filmclub organiseert het 37ste filmgala in CC Ter Vesten. Onder meer een film over de zachte natuurwaarden die Fabienne De Groot maakte zal hier vertoond worden en een film van Roald Roos over de rugstreeppad in de Antwerpse haven.

Inlichtingen: tel. 03 775 44 38
Voorverkoop kaarten: tel. 03 775 39 13

Oproep: steenuileninventarisatie in Groot Kruibeke

Natuurpunt Waasland afdeling KRUIN maart/ april

Tijdens het jaar van de Steenuil willen we een volledig gebied dekkende inventarisatie maken van de Steenuil in Groot-Kruibeke. Een vijftal jaren geleden ontdekten we tijdens onze inventarisatie dat Kruibeke een echt ‘Steenuilendorp’ is.


We telden er toen meer dan 30 steenuilen. Heeft de Steenuil zich sindsdien kunnen handhaven of is hij, zoals veel in de natuur, achteruit gegaan? Daarom doen we een oproep aan alle vogelliefhebbers om mee te werken aan deze grootschalige inventarisatie in maart-april 2017.

Geïnteresseerd? Contacteer dan Gilbert Smet (tel. 0497 48 26 00 of e-mail Gilbert Smet)

Als de vos de passie preekt

Vrijdag 17 maart 20-22u - CC Ter Vesten (Mediazaal) Beveren

De vos heeft in Vlaanderen altijd al de gemoederen beroerd. De sympathieke schelm uit het Reynaertverhaal zorgt voor controverse: pluimveehouders vrezen hem, jagers zien hem als concurrentie voor 'hun' wild en natuurliefhebbers ervaren een waarneming van een vos dan weer als het summum van natuurbeleving.


Ook in onze gemeente leven we samen met de vos. Hierover krijgen de gemeentelijke diensten soms verontruste meldingen.

Natuureducatief Centrum Hof ter Saksen organiseert daarom een infoavond met gastspreker Koen Van Den Berge, bioloog bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Hij doet al jaren onderzoek naar de vos in Vlaanderen en is de geknipte persoon om ons hierover te informeren.

Info: groendienst Beveren tel. 03 750 18 60 of e-mail de groendienst van Beveren

Winterwatervogeltellingen 2016-2017 

Natuurpunt Waasland - 18/3 en 19/3

Wie graag meewerkt aan de telling van overwinterende watervogels in onze regio neemt contact met:
• Regio Temse/Steendorp: Gerry Heyrman 0498 57 72 24 of e-mail Gerry Heyrman
• Regio Linkeroever, Beveren, Zwijndrecht: René Maes tel. 0494 17 85 86 of e-mail René Maes 

Info vindt u bij dezelfde contactpersonen, behalve voor de aalscholvers: Guido Borghijs tel. 0485 96 20 20 

Plantenwerkgroep Scousele

Natuurpunt Waasland afdeling Scousele - woensdag 22 maart om 19u30

Een werkgroep voor ‘kenners’ waar flora, nota’s en loepen worden bovengehaald. Dus niet voor het grote publiek.

Interesse? Contacteer Nine Van Hoyweghen: tel. 0473 72 66 15 of e-mail Freddy Moorthamer (Meebrengen: loupe, flora, te determineren planten.)

Nacht van de Steenuil in Rupelmonde

Natuurpunt Waasland afdeling KRUIN - vrijdag 24 maart om 19u

2017 is het jaar van de Steenuil. Op 24 maart trekken we er ‘s avonds op uit om vooral Steenuil te determineren. Hiervoor kiezen we een gebied dat voor steenuilen reeds jaren heel interessant is, omwille van de vele knotwilgen, kleinschalige weiden en rommelige kantjes.


Dit is een paradijs qua nestgelegenheid en voedselaanbod zoals wormen en kleine knaagdieren. Dit gebied is gelegen tussen de Vliet, het Rupelmondse containerpark en de bewoning. Het staat echter volledig onder druk door de uitbreiding van sportterreinen.

We bezoeken ook plaatsen waar we de Steenuilenpopulatie naar toe zouden kunnen lokken, richting polder. Misschien kunnen we er ook nog andere uilensoorten spotten? 

Meebrengen: regenkledij, goede wandelschoenen en verrekijker
Afspraak: kruispunt Broekstraat en Ganzemeerstraat (kapel).

World Cleanup... ook in Beveren

Natuurpunt Waasland afdeling Beveren - zaterdag 18 maart

Op zaterdagvoormiddag 18 maart 2017 organiseert de gemeente Beveren, in samenwerking met een aantal verenigingen, een inzamelactie van zwerfvuil.


Natuurpunt Waasland schrijft zich in om zijn steentje bij te dragen tot het wellukken van dit zeer lovenswaardig initiatief. Wij willen ons engageren om de grote omgeving van Hof ter Welle een grondige schoonmaakbeurt te geven.

Als de afspraken met de gemeente Beveren gemaakt zijn, zal je in onze digitale WAL-post vernemen hoe onze actie zal verlopen. Voel je je geroepen een taak op je nemen in deze opruimactie? Meld je dan via een mailtje aan ons secretariaat en we contacteren je voor concrete afspraken.

World Cleanup... ook in Zwijndrecht: schoonmaakactie Vlietbos

Natuurpunt Waasland afdeling Zwijndrecht - zaterdag 18 maart van 14 tot 16u

Ruim 8 miljoen ton plastic komt jaarlijks in onze oceanen. Deze trieste balans stellen we ook vast in onze wegbermen en natuurgebieden. Die liggen ook vol met weggegooid afval en daar moeten we met zijn allen wat aan doen.

De World Clean Up Day is zo’n initiatief om onze omgeving schoon te maken, dat zal plaatsvinden op vele plaatsen in heel de wereld.


Het belangrijkste is dat we daarmee ook aan sensibilisering doen. Ons afval- en wegwerpgedrag moet dringend gekeerd worden.

Op lokaal vlak zal er in Zwijndrecht aan deze actie meegewerkt worden. Het gemeentebestuur, afvalintercommunale Ibogem, de milieuraad, Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt Waasland zullen de handen in elkaar slaan om op zaterdag 18 maart Het Vlietbos op te kuisen.

Afspraken: we werken van 14 tot 16 uur.
Afspraakplaats: begin van de Dwarslaan Zwijndrecht. 

De gemeente en Ibogem zorgen voor containers voor gescheiden afvalinzameling, plastic zakken, handschoenen en grijpers.

Op het zelfde moment zal ook het Neuzenbergbos (Burcht) opgekuist worden. Informatie daarover kan je vinden in “Zwijndrecht Infomagazine”

Info: René Maes 0494 17 85 86 of e-mail René Maes 

Overleeft het Sint-Annabos de Oosterweelverbinding?

Natuurpunt Waasland afdeling Linkeroever-Zwijndrecht - zondag 26 maart van 10u tot 12u

Natuurpunt Waasland heeft de voorbije 20 jaar kosten noch moeite gespaard om het St-Annabos te redden van de ondergang.

Uiteindelijk heeft de Vlaamse overheid er einde september 2016 mee ingestemd om het waardevolle bos niet op te offeren voor de Oosterweelverbinding.


Wandel op 26 maart met ons door het bos en verneem hoe het de Oosterweelverbinding zal overleven!
Afspraak: hoofdingang St-Annabos, hoek Esmoreitlaan-A. Vermeylenlaan Antwerpen Linkeroever

Info: Jef Van De Wiele tel. 03 775 27 21 of e-mail Jef Van De Wiele

Natuurbeheer voor oeverzwaluwen

Natuurpunt Waasland afdeling haven - zaterdag 1 april om 9u

De kop van het Verrebroekdok herbergt al verschillende jaren een veilige broedplaats voor Oeverzwaluwen. Aan een oever van het dok die door de golfslag deels afkalft, ontstonden gunstige omstandigheden voor de zwaluwen.

Tijdens deze beheeractiviteit zorgen we er voor dat de oever er ideaal bijligt, door waar nodig bijkomend de zandwand af te steken.


Om de oeverzwaluwen gedurende het broedseizoen een veilige nestplaats te bieden, werken we jaarlijks goed samen met werfleiders en -verantwoordelijken in het havengebied.

Mocht je echter tijdens het broedseizoen andere oeverzwaluwkolonies ontdekken, contacteer dan Johan Baetens zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen om de kolonie te behouden.

Afspraak: om 9u aan de wegbarricade, halverwege de Kapelstraat (zijstraat van Haandorpweg). Einde  om 12u30. 
Meebrengen: laarzen, werkkledij, werkhandschoenen, verrekijker of telescoop. Wij zorgen voor materiaal, extra een spade komt altijd van pas.
Info: Johan Baetens 0484 23 75 59 of e-mail Johan Baetens

Bekijk ook de activiteiten van onze partners en buurafdelingen

Er is altijd plaats tekort om al onze activiteiten op te nemen in de digitale nieuwsbrief, en daarbij komt dat onze vrienden en buren van KRUINWAKONA, Natuurpunt Waasland Noord,  Natuurpunt Waasland Zuid en Natuurpunt Antwerpen Stad ook steeds tal van interessants en boeiends op stapel hebben staan. Check daarom zeker hun websites om te zien wat er allemaal te beleven valt!
Natuurpunt Waasland (voorheen Natuurpunt WAL) ijvert als regionale vereniging sinds 1978 met natuurwetenschappelijk onderzoek, beheerwerken, educatie en beschermingsacties voor het behoud van alle natuurgebieden en open ruimten op de Antwerpse Linkeroever, Beveren, Kruibeke, Temse en Zwijndrecht-Burcht. Vanaf 01/01/2017 werken we ook in Sint-Niklaas, Lokeren, Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis-Waas.

Natuurpunt Waasland heeft ruim 4000 leden en vertegenwoordigt Natuurpunt (101.000 gezinnen) in de regio, heeft een associatieovereenkomst met KRUIN vzw, is lid van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en Greenpeace.

Natuurpunt Waasland (voorheen Natuurpunt WAL) werkt graag samen met Oxfam Wereldwinkels, Pasar, Gezinsbond en Fietsersbond.

Ben je nog geen lid? Via deze link is dat snel geregeld!

Secretariaat Natuurpunt Waasland: Yzerhand 17, 9120 Beveren tel. 03 722 15 37; email info@natuurpuntwal.be  /Open maandag-donderdag  9u-18u, en vrijdag van 9u tot 13u www.natuurpuntwal.be
Copyright © 2017 Natuurpunt Waasland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Share
Tweet
Forward
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website