Copy
Nieuw cursusaanbod Taalthuis nu online en meer nieuwtjes van Taalthuis


Newsletter Taalthuis Autumn

New course schedule now online

Nieuw cursusschema 2017

Het nieuwe cursusschema voor 2017 staat nu op de website. Vanaf 16 januari zullen op acht locaties in Nederland weer nieuwe cursussen starten.

Bij Taalthuis leren cursisten in kleine groepen  Nederlands spreken en schrijven.  Omdat de lessen op een speelse manier gegeven worden is het leren gemakkelijker. Taalthuis heeft een eigen lesmethode die ondersteund wordt door e-learning.  Cursisten kunnen met een persoonlijke inlogcode zelf thuis luisteren naar vocabulaire en liedjes en online oefeningen doen.

Taalthuis biedt cursussen voor au pairs en expats op verschillende niveaus aan in Amersfoort, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Haarlem, Hilversum, Leiden en Utrecht.

Kijk naar het cursusaanbod en schrijf je nu in!

Course schedule 2017 online

The new course schedule is now online. New courses will start on 8 locations from January 16.  
Taalthuis teaches you how to speak, read and write Dutch in small groups. Because the lessons are playful learning is more easy. Taalthuis has its own lesson method and e-learning.
Students are very enthusiastic about the new e-learningsite of Taalthuis.
 
Taalthuis offers courses for expats and au pairs on different levels on eight locations:   Amersfoort, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Haarlem, Hilversum, Leiden en Utrecht.

Check the course overview and sign up now!

Keurmerk Blik op Werk

Taalthuis is nu officieel houder van het keurmerk Blik op Werk.

Met het Blik op Werk Keurmerk weet u dat u een cursus volgt van een goede kwaliteit. Dienst Uitkering Onderwijs (www.duo.nl) eist dat een cursist een cursus volgt bij een Blik op Werk Keurmerkhouder. Zo weet DUO dat de school aan hun eisen voldoet. En zo weet u dat de cursussen van Taalthuis daaraan voldoen. DUO verleent u alleen een lening als u een cursus volgt bij een school met het Blik op Werk Keurmerk.

Tevredenheidsonderzoek
Als u een cursus hebt gevolgd via Taalthuis, krijgt u een vragenlijst via e-mail, post of u wordt gebeld. Aan uw antwoorden kan Blik op Werk zien, hoe tevreden u bent over uw cursus. Uw antwoorden zijn geheim. Uw leraren en de school weten niet welke antwoorden u geeft. Alle antwoorden van alle cursisten vormen samen het cijfer voor klanttevredenheid. De school moet een 6,5 hebben om het Keurmerk te krijgen. Taalthuis krijgt een 8,5 van haar deelnemers!

Quality Mark Blik op Werk

Taalthuis is approved holder of the Quality label Blik op Werk. When you know a language school is a holder of this label, you know that you are following a course of a good quality. De Dienst Uitkering en Onderwijs (DUO) requires that you follow the (integration) course at a Blik op Werk Quality Mark holder. So DUO know that the school meets their requirements. 
 
Satisfaction
If you followed a course through Taalthuis, you will receive a questionnaire by e-mail Your answers can be seen at Blik op Werk, how satisfied you are with your course. Your answers are confidential. Your teachers and the school do not know what answer you give. All responses of all students together form the figure for customer satisfaction. The school must have a 6.5 to get the label. Taalthuis gets an 8,5 of its participants! 
 
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
INFO@TAALTHUIS.NL 
+31 6 2717 4918


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Taalthuis · Lorentzplein 25 · Haarlem, 2012 HH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp