Gipsy Groove promovon albumin e tyre të parë 
Grupa Gipsy Groove izdaje svoj prvi album
Launching of the Gipsy Groove first CD

Gipsy Groove promovon albumin e tyre të parë 


Jeni të ftuar në konferencën për shtyp me rastin e promovimit të albumit të parë të Gipsy Groove.
 
Konferenca do të mbahet të Mërkurën me 20 Shkurt në ora 13:00h në kafenenë Dit e Nat - Prishtinë.
 
Në konferencë do te informoheni rreth detajeve të projektit dhe koncertit promovues i cili do të mbahet në Teatrin ODA me 22 Shkurt, në ora 20:00h.

Publikimi i CD-së është mundësuar nga "Mbështetja e BE-së për zbatimin e strategjisë RAE", projekt i financuar nga BE-ja, menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, implementuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe GAIA, përkrahur nga Zyra për Qeverisje të mirë pranë Zyres së Kryeministrit. Sponzor medial KOHA.

Vizitoni faqen tonë të internetit: http://www.gipsygroovemusic.com/
 
 

Grupa Gipsy Groove izdaje svoj prvi album


Pozivamo vas na konferenciju za novinare povodom promocije prvog albuma grupe Gipsy Groove.
 
Konferencija će se održati u sredu, 20. februara u 13:00 časova, u kafeu Dit e Nat u Prištini.
 
Konferencija će vam pružiti informacije o svim detaljima projekta, a ujedno će biti najavljeni koncert  povodom izdavanja prvog albuma grupe Gipsy Groove, koji će se održati u Teatru ODA, 22. februara, u 20 časova.
 
Produkciju i izdavanje ovog CD-a omogućili su "Podrška EU sprovođenju RAE Strategije" projekat finansiran od strane EU, rukovođen od strane Kancelarije EU na Kosovu, sproveden od strane Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo i NVO GAIA, a podržan od strane Kancelarije premijera za dobro upravljanje. Medijski sponzor KOHA.

Posetite našu web stranicu: http://www.gipsygroovemusic.com/
 

Launching of the Gipsy Groove CD


You are cordially invited to the press conference before the official launching of the first CD of Gipsy Groove.
 
The conference will be held on Wednesday, February 20th at 13:00h in café Dit e Nat - Pristina.
 
The conference will provide a complete informational run-through of all details of the project and announce the official launching of the first CD of Gipsy Groove that will take place in ODA Theatre, on 22nd February, 20h.
 
The production and publication of the CD was made possible by the EU Support for the Implementation of the RAE Strategy, an EU funded project, managed by the EU Office in Kosovo, implemented by the Kosovo Foundation for Open Society and GAIA and supported by the Prime Minister’s Office on Good Governance. Media sponsor KOHA.

you can visit our website: www.gipsygroovemusic.com


Supported by:


Media sponsor:

Copyright © 2013 Kosovo Foundation for Open Society, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp