Copy
Amsterdam stemt in met structurele opvang en hulp aan ongedocumenteerden

Amsterdam is wél humaan voor vluchtelingen. 


Op voorspraak van GroenLinks laat Amsterdam, in tegenstelling tot het PvdA-VVD kabinet, ongedocumenteerden niet aan hun lot over. Amsterdam biedt ze opvang, medische hulp en een kans om aan de toekomst te werken. Fractievoorzitter Marieke van Doorninck is blij dat de Amsterdamse gemeenteraad ongedocumenteerden níet in de steek laat: 

Dat deze mensen, die tussen wal en schip vallen, die vaak ziek zij en geen uitzicht op wat dan ook, door de regering aan hun lot overgelaten werden is voor ons onverteerbaar.  Mensen kunnen niet illegaal zijn en Amsterdam laat met dit plan duidelijk zien dat wij hier, in onze tolerante stad, onze medemenselijkheid niet verloren zijn.”

Het voorstel behelst onder meer dat er structurele opvang komt voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam. Daarnaast worden er afspraken gemaakt  om mensen te helpen met een nieuwe asielaanvraag of eventuele terugkeer, komt er goede medische zorg en gaan de gemeente samenwerken met ROC’s om de uitgeprocedeerden een toekomstperspectief te bieden. 

Eerder deze week nam de gemeenteraad al een motie van Fenna Ulichki  aan, die regelt dat kinderen gewoon jeugdzorg blijven krijgen, ook al hebben ze geen papieren. In de nieuwe Jeugdzorgwet worden ongedocumenteerde kinderen uitgesloten van jeugdzorg. Zelfs de VVD stemde in met deze motie die tegen het kabinetsbeleid ingaat. Fenna Ulichki: 

“Degene die heeft bedacht dat kinderen de dupe mogen worden van botte regels over verblijfspapieren is niet goed bij z’n hoofd. Gelukkig blijven wij hier in Amsterdam wél gewoon kinderen beschermen. “

Lees het initiatiefvoorstel: "Naar een proactief Amsterdams vluchtelingenbeleid"

Persbericht - 13 maart  - Marieke van Doorninck

Extra informatie: Neem voor meer info contact op met Huub Bellemakers, 06-18990485