Copy
 
 
View this email in your browser

WALpost 28/03/2017

Natuurbeheer voor oeverzwaluwen

Natuurpunt Waasland kern Haven - zaterdag 1 april om 9u

De kop van het Verrebroekdok herbergt al verschillende jaren een veilige broedplaats voor Oeverzwaluwen. Aan een oever van het dok die door de golfslag deels afkalft, ontstonden gunstige omstandigheden voor de zwaluwen.

Tijdens deze beheeractiviteit zorgen we er voor dat de oever er ideaal bijligt, door waar nodig bijkomend de zandwand af te steken.


Om de oeverzwaluwen gedurende het broedseizoen een veilige nestplaats te bieden, werken we jaarlijks goed samen met werfleiders en -verantwoordelijken in het havengebied.

Mocht je echter tijdens het broedseizoen andere oeverzwaluwkolonies ontdekken, contacteer dan Johan Baetens zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen om de kolonie te behouden.

Afspraak: om 9u aan de wegbarricade, halverwege de Kapelstraat (zijstraat van Haandorpweg). Einde  om 12u30. 
Meebrengen: laarzen, werkkledij, werkhandschoenen, verrekijker of telescoop. Wij zorgen voor materiaal, een spade extra komt altijd van pas.
Info: Johan Baetens 0484 23 75 59 of e-mail Johan Baetens

Broedvogels tellen in Temse/ Steendorp

Natuurpunt Waasland kern Scousele 

Tielrodebroek, Schausselbroek, Roomkouter en Gelaagpark zijn natuurgebieden rijk aan broedvogels en die willen we graag in kaart brengen.


Wie zin heeft ons in april, mei en juni daarbij een handje te helpen en vooral veel te leren over het gedrag en de zang van onze broedvogels kan met Gerry Heyrman van Natuurpunt Waasland Kern Scousele op stap.
Info: Gerry Heyrman 0498 57 72 24  of e-mail Gerry Heyrman 

Vismonitoring in de Schelde 2017

Natuurpunt Waasland kern Haven: donderdag 6 april om 19u

Onze medewerker Mark Staut werkt mee aan het onderzoek naar het visbestand in de Schelde van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

Hij vangt vissen met een dubbele schietfuik op de laagwaterlijn aan het Ketenisseschor te Kallo (Ketelplaat).


De vissen worden op naam gebracht, gemeten en vrijgelaten. Je mag Mark steeds een handje helpen!
Info: Mark Staut tel. 03 755 24 20 of 0491920529 - of e-mail Mark Staut 

Herstel mee de duinen in het Vlietbos

Natuurpunt Waasland kern Zwijndrecht: zaterdag 8 april om 9u30

Na vele jaren het beeld bepaald te hebben, dreigt het ‘duinengebied’ in het Vlietbos dicht te groeien met bramen, brandnetels, bezemkruiskruid, en anderen.

Daarmee zullen ook zeldzaamheden verdwijnen zoals buntgras, kruipwilg, vogelpootje, kleine rupsklaver, duinlangbaardgras, ... samen met het helgele tapijt van muurpeper.

Daarom gaan we de overwoekerende planten zo veel mogelijk verwijderen. We zorgen voor werkmateriaal. Werkhandschoenen en stevig schoeisel zijn een must.
Afspraak: om 9u30 bij het begin van de Dwarslaan (nabij Verbrandendijk) Zwijndrecht. Einde omstreeks 12u15.
Info: René Maes tel. 03 252 41 23 - 0494 17 85 86 of e-mail René Maes

Natuurwandeling Oost-Sivepolder

Natuurpunt Waasland kern Scousele/ Natuurput CVN - zondag 9 april om 14u

We nodigen je uit op een gratis wandeling in de mooie Oost-Sivepolder o.l.v. natuurgidsen. Je hoeft niet in te schrijven. De wandeling gaat gedeeltelijk langs het Fort en naar 't Hangene, een bronbos met unieke voorjaarsbloeiers en langs de Lange dreef, de dijk en het Kijkverdriet. Einde rond 16u.

Afspraak: om 14u aan het Natuurhuis, Kapelstraat 170a, 9140 Steendorp
Info:  016 43 95 80 of e-mail Mario Smet   

Overleefden de amfibieën de drukke wegen in Steendorp?

Natuurpunt Waasland kern Scousele: donderdag 13 april om 20u

Voor de 16de keer zetten vrijwilligers van Natuurpunt Waasland Kern Scousele amfibieën veilig over de drukke wegen in Steendorp.

Als je wil weten hoe dat is afgelopen, hoeveel padden, kikkers en salamanders er gered werden, hoeveel doden er toch nog van de straat zijn geraapt, kom dan naar de evaluatieavond op 13 april!

Afspraak: Natuurhuis Kapelstraat 170a  9140 Steendorp
Info:  0473 72 66 15 of e-mail Nine Van Hoyweghen   

Zorg mee voor de orchideeën op de Eco-golf Kallo

Natuurpunt Waasland kern Haven - zaterdag 15 april om 9u

Na de inrichting van de eco-golf Kallo in 2012 bleef slechts 20% van de Moeraswespenorchissen intact.
Met dank aan de iets te ‘enthousiaste’ aannemer…

Tot onze grote verbazing bleek de restpopulatie echter te zijn geëxplodeerd: 880 planten (2011), 895 (2012) en 5300 (2016).


Bovendien vonden we nieuwe groeiplaatsen in het heraangelegd deel van de ecozone. Daarnaast werd op verschillende locaties ook de zeer zeldzame Dwergzegge aangetroffen, een typische soort van kalkmoerassen en tevens indicator voor potentiële groeiplaatsen van de Groenknolorchis.

Wie weet is het verschijnen van deze extreem zeldzame orchidee wel de volgende spectaculaire vondst in het gebied. Op vraag van de golfclub gaan we samen opschietende boomopslag aan de droogvallende plassen en groeiplaats van orchideeën verwijderen zodat orchideeën en rugstreeppadden het er nog meer naar hun zin krijgen.
 
Afspraak: 9u parking Golf Kallo Singelweg. We werken tot omstreeks 12u30.
Meebrengen: werkkledij, werkhandschoenen, laarzen. Wij zorgen voor materiaal.
Info: Johan Baetens tel. 03 722 15 37 of 0484 237 559 of e-mail Johan Baetens 

Plantenwerkgroep Scousele

Natuurpunt Waasland kern Scousele - woensdag 19 april om 19u30

Een werkgroep voor ‘kenners’ waar flora, nota’s en loepen worden bovengehaald. Dus niet voor het grote publiek.


Interesse? Contacteer Nine Van Hoyweghen: tel. 0473 72 66 15 of e-mail Freddy Moorthamer (Meebrengen: loupe, flora, te determineren planten.)

Oproep: steenuileninventarisatie in Groot Kruibeke

Natuurpunt Waasland kern KRUIN maart/ april

Tijdens het jaar van de Steenuil willen we een volledig gebied dekkende inventarisatie maken van de Steenuil in Groot-Kruibeke. Een vijftal jaren geleden ontdekten we tijdens onze inventarisatie dat Kruibeke een echt ‘Steenuilendorp’ is.


We telden er toen meer dan 30 steenuilen. Heeft de Steenuil zich sindsdien kunnen handhaven of is hij, zoals veel in de natuur, achteruit gegaan? Daarom doen we een oproep aan alle vogelliefhebbers om mee te werken aan deze grootschalige inventarisatie in maart-april 2017.

Geïnteresseerd? Contacteer dan Gilbert Smet (tel. 0497 48 26 00 of e-mail Gilbert Smet)

Vroegochtendwandeling met ontbijt en vogelzang

Natuurpunt Waasland kern Scousele - zondag 23 april om 6u

Gegarandeerd met vocale ondersteuning van zangvogels.

Na een flinke wandeling in de natuurgebieden van Steendorp waarbij we vroege vogels spotten, hopelijk reeën zien en voorjaarsbloeiers bewonderen, sluiten we deze wandeling in het Natuurhuis af met een ontbijt verzorgd door Wereldwinkel Temse.


Verplicht inschrijven voor ontbijt: 8 euro volwassenen, kinderen tot 12 jaar 4 euro. 
 
Meebrengen: regenkledij, goede wandelschoenen en verrekijker
Afspraak: Natuurhuis, Kapelstraat 170a, 9140 Steendorp
Info: inschrijven ontbijt voor 20 april: tel 0473 72 66 15 of e-mail Nine Van Hoyweghen

Feestelijke inhuldiging infopunt Durmevallei

Hamme - zondag 23 april 

Op zondag 23 april wordt het infopunt Sigmaplan Durmevallei feestelijk geopend. In deze brochure vind je daar meer informatie over. Wie er graag bij is stuurt een mailtje naar durme@sigmaplan.be.

Natuur meer kansen geven in het Spaans Fort

Natuurpunt Waasland kern Haven - zaterdag 29 april om 9u

In het Spaans Fort, een nieuw ingericht ‘riet en open waternatuurgebied’ broedden de voorbije jaren reeds Dodaars, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend. Nu de rietkraag zich uitbreidt, wordt het gebied ook interessanter voor rietvogels.


Zo broedden er 8 koppels Kleine Karekiet in 2016. De 2 koppels Blauwborst (2015) kwamen in 2016 niet tot broeden.

Orchideeën (Dactylorhiza kruising en Moeraswespenorchis) en Bremraap breidden in 2016 verder uit. We troffen er in 2016 voor het eerst Hondskruid aan.

Het terugdringen van de boomopslag langs de oever om vogels en planten kansen te geven, is grotendeels afgerond. Er rest nog een kleine zone die we op deze dag willen aanpakken.

Breng zeker mee: werkkledij, werkhandschoenen, laarzen. Wij zorgen voor materiaal.
Afspraak: 9u ingang Spaans Fort / kruising St-Michielstraat- Spaans Fort Verrebroek. We werken tot omstreeks 12u30. 
Info: Johan Baetens tel. 03 722 15 37 of 0484 23 75 59 of e-mail Johan Baetens 

Bekijk de haven vanuit ganzenperspectief in 'Copy Beest'

 Zaterdag 1 april om 20u10-20u55 (op één)

Op zaterdag 1 april van 20u10 tot 20u55 staat de gans centraal in het tv-programma Copy Beest.

In deze aflevering vliegt de gans met presentator Dieter Coppens over de Antwerpse haven en de haar omringende natuur.


De uitzending op één levert unieke luchtbeelden op. En geeft natuurlijk antwoord op de vraag: “Hoe haalt een gans het in haar kop om niet met haar moeder, maar met een mens mee te vliegen?”
 
Van de 25 mooiste luchtbeelden werden foto’s gemaakt die heel de maand april te bewonderen zijn in het MAS Havenpaviljoen. Gratis toegankelijk van dinsdag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.30 uur.

Versterk jij de milieuraad van Zwijndrecht?

Ben je ook begaan met natuur en leefmilieu? Heb je ideeën om ons leefmilieu te verbeteren? Wil je mee nadenken over mogelijk acties om op gemeentelijk vlak de milieu-impact in Zwijndrecht te verminderen?

Wil je mee nagaan hoe je ook andere inwoners kan overtuigen om daar actief aan mee te werken? Wil je af en toe meedoen aan een zwerfvuilopruimactie? Wil je actief helpen om inwoners te sensibiliseren over hun ecologische voetafdruk?
 
Dan ben jij onze vrouw of man. De milieuraad zoekt nog een aantal gemotiveerde personen om de werking rond leefmilieu nieuw leven in te blazen. Bezorg je contactgegevens aan de milieudienst. Je krijgt dan een persoonlijke uitnodiging voor de eerstvolgende tweemaandelijkse vergadering.
 
Interesse?
Contacteer dan de milieudienst van Zwijndrecht: tel. 03 250 48 85 of e-mail de milieudienst van Zwijndrecht

Natuurhuis Steendorp terug open

Het Natuurhuis is terug open vanaf zondag 2 april (van 14 tot 18u).
 
Het is nog niet helemaal hersteld van de brand maar binnenin is het wel al terug in orde. Kom eens wandelen in de mooie natuur van Steendorp. Je bent er welkom.
 

Bekijk ook de activiteiten van onze kernen en Natuurpunt Antwerpen Stad

Er is altijd plaats tekort om al onze activiteiten op te nemen in de digitale nieuwsbrief, en daarbij komt dat onze vrienden en buren van KRUINWAKONA, Natuurpunt Waasland Noord,  Natuurpunt Waasland Zuid en Natuurpunt Antwerpen Stad ook steeds tal van interessants en boeiends op stapel hebben staan. Check daarom zeker hun websites om te zien wat er allemaal te beleven valt!
Natuurpunt Waasland (voorheen Natuurpunt WAL) ijvert als regionale vereniging sinds 1978 met natuurwetenschappelijk onderzoek, beheerwerken, educatie en beschermingsacties voor het behoud van alle natuurgebieden en open ruimten op de Antwerpse Linkeroever, Beveren, Kruibeke, Temse en Zwijndrecht-Burcht. Vanaf 01/01/2017 werken we ook in Sint-Niklaas, Lokeren, Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis-Waas.

Natuurpunt Waasland heeft ruim 4000 leden en vertegenwoordigt Natuurpunt (101.000 gezinnen) in de regio, heeft een associatieovereenkomst met KRUIN vzw, is lid van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en Greenpeace.

Natuurpunt Waasland (voorheen Natuurpunt WAL) werkt graag samen met Oxfam Wereldwinkels, Pasar, Gezinsbond en Fietsersbond.

Ben je nog geen lid? Via deze link is dat snel geregeld!

Secretariaat Natuurpunt Waasland: Yzerhand 17, 9120 Beveren tel. 03 722 15 37; email info@natuurpuntwal.be  /Open maandag-donderdag  9u-18u, en vrijdag van 9u tot 13u www.natuurpuntwal.be
Copyright © 2017 Natuurpunt Waasland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Share
Tweet
Forward
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website