Copy

     Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief:

Groen Roeselare bouwt mee aan de toekomst
Van constructieve oppositie naar constructieve meerderheid
Sterker dan ooit in het 
OCMW 

Groen Roeselare bouwt mee aan de toekomst  We zijn twee maanden ver in de nieuwe legislatuur en, toegegeven, het is nog altijd wat wennen aan onze nieuwe plek. Filiep Bouckenooghe verschoof van zijn constructieve oppositiebank naar een schepenzetel. Leen Sercu en Yana Debusschere hoeven niet langer stilzwijgend in het publiek te zitten, maar kregen een stem. Een stem die tijdens de gemeenteraadszittingen uiteraard minder kritisch zal klinken, maar dat betekent niet dat Groen de mond gesnoerd is. Zowel binnen het schepencollege als binnen het meerderheidsoverleg kunnen we krachtig werken aan een groener en socialer Roeselare.

En dat er werk op de plank ligt, is duidelijk. Een eerste stevige kluif was het opstellen van een sluitende begroting, maar dé grote uitdaging voor het komende jaar zal het kerntakendebat worden. De stad kan onmogelijk alle taken die ze nu opneemt verder blijven uitvoeren. Daarvoor is er nu eenmaal geen geld. De vraag is dan ook: Wat blijven we doen en welke diensten bouwen we af? Wij hebben alvast een lijstje klaar van posten waarop niet bespaard kan en mag worden.Van constructieve oppositie naar constructieve meerderheid
   De rol is veranderd, maar het gedachtegoed blijft. Niet toevallig was de eerste vraag die Leen Sercu in de gemeenteraad stelde er één die in het verleden al regelmatig werd gesteld door de Groen-fractie: Hoe zit het met het ruimen van sneeuw op de fietspaden? Iedereen kon de afgelopen winter vaststellen dat er daarbij de voorbije jaren een serieuze vooruitgang geboekt is. Perfect is het nog niet, maar toch zien we dat onze roep uit het verleden gehoord werd.

Tijdens de tweede gemeenteraadszitting volgde een ander beproefd recept: het lanceren van een origineel idee. Groen stelde voor om onbebouwde percelen in het centrum om te vormen tot pop-up-parkjes. Winst voor de stad die geen grond hoeft aan te kopen, winst voor de eigenaar die er geen belasting meer op hoeft te betalen, maar bovenal winst voor de buurt die een groen rust- en ontmoetingspunt dicht bij huis krijgt.Sterker dan ooit in het OCMW
 Na 6 jaar afwezigheid is Groen ook opnieuw vertegenwoordigd in het OCMW. En hoe. Eddy Demeersseman neemt er, met een rugzak vol bagage, de meer technische dossiers voor zijn rekening, met stevige kluiven als de fusie van de ziekenhuizen en de verzelfstandigingen van de zorginstellingen. Steven Dewitte zet binnen het sociaal comité mee de lijnen uit van het concreet OCMW-beleid en buigt zich over de individuele hulpvragen.

Meteen werd al duidelijk dat het OCMW zich de voorbije jaren omvormde tot een hedendaagse en daadkrachtige organisatie. Een goeie basis om keihard aan de slag te gaan voor een stad waar niemand in de kou blijft staan.

        


 contacteer ons via groenroeselare@gmail.com
Bekijk deze mail in je browser