Copy

Seneste nyt fra KUU // Nyt erhvervstema // Screening // Kursus // Informationsmøde og meget mere


Bliver nyhedsbrevet ikke vist korrekt?
Klik her og få det vist i din browser

4. april 2017

Afslutning af KUU hold 1

Vi er godt i gang med at gøre hold klar til at afslutte KUU. Der er 31 elever på holdet, 21 af disse ønsker at fortsætte på GF2 eller anden ungdomsuddannelse, andre søger arbejde og nogle har brug for mere tid til at gøre sig klar til arbejdsmarkedet. Der er sammen med UU-ledere lagt en plan for hvordan Jobcentre og UU-ledere inddrages i udslusningsprocessen.

Til maj venter den sidste D-niveau eksamen og til juni portfolioeksamen. Vi håber, at alle består og får deres erhvervsassistentbevis. Sker dette ikke, får eleverne under alle omstændigheder et KUU kompetencebevis.

8 elever fra hold 1 skal ligeledes til FP9 eksamen på Ungdomsskolen d. 3. maj.

Nyt erhvervstema:
Mad, sundhed og service

Vi er meget glade nu at kunne tilbyde mad, sundhed og service. Erhvervstemaet henvender sig bredt til unge, som drømmer om alt fra et job i restaurationsbranchen til unge, som ser sig selv i delikatesser, kantiner, storkøkkener eller i rengøringsbranchen.

Det er vores håb, at vi med dette erhvervstema kan tiltrække unge, som ønsker at arbejde med børn, men ikke har forudsætningerne for det. I eksempelvis institutionskøkkener kan unge, som har brug for afgrænsede arbejdsopgaver, også opleve at finde mening i den kontakt med børn, de derigennem vil få.

I forbindelse med at vi har fået godkendt erhvervstemaet Mad, sundhed og service, har vi fået lavet nye foldere. Folderne vil blive sendt til hhv. Ungeenheden i Horsens og Hedensted samt Fælleden i Skanderborg.

Screening til Børn, unge og ældre


Kommunerne har gjort os det meget klart, at de ikke kan ansætte erhvervsassistenter inden for børn- og ungeområdet. Dette sammenholdt med den begrænsede adgang til PAU gør, at vi endnu en gang vil opfordre til, at de unge der sendes på børn, unge og ældre er fleksible og også kan se sig selv inden for ældre og handicapområdet, allerede når de starter på KUU.

Inden for ældreområdet er der jobs at få og vejen til uddannelse er ligeledes realistisk. En væsentlig del af eleverne på børn, unge og ældre har ikke forudsætningerne for at arbejde inden for det pædagogiske felt. Derfor er det vigtigt, at der fremadrettet stilles skarpt på, om de unges ønsker er realistiske i vejlednings- og visitationsfasen. KUU har tidligere rundsendt en spørgeramme til brug herfor.

Ønskes: Byg og bolig-elever


I januar var der slet ingen tilslutning til erhvervstemaet Byg og bolig. Der er rigtigt ærgerligt, da erhvervstemaet retter sig mod brancher, hvor der i udbudsområdet rent faktisk er arbejde og lærepladser at få. Byg og bolig er især velegnet til unge, som lærer bedst gennem fysisk aktivitet og trives godt med konkrete, afgrænsede opgaver.

Temaet introducerer de unge for 5 håndværksfag: murer, tømrer, maler, tagdækker og struktør. Undervisningen foregår for på Learnmark Tech på Vejlevej, og eleverne er tilknyttet en fast underviser, som står for overleveringer mellem afdelingerne, så der sikres sammenhæng i forløbet.

KUU-kursus og rundvisning


KUU-kurset er for unge, som ønsker at stifte nærmere bekendtskab med KUU inden de beslutter sig. Kurset afvikles d. 6. og 7. april og 40 elever er tilmeldt.

Vi har før meldt ud, at vi højst kunne modtage 20 elever, men grundet den store interesse oprettede vi endnu et kursushold, som blev afviklet i uge 13. Hvis en ung af en eller anden grund ombestemmer sig efter kursustilmelding, bedes man melde afbud til KUU.

Der har allerede være meget stor tilslutning til årets tre første rundvisninger, som traditionen tro foregår den sidste fredag i måneden kl. 11 på Strandpromenaden. Der er ekstra rundvisninger d. 11/5 og 9/6. 

>>Tilmelding til rundvisning til pefo@learnmark.dk.

Læs mere på komung.dk

Informationsmøde 1. juni


Informationsmødet holdes primært for kommende KUU-elever, som skal starte i januar, men andre interesserede og uafklarede elever er selvfølgelig også velkomne.

Mødet finder sted i KUU-lokalerne torsdag d. 1. juni kl. 16-17.30. De unge er velkomne til tage en person fra deres netværk med, ligesom vejledere også er meget velkomne.

Elever som allerede er tilmeldt KUU inviteres af KUU. Elever som ikke er tilmeldt KUU tilmeldes pr. mail til pefo@learnmark.dk.

Tilmeldingsfrist og opstart af KUU hold 5
- august 2017


Tilmeldingsfristen er i samarbejde med UU sat til 1. maj.

Vi har til august foreløbigt 50 pladser at gøre godt med, da 7 pladser ikke blev brugt i januar. Pladserne fordeles efter sammen fordelingsnøgle som tidligere: 12 til Hedensted, 15 til Skanderborg og 23 til Horsens. Efter 1. maj sker tilmelding efter først-til mølle-princippet.

I udgangen af februar har vi søgt 20 ekstra pladser, vi afventer svar fra ministeriet og sender straks besked til UU, når vi ved mere.
Der afvikles optagelsessamtaler efterhånden som tilmeldingerne sendes til KUU. I umiddelbar forlængelse af optagelsessamtalen modtager eleven et optagelsesbrev, invitation til informationsmøde samt møde med kontaktperson.

Uddannelsesplan og målgruppevurdering sendes til pefo@learnmark.dk

Hold 5 har opstart d. 14. august 2017 kl. 9.00

Et lille hjertesuk


Husk venligst at sætte elevernes adresse, telefonnummer og cpr-nummer på skemaet ”vurdering af målgruppe for KUU”, da det er det, vi bruger, når vi skal kontakte eleverne for at indkalde dem til optagelsessamtale. Ligeledes er det en stor hjælp, hvis I forbereder de unge på at medbringe de nævnte papirer ang. diagnoser, ordblindhed, afgangspapirer mv. til optagelsessamtale hos KUU. Tusinde tak!
 

Nyhedsbrev 3-4 gange årligt

KUU's nyhedsbrev er nu gjort elektronisk. Du kan fremover forvente nyhedsbrev i din indbakke 3-4 gange årligt. Hvis du kender én som ønsker at tilmelde sig nyhedsbrevet, kan det gøres her

Pernille Follin, uddannelsesleder
M: 42 12 74 35
E: pefo@learnmark.dk
Helle Balleby, afdelingsleder
M: 42 12 74 70
E: hbal@learnmark.dk
>> Se øvrige kontaktoplysninger på alle KUU-kontaktpersoner på vores hjemmeside.
KUU Horsens, Hedensted, Skanderborg, Odder  |   Strandpromenaden 4c   |   8700 Horsens   |   T: 88 16 36 00 

Opdater mine oplysninger eller afmeld nyhedsbrevet