Copy
Persbericht Dinsdag 1 februari 2017

SZN roept lokale bestuurders op om 18-18+ te gaan regelen!

 

Staatssecretaris Van Rijn zegt in zijn brief van 25 januari 2016: Met de participatiewet, Wmo en Jeugdwet staat niets gemeenten nog in de weg staat om een integrale en preventieve aanpak voor kwetsbare jongeren te realiseren op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Ook laat hij weten dat het vraagstuk 18-/18+ bij veel gemeenten op het netvlies staat. 

Het onderwerp 18-/18+ staat inderdaad in de belangstelling en ook SZN is van mening dat gemeenten niets in de weg staat om voor kwetsbare jongeren een goede overgang en perspectief te gaan regelen.

Toch maakt SZN zich zorgen en roept gemeenten daarom op tot actie. Een toekomstplan voor jongeren in de jeugdzorg is nodig maar dan moeten jongeren met dit plan wel ergens terecht kunnen. Een inkomen en betaalbare huisvesting ontbreekt voor 18-jarigen die jeugdzorg verlaten. 

Om jongeren goed te kunnen helpen is bestuurlijke doorzettingsmacht en een integrale aanpak nodig. De genoemde voorbeelden zijn mooi maar zijn veelal adhoc en gericht op een enkel leefgebied. 

Oproep aan gemeenten

  • Verhoging van de gemeentelijke politieke en bestuurlijke urgentie voor dit thema.
  • Zorg voor middelen zodat jeugdhulp en volwassenhulp met elkaar een soepele overgang naar volwassenzorg kunnen regelen. 
  • Zorg dat jongeren in ieder geval een startkwalificatie / diploma kunnen halen. 
  • Zorg voor voldoende inkomen voor jongeren tussen de 18-21 jaar waarvan de ouders buiten beeld zijn. 
  • Maak werk van betaalbare huisvesting voor deze groep jongeren.
  • Wacht niet op nog meer goede voorbeelden en ad hoc projecten maar ga met elkaar aan de slag om het beleid voor de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen integraal uit te voeren. 

Voorkomen is beter dan genezen: zet in op preventie

Jaarlijks stromen minimaal 6000 jongeren als ze 18 jaar zijn uit de jeugdzorg. Gemeenten weten hoeveel jongeren er in hun gemeente in Jeugdzorg verblijven en jaarlijks 18 worden. Uit onderzoek blijkt (DSP-groep 2012) dat 60% van de (ex) dak- en thuisloze jongeren een verleden in jeugdzorg heeft. Uit de praktijk horen wij dat dit aantal nog hoger ligt, tot soms wel 100%. 

SZN verzoekt Van Rijn in zijn rol als systeemverantwoordelijke om dit landelijk te gaan monitoren zodat de komende jaren duidelijk wordt of gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen voor deze groep. Want jongeren laat je niet zwerven!

Meer weten?

Neem contact op met
Hella Masuger (directeur), via 06-44490221 of
Marleen van der Kolk (programmamanager), via 06-30720138   

Volg ons op @zwerfjongeren en @vdstraat1 en kijk op zwerfjongeren.nl

Over het programma Van de Straat


Van de Straat is een samenwerking van Stichting Zwerfjongeren Nederland, Federatie Opvang, Kamers met Kansen. Kansfonds, OCW en VWS ondersteunen dit programma. Van de Straat wil een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de bestaande systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën. Speerpunten zijn: jeugdhulp 18- / 18+, Onderwijs op Maat en Schulden. Zie ook zwerfjongeren.nl
Perspagina SZN

Copyright © 2017 Stichting Zwerfjongeren Nederland, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp