Copy
PAF nekončí
Zobrazit v novém okně
Vážení přátelé filmové animace a současného umÄ›ní, 

nad pondÄ›lním ránem minulého týdne skončil 13. ročník PÅ™ehlídky animovaného filmu v Olomouci, plný pro tuto organizaci významných momentů.
foto: Gabriela Knýblová
Festival probíhal od čtvrtka 4. do nedÄ›le 7. prosince 2014, a to v UmÄ›leckém centru Univerzity Palackého (Konvikt), Galerii U Mloka, VitrínÄ› Denisce, Divadle hudby.

Leitmotivem vizuální identity PAFu i obsahovým východiskem se v roce 2014 stala otázka, kterou si PÅ™ehlídka animovaného filmu ve své dramaturgii klade dlouhodobÄ›: Co je to animace? OdpovÄ›dí na ni pak bylo více než 60 programových bloků v Å¡esti sekcích, soutěž Jiné vize, instalace a výstavy, filmové projekce, workshopy, divadelní pÅ™edstavení, performance, koncerty i samotný prostor bývalého jezuitského konviktu oživovaný/animovaný festivalovými návÅ¡tÄ›vníky.
foto Petr Bílek
Festival navÅ¡tívilo 80 hostů z Kolumbie, Argentiny, USA, Velké Británie, Mexika, Japonska, Itálie, Å panÄ›lska, Portugalska, Rakouska, Slovenska a ÄŒeské republiky. 

Na přípravÄ› programu se podíleli kurátoÅ™i a dramaturgové z ÄŒeské republiky, Velké Británie, USA a Latinské Ameriky.

PrávÄ› zapojením zahraničních, externích kurátorů, kteří jakožto odborníci pÅ™ipravili hlavní programové sekce (Kolumbijská animace – Laura Victoria Delgado [COL]; Buenos Aires experiment – Alexandra Moralesová, Georgy Bagdasarov [CZE, ARM]; Přítomnost, pohyb, promÄ›na – Mark Fell [GBR], byl letoÅ¡ní ročník v genezi PAFu výjimečným. 

Azucena Losana, sekce Buenos Aires Experiment. foto Petr Bílek

Jiné vize rozšířily svoje horizonty


Posun doznala také ve svÄ›tovém kontextu stále významnÄ›jší soutěž Jiné vize. Projekce a instalace soutěžních videí, jejichž výbÄ›r je výsledkem snahy nezávislého odborníka, letos doplnily prezentace finalistů. Mladí čeÅ¡tí umÄ›lci se snažili zodpovídat otázky po ideálních způsobech prezentace, distribuce a archivace svých dÄ›l v panelu Ideální vize. Sekci doplnila také prezentace producenta Martina Vandase o Asociaci animovaného filmu ASAF nebo mezinárodnÄ› obsazený kulatý stůl vedený metodikem archivace MatÄ›jem Strnadem. Hosté z geograficky a kulturnÄ› velmi odliÅ¡ných oblastí Å™eÅ¡ili otázky distribuce a archivace hraničních dÄ›l, jaká se objevují v soutěžní sekci PÅ™ehlídky animovaného filmu. Diskuse se zúčastnili britská umÄ›lkynÄ› Rebecca Salvadori, Mexičanka žijící v Buenos Aires Azucena Losana, berlínský ÄŒech Martin Kohout, Američan Nicholas O’Brien, Anna Batistová z Národního filmového archivu a zástupci PAFu.

Ideální vize, prezentace finalistů (Marika Kupková a Martin Kohout). Foto Tomáš Hrůza.

Sekce Jiné vize tak letos poprvé zÅ™etelnÄ› artikulovala otázky, které dramaturgy zajímají od jejího pÅ™erodu v soutěžní sekci v roce 2007 a odrážejí se v celoroční činnosti PAFu.

Kurátorkou soutěžního výbÄ›ru pro rok 2014 byla výtvarná kurátorka a filmová historička Marika Kupková. Z deseti prací vítÄ›ze vybírali diváci a mezinárodní porota ve složení Pablo Mazzolo (ARG), Nicholas O’Brien (USA) a Mark Fell (GB). 


Hlavní cenu i cenu diváků získalo dílo DůvÄ›ryhodný vztah (2014) Barbory Kleinhamplové, na nÄ›mž spolupracovala s Kristýnou BartoÅ¡ovou. Zvláštní uznání poroty pak získala Miroslava VečeÅ™ová s prací River (2013). Ostatní díla finální desítky vytvoÅ™ili Petr Krátký, Vilém Novák a Pavel Sterec, Katarina Hládeková, Markéta Magidová, Martin Kohout, Martina Holá, KateÅ™ina Zochová a čerstvý laureát ceny JindÅ™icha Chalupeckého Roman Å tÄ›tina (na PAFu pÅ™edstavil rovněž ocenÄ›né dílo Ztracený případ). 

Instalace Jiných vizí s vítÄ›zným videem. Foto Tomáš Hrůza

VýbÄ›r soutěžních deseti videí bude v průbÄ›hu následujícího roku prezentován PAFem v zahraničí i v ÄŒeské republice pod názvem Jiné vize 2014. Na podzim roku 2015 bude ve spolupráci s Galerií Akademie Múzických UmÄ›ní v Praze vítÄ›zi soutěže uspořádána samostatná výstava. 

 

Program PAF 2014 – highlighty


Programové sekce Kolumbijská animace a Buenos Aires Experiment odhalovaly u nás téměř neznámé národní animační fenomény. Sekce obsahovaly projekce, workshopy, živé performance, projekce z filmové suroviny, diskuze, výstavy, instalace a také jedinečné stínové divadlo kolumbijského performera Jaimeho Cifuenta. Zatímco Kolumbijská animace má v této chvíli své ozvÄ›ny na slovinském festivalu Animateka (kde se také naposledy prezentuje loňský výbÄ›r Jiných vizí), díky sekci Buenos Aires Experiment se PAF stal nejkvÄ›tnatÄ›jší částí rozsáhlejší stÅ™edoevropské pÅ™ehlídky současného argentinského experimentálního filmu. Po PAFu následují projekce a performance také ve Vídni, BratislavÄ› a Praze.

Kolumbijské divadlo – představení a jeho diváci. Foto Petr Bílek.

Sekce Přítomnost, pohyb, promÄ›na znamenala pro PAF další významnou zkuÅ¡enost – Å¡estice osobnÄ› přítomných zahraničních umÄ›lců pÅ™ipravila pod kuratelou britského umÄ›lce Marka Fella speciálnÄ› pro PAF tÅ™i nové projekty – Frame (Paul Emery & Joe Gilmore), Second Nature (Ryoko Akama & David Ferrando Giraut) a Image/Black (Lucy Railton & Rebecca Salvadori). Klíčem k sekci byly základní principy animace jako audiovizuální oživování prostoru a styčné plochy mezi definicemi času a animace.

Sekce Aport animace pÅ™inesla tradičnÄ›jší projekty (pÅ™ednášku Pavla RyÅ¡ky o tvorbÄ› Svatopluka Pitry, Pavla Klusáka o kapelách, které nikdy neexistovaly, Karla Veselého o fenoménu japonských robotů, Petra Ingerleho o multimediálních pÅ™esazích brnÄ›nského DevÄ›tsilu, pásma animovaných a experimentálních filmů ve spolupráci s Homo Felix, B16, Kinecko.SK ad.), ale také současné digitální a postinternetové umÄ›ní. 


V sekci PAF Art byly kromÄ› výstav Azuceny Losany (MEX), Davida Přílučíka, Viktora Takáče a kolektivní instalace kolumbijských tvůrců zahrnuty také koncerty Freddyho Rupperta a hudební produkce domácích umÄ›leckých formací Lightning Glove, Makak, a Slowmotiondancer, pÅ™ičemž byl v dramaturgii kladen důraz na performativní aspekty jejich prezentace. Highlightem celého PAFu se pak stala intenzivnÄ› očekávaná česká premiéra fenomenální jeviÅ¡tní performance britského hudebníka Deana Blunta v olomouckém Divadle hudby nebo večer živého kódování uskupení Kolektiv, který byl následován výstavou a dvoudenním workshopem live codingu určeným pro veÅ™ejnost.

Dean Blunt. Foto Gabriela Knýblová

PortugalÅ¡tí umÄ›lci João Maria Gusmão a Pedro Paiva pro PAF pÅ™ipravili dvÄ› jedinečná projekční pásma 16mm filmů, které na místÄ› prezentoval portugalský kurátor Bruno Marchand. Sami tvůrci o své tvorbÄ› zpravidla odmítají hovoÅ™it a jejich práce jsou nejčastÄ›ji vystavovány simultánnÄ› v galerijním prostoru, spíše než promítány souslednÄ› v příšeří filmového sálu. Marchandův pÅ™ednáškový blok vznikl ve spolupráci s projektem iniciovaným Univerzitou Palackého v Olomouci Re-prezentace minulosti: nové metody interpretace historie v umÄ›ní a médiích, zaměřeným na aplikaci nových metodologií do výzkumu historie v humanitních vÄ›dách prostÅ™ednictvím implementace interdisciplinárních teorií a přístupů. 

Kolektiv: Live Coding Lab. Foto Tereza Darmovzalová

Událostí byly projekce série Ways of Something v odsvÄ›cené barokní Kapli Božího TÄ›la na Konviktu. UmÄ›lecký remake kanonické série televize BBC o percepci umÄ›ní čerpal z jedinečného genia loci unikátního univerzitního objektu. Způsob uvedení na PAFu okamžitÄ› získal ohlas v zahraničí, a to i díky osobní přítomnosti jednoho z umÄ›lců zastoupených ve Ways of Something – Nicholase O’Briena – na PAFu (umožnÄ›né díky spolupráci s FAMU). Projekce mÄ›la doplnit také stejnojmenná výstava digitálních tisků v pojízdné tramvajové galerii.

Ways of Something. Foto Tomáš Hrůza.

Vernisáž v Galerii dé, která musela být pro poruchu tramvajové soupravy odložena, probÄ›hne v nejbližších dnech. Výstava Ways of Something zde bude pokračovat bÄ›hem ledna.

PAF pÅ™ipravil také pÅ™ekvapení pro pozorné návÅ¡tÄ›vníky – po celou dobu festivalu byla na monitorech počítačů ve festivalovém Press centru k vidÄ›ní dennÄ› se mÄ›nící místnÄ› specifická instalace Východ Slunce Terezy Darmovzalové. Bylo tak navázáno na výstavní tradici v pÅ™edchozích letech, kdy se monitory počítačů staly útočiÅ¡tÄ›m skupinové výstavy internetových umÄ›lců (2012) nebo výstavy ve spoÅ™ičích obrazovek Maxe Capacityho (2013). 

Tereza Darmovzalová: Vyšlo slunce / There Was Sunrise (site-specific instalace ve spořičích obrazovek, PAF - Festival filmové animace a současného umění, Olomouc, 4.-7. 12. 2014. Kurátor - Marie Meixnerová)

PAF nikdy nekončí


Od roku 2008 jsou aktivity PAFu celoroční. Také letos PAF čeká Å™ada výstav, projekcí, prezentací a spoluprací na festivalech v ÄŒR i v zahraničí „od New Yorku po Island“, ale i tradiční letní bienále v Ostopovicích u Brna. V roce 2015 se tedy PAF bude vÄ›novat prezentaci českého audiovizuálního umÄ›ní a hlubšímu porozumÄ›ní pojmu „animace“.


V rámci ediční Å™ady PAFu (Edice PAF) bude v následujících týdnech vydána publikace NET ART – internetové umÄ›ní ve virtuálním a fyzickém prostoru prezentace (ed. Marie Meixnerová). 

Alexandr Jančík, ředitel PAF

13. ročník festivalu tedy možná skončil, celoroční vydatné aktivity kulturní platformy PAF vÅ¡ak bez pÅ™estávky pokračují dál. Věříme proto, že se setkáme nejen na příštím ročníku „festivalu filmové animace a současného umÄ›ní“, který probÄ›hne od 3. do 6. prosince 2015 v Olomouci, ale také v rámci celé Å™ady dalších akcí pořádaných nebo spolupořádaných PAFem po celém svÄ›tÄ›.
PAF


 

Fotogalerie PAF 2014:  https://www.flickr.com/pafolomouc


 
/ Tento newsletter si můžete také stáhnout v PDF formátu – zde.

 
 PAF 2014 | 04.-07.12. | Olomouc
 â–¡  13. PÅ™ehlídka animovaného filmu 
 â–   13th Festival of Film Animation 
    www.pifpaf.cz 
 
 

www.pifpaf.cz
facebook.com/PAFolomouc
twitter.com/PAFolomouc
gplus.to/PAFolomouc
pinterest.com/PAFolomouc
vimeo.com/PAFolomouc
youtube.com/PAFolomouc
+ flickr.com/pafolomouc
+ linkedin.com/pafolomouc
+ theartstack.com/PAF2013

 
 

 

 

 
Copyright © 2014 PAF, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp