Copy

     Nieuwsbrief

Inhoud nieuwsbrief

Op de sporen
Aan de slag
Aan de poorten
Begin van een drukke herfst
Een (tijdelijk) nieuw land


Op de sporen  Het Traxfestival betekent traditiegetrouw het einde van de schoolvakantie. De editie 2015 laat echter blijvende sporen na. Minister voor Jeugd en Cultuur Sven Gatz mocht zaterdag immers de gloednieuwe fuifzaal en repetitie- en vergaderlokalen komen inwijden.
Wij zijn ervan overtuigd dat de Traxsite in geen tijd de vertrouwde nieuwe thuis zal worden voor de Roeselaarse jongeren, in een interessante kruisbestuiving met het socio-culturele verenigingsleven. Zeker wanneer de omgeving dan ook nog eens in een groen jasje zal gestoken worden; een parkomgeving met een skatepark en een heuse festivalweide, vlot en veilig bereikbaar met de fiets. En wie toch met de auto komt, kan voor 1 euro in de stationsparking terecht, even vlot en veilig.

Aan de slag
   Het organiseren van een muziekfestival als Trax is enkel mogelijk wanneer je kan terugvallen op een ganse batterij vrijwilligers. En dat geldt eveneens voor de werkingen van de honderden verenigingen die na een zomerslaapje opnieuw op gang komen. Sportclubs trappen hun nieuwe seizoen op gang, jeugdbewegingen houden hun startdag, koren smeren de stembanden en amateuracteurs kruipen in hun rol.
Als stadsbestuur tracht je een gezond kader te scheppen waarbinnen al dat engagement kan floreren, met subsidies en logistieke ondersteuning, maar het ganse verenigingsleven staat of valt met de belangeloze inzet van ontelbaren. Een dikke merci en een goeie start!

Aan de poorten
 Een even goeie start wensen we aan onze schoolgaande jeugd en het onderwijzend personeel dat hen binnen de schoolpoorten bij de hand neemt op weg naar weer een jaar meer levenswijsheid.
Maar ook buiten de schoolpoorten hopen we op een veilige tocht. De gloednieuwe schoolfietsroutekaart van Roeselare kan hierbij zeker heel goed van pas komen. Al blijft wederzijds respect tussen alle weggebruikers natuurlijk het belangrijkste. Het besef bij de ouderen dat kinderen en jongeren nog veel te leren hebben en dus, ook in het verkeer, fouten kunnen maken. En aan de andere kant het besef bij de jongeren dat ouderen soms iets meer tijd nodig hebben en dat ze verwachten dat iedereen zich aan de regels houdt.

Begin van een drukke herfst
 Mobiliteit, het samenspel van alle vervoersmiddelen, het verzoenen van de vrijheid van de automobiliteit met autovrijheid of -luwheid; dit zal allicht centraal staan in het politieke najaar. Het mobiliteits- en pleinenplan die ontrold moeten worden, zullen ongetwijfeld heel wat stof tot discussie bieden. En in het verleden leerden we al dat mobiliteit een thema is dat tot heftige reacties kan leiden.
Het status-quo is echter geen optie, want anders rijden we onszelf, met steeds meer auto’s, simpelweg vast, terwijl we onze lucht verzieken. Wij hopen alvast op open en constructieve debatten om tot een gedragen en toekomstgerichte duurzame mobiliteit te komen.

Een (tijdelijk) nieuw land
 De ongeziene vluchtelingenstroom die al de ganse zomer het nieuws beheerst, kan en mag niemand onverschillig laten. Roeselare neemt al langer dan vandaag zijn verantwoordelijkheid op wanneer het gaat om het opvangen van asielzoekers. We zijn niet enkel binnen de regio, maar ook bij de West-Vlaamse centrumsteden koploper. De huidige crisis verplicht er ons toe om tot het uiterste te gaan en onze opvangcapaciteit, die we de voorbije jaren van hogerhand moesten afbouwen, opnieuw te maximaliseren, maar tegelijk verwachten we dan wel de nodige engagementen en centen van de hogere overheden. Filiep Bouckenooghe, als schepen van Welzijn, en de voorzitter van het OCMW zetten, samen met het middenveld, op korte termijn een ‘lokaal asielplan’ op.
Fien Mortier, een studente sociaal werk uit Zonnebeke, maakte een afstudeerproject rond vluchtelingen en asielzoekers. Ons OCMW-raadslid en videograaf Steven Dewitte werkte mee aan haar reportage met de titel: 'Wat als vluchten de laatste optie was?'

 
        
 bezoek ons op: http://www.groenroeselare.be/
 

 contacteer ons via mark.boudrez@groen.be
Bekijk deze mail in je browser