Copy
Soutež Jiné vize – přihlaste se
Zobrazit v novém okně

PAF VYHLAÅ UJE OPEN CALL NA
'SOUTĚŽ JINÉ VIZE 2014'

Vyzýváme autory k zaslání děl do soutěžní sekce Přehlídky animovaného filmu Jiné vize. Deadline pro zaslání děl do soutěže je 20. října 2014.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ
DO SOUTĚŽE:

  • dílo musí být odpromítatelné v kinosále
  • nesmí být starší než 18 mÄ›síců
  • pÅ™ihlásit se mohou profesionálové i amatéři
  • možnost zaslání více dÄ›l jedním autorem
  • dílo musí mít nezávislý a nekomerční charakter
  • Jiné vize jsou soutěží audiovizuálních prací vyprodukovaných na území ÄŒeské republiky (autor nemusí mít ÄŒeské občanství, rozhoduje místo vzniku)
Práce vybrané do soutěže budou promítnuty v kinosále a instalovány v galerijní situaci.
O vítězi rozhoduje mezinárodní porota (Hlavní cena, Zvláštní uznání) a diváci (Cena diváků).

Díla přihlašujte prostřednictvím online formuláře na:
http://www.pifpaf.cz/cs/2014-jine-vize-open-call

Finální desítku prací, které se zúčastní soutěže, vybere kurátorka a teoretička Marika Kupková, přizvaná kurátorka soutěže Jiné vize pro rok 2014.

VýbÄ›r bude ze strany PÅ™ehlídky animovaného filmu prezentován v průbÄ›hu roku 2015 v ÄŒeské republice i v zahraničí, a to pod názvem Jiné vize 2014.
 

13. PAF PROBÄšHNE OD ÄŒTVRTKA 4. DO NEDÄšLE 7. PROSINCE 2014 V OLOMOUCI.

www.pifpaf.cz

Více na / More at: www.pifpaf.cz nebo / and: www.facebook.com/PAFOlomouc

Kontakt pro více informací / Contact for more information: jinevize@pifpaf.cz

English version of this open call at http://www.pifpaf.cz/en/2014-jine-vize-open-call.

 

O SOUTĚŽI

Soutěž Jiné vize si klade za cíl mapovat dÄ›ní na poli tvorby pohyblivých obrazů filmu a videa v ÄŒeské republice a soustÅ™edí se na hraniční formy na pomezí animace, experimentálního filmu a videoartu. VýbÄ›r každého ročníku je unikátní díky rozdílnosti zájmu kurátorů, kteří deset nominovaných dÄ›l vybírají. 

V předešlých letech byli kurátory soutěže David Kořínek, Dušan Zahoranský, Pavel Ryška, Sylva Poláková, Lenka Dolanová, Martin Fišr a Přátelský filmv mezinárodní porotě zasedli mj. Takeshi Murata, András Cséfalvay, Martin Arnold, Ivan Ladislav Galeta, Pip Chodorov, Constant Dullaart nebo Gabriele Jutz.

VítÄ›zové:  Viktor Takáč (2007), Martin Kohout (2008), Daniel Pitín (2009), David Možný (2010), Alexandra Morales (2011), Akile Nazli Kaya (2012), Petr Å princl a Marie Hájková (2013).


Více viz na http://www.pifpaf.cz/cs/2014-jine-vize-open-call

K historii a pozadí soutěže viz text v rámci výzkumného projektu FAMU CAS mediabaze.cz / Jiné vize


 
 

DOSAVADNÍ PREZENTACE LOŇSKÉHO VÝBÄšRU V ROCE 2014


Kinečko.SK & PAF: JINÉ VIZE 2013
DVD výbÄ›r videí Jiné vize 2013 
distribuované časopisem po SK a visegradských zemích

PRŮVAN
27. 1. 2014, reportáž na ÄŒT ART, rozhovor s vítÄ›zi a projekce vítÄ›zného snímku

ReVIZOR  
21. 2. – 22. 2. 2014, Veselí nad Moravou

5. VLNA
13. 6. 2014, Brno

Petr Šprincl, Marie Hájková: Blue Box
22. 7. – 31. 8. – výstava vítÄ›zů soutěže v Galerii AMU


V současnosti pÅ™ipravujeme další prezentace loňského výbÄ›ru na nÄ›kolika evropských festivalech a na dalších místech v ÄŒR i v zahraničí.

Tisk: Kinečko, Art+Antiques, Flash Art ad.
 

 

 

 

 

 
Copyright © 2014 PAF, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp