Copy

     Nieuwsbrief

Als het straks alsnog lente wordt…

… kleurt het busstation groen
… zal er niemand dorst hebben
… is het tijd voor de lenteschoonmaak

 

... kleurt het busstation groen 

De lang durende winter zorgde voor enig uitstel, maar uiteindelijk kregen 16 grote
platanen een nieuwe thuis aan de achterkant van het station. Zij zullen een aangenaam
groen dak vormen boven het nieuwe busstation. Het ver- en aanplanten van dergelijke
volwassen bomen, en dan nog bovenop een parkeergarage, is niet simpel. Er was dan
ook een ingenieus ondergronds systeem nodig om de wortels voldoende lucht en water
te geven. Later dit jaar worden ook aan de kortparkeerzone aan de Gasstraat nog
platanen aangeplant en een honderdtal andere bomen zullen van de stationsomgeving
een voorbeeld maken van de vergroening van onze stad. Hier zie je schepen
Filiep Bouckenooghe aan het werk:
http://www.wtv-focus.tv/roeselare?focus=9101


Terug naar boven.

... zal er niemand dorst hebben
 
Ter gelegenheid van Wereldwaterdag stelde gemeenteraadslid Yana Debusschere het
waterverbruik in en door de stad in vraag. Ze stelde onder andere voor om het mineraal
water dat tijdens de gemeenteraad wordt geschonken, zou worden vervangen door
leidingwater. Even lekker, maar pakken goedkoper en duurzamer. Ook in scholen en
sporthallen kunnen er waterfonteintjes of -taps komen die op de waterleiding zijn
aangesloten. Schepen Muylle neemt de suggesties van Yana ter harte en belooft snel werk
te maken van een duurzaam waterbeleid binnen de stad. Om Yana een hart onder de riem
te steken bij haar eerste vraag om uitleg in de gemeenteraad, voerde Jonggroen een
gesmaakte actie waarbij de burgemeester en schepenen werden getrakteerd op een karaf
echt Roeselaars water.

http://jonggroenroeselare.blogspot.be/2013/03/raak-in-een-roes-van-t-roeselaars.html


Terug naar boven

... is het tijd voor de lenteschoonmaak
 
OCMW-raadslid Steven Dewitte bindt de strijd aan met huisjesmelkers.
Bij zijn werk in het Sociaal Comité van het OCMW moest hij vaststellen dat heel
wat mensen die om steun komen vragen, een gemakkelijk slachtoffer zijn voor
malafide huiseigenaars. Onwettige huurcontracten, waarborgen die veel hoger
zijn dan toegelaten, tot het ontbreken van verwarming toe. Noodgedwongen
moeten de sociaal zwaksten zich ermee verzoenen, want anders wacht hen de
vrieskou buiten. Daarbovenop komen dan ook nog de ambtelijke problemen die
ontstaan doordat mensen die een kamer huren in een gebouw dat officieel niet
vergund is als kamerwoning, beschouwd worden als samenwonenden en
bijgevolg een lagere uitkering komen. Samen met de collega’s en diensten van
het OCMW en in samenspraak met schepen voor wonen Filiep Bouckenooghe en
de lokale politiediensten werkt Steven nu aan een plan om dergelijk misbruik van
OCMW-klanten een halt toe te roepen.

http://www.groenroeselare.be

Terug naar boven
        
 bezoek ons op: http://www.groenroeselare.be/
 

 contacteer ons via groenroeselare@gmail.com
Bekijk deze mail in je browser