Copy
NIEUWS VAN DE LAATSTE MAANDEN
View this email in your browser

                                     Kerstgroet

Bij de Heer ben ik veilig, hij is de Allerhoogste God, bij hem vind ik rust, hij is de machtige God.Ps 91

Als bestuur van Friends of Mto Moyoni en vrienden van Ingrid en Winette merken we dat deze tekst uit Ps 91 echt een belofte is voor deze tijd. Er gebeurt veel in wereld maar zeker ook in Oeganda. Voor Mto Moyoni was het afgelopen jaar een jaar van mooie ontmoetingen, genezing, reizen en Vader zien werken. We zagen dat in bv de Transformatieweek in Nederland, de Fatherheart scholen, en de laatste conferentie van de Karamajong-pastors . Maar het was ook een tijd van afwachten, en zoeken naar Zijn plannen voor ons en waar Hij ons heen leidt.

Na een jaar van onzekerheid wordt nu duidelijk: De spoorlijn is gepland over de rivier de Nijl, dwars over het terrein van Mto dóór Ingrids huis! Dit is zwaar is voor Ingrid en haar staf, maar in alles ervaren ze ook dat God onze Vader hoort en dichtbij is. Toen een groep chinezen, landmeters en gewapende politie kwamen om hun werk te doen het uitzetten van de route, bleven de wapens buiten omdat Ingrid aangaf: “Op dit land geen wapens; dit is een land van rust”. Op een bepaald ogenblik hingen enkele Chinezen in een hangmat en ervoeren de vrede die van deze bijzondere plek uitgaat.

Winette was in Nederland vanwege haar gezondheid. Ze gaat voor twee maanden naar Oeganda om samen met Ingrid o.a op de Jeugdschool les te geven. In maart zal ze samen met Ingrid bij de Nederlandse Transformatieweek zijn. Daarna is ze benieuwd wat Gods nieuwe seizoen in haar leven gaat brengen en waar dat zal zijn.

Gebed

We willen juist nu biddend om Ingrid en Winette heen te staan. We zoeken zelf ook die rust waarin ons geloof wordt versterkt en we groeien in vertrouwen. We hebben het geloof dat God linksom òf rechtsom tot Zijn doel komt. We vragen u hierin met ons mee te bidden!

Ondersteuning

Als bestuur willen we ook onze zorgen met u delen over de ondersteuning van Ingrid. Na 35 jaar in Oeganda zijn haar achterban en sponsoren in Nederland aardig uitgedund. We zouden graag dit weer willen aanvullen.

We willen u heel hartelijk danken voor de steun die we ontvingen in uw meeleven, gaven en gebed. We wensen u deze dagen en het komende jaar, Gods vrede, Zijn veiligheid en rust toe. Want Hij is de allerhoogste, machtige God.

Het bestuur van Friends of Mto Moyoni; Frank, Hanneke, Ida en Christine

Naast de spanning en zorgen ook nieuwe ontwikkelingen: een huisje voor Andrew,de caretaker op het jongerenterrein is gereed. Hij woont daar nu met bruid en zoontje. 

Copyright © 2016 Mto Moyoni, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp