Copy
Uusiouutisten Verkkoviesti 12/2012
VERKKOVIESTI 12/2012
28.6.2012
JÄTEHUOLLON TÄRKEIN TIETOLÄHDE
Ekokem - Säästämme luonnonvaroja
Leppoisaa kesää toivottaa Uusiouutisten toimitus
Itämeren laivaöljyt kierrätykseen suomalaishankkeella

  Itämerellä liikennöivien alusten voitelu- ja jäteöljyt ovat olleet hyötykäytön kannalta ongelma. Nyt ongelmaan on löytymässä suomalainen ratkaisu.

Jäteöljyjen kierrätykseen erikoistunut suomalainen EcoStream Oy suunnittelee käynnistävänsä syksyllä kampanjan, jolla kerätään laivojen voiteluöljyt kierrätettäväksi Haminassa sijaitsevalla jalostamolla.

”Itämeren alueella on paljon satamia ja laivaliikenne esimerkiksi Venäjälle kasvaa jatkuvasti. Laivojen jäteöljyjä on kerättävissä valtavia määriä”, kertoo EcoStream Oy:n toimitusjohtaja Kari Keskitalo.

EcoStreamin jalostamon kautta kiertää nykyisin noin 45 000 tonnia jäteöljyjä vuosittain. Jäteöljyt saadaan kierrätettyä 96-prosenttisesti uusiksi öljytuotteiksi.

Jalostamolla olisi kapasiteettia vielä 15 000 tonnille. Tätä määrää tavoitellaan siis laivojen jäteöljyistä.

Laivojen voiteluöljyjä ei nykyisin juurikaan kierrätetä, vaan ne käsitellään sekoittamalla tai polttamalla. Osa öljyistä joutuu Itämereen.

Laivojen jäteöljyjen kierrätyskampanja käynnistyisi aluksi Suomen satamissa. Sitä on tarkoitus laajentaa hiljalleen muualle Itämeren alueelle.

Hybridipakkari käyttöön Turussa
  Suomen ensimmäinen hybridijäteauto on otettu ajoon Turussa. Sähkö-diesel-hybridi säästää polttoainetta ja päästöjä noin 30 prosenttia.

Jäteauton on Lassila & Tikanojalle toimittanut Volvo Trucks. Autossa on Flaaming Oy:n toimittama Geesinknorban sähköpakkari.

Tuliterä Volvo FE Hybrid aloitti tyhjennysajot juhannuksen alla.

Lahden Kujalaan jättimäinen biokaasulaitos
  Gasum ja Kujalan Komposti rakentavat Lahden Kujalaan Suomen suurimman biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitoksen.

Yhteistyöhankkeessa Kujalan Komposti vastaa jätteiden hankinnasta ja niiden mädättämisestä biokaasuksi. Gasum puolestaan jalostaa raakabiokaasun ja huolehtii lopputuotteen syöttämisestä kaasuverkostoon.

Laitoksen kokonaisinvestointi on noin 17 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat hakeneet hankkeelle energiatukea. Myös hankkeen YVA on jo valmistunut. Seuraavaksi laitokselle haetaan ympäristölupaa.

Tavoitteena on, että uusi biokaasulaitos voidaan ottaa käyttöön vuoden 2013 lopulla.

Ekokem haalii metallit jätteenpolton kuonasta
  Ekokem on investoinut ensimmäisenä Suomessa uuteen kuonankäsittelytekniikkaan.

Induktioon perustuvalla erottelulaitteistolla saadaan talteen myös ruostumaton teräs jätteenpolton kuonasta.

Metallien erottelu jätteenpolton kuonista on jatkossa yhä tärkeämpää. On arvioitu, että kun uudet jätteenpolttolaitokset saadaan käyntiin, Suomessa syntyy vuonna 2014 jo 200 000 tonnia kuonia.

Ekokemin käsittely vähentää kuonan haitallisia ympäristövaikutuksia. Tämä helpottaa kuonan hyötykäyttöä.

L&T:n ylityöt selvitetään
 Työsuojeluviranomaiset ovat pyytäneet poliisia tutkimaan, onko Lassila & Tikanoja rikkonut työsuojelulainsäädäntöä teettäessään työntekijöillään runsaasti ylitöitä, kertoo YLE Uutiset.

Työsuojeluviranomaiset olivat todenneet kevään aikana tekemässään tarkastuksessa, että L&T:n Kiinteistöyksikön kymmenkunta työntekijää oli tehnyt runsaasti ylityötunteja viime vuonna.

L&T:n johto on selittänyt ylitöiden johtuneen muun muassa runsaslumisen talven aiheuttamasta työmäärään kasvusta. L&T on käynnistänyt asiasta myös sisäisen selvityksen.

L&T:n viestintäpäällikkö Hanne Mäkelän mukaan yhtiö keskittyy nyt toimittamaan työsuojeluviranomaisille heidän pyytämänsä tiedot.

”Selvitys ei vaikuta millään tavalla asiakastyöhön, vaan toimintamme jatkuu normaalisti”, Mäkelä toteaa.

Nuukuusviikko jätteen vähentämisen konstiksi Euroopassa
  Jätteiden synnyn ehkäisyä edistävä, Kierrätysliike-kansalainsjärjestöjen organisoima Nuukuusviikko on kelpuutettu Suomesta listalle, johon on valittu parhaat eurooppalaiset käytännöt vähentää jätettä.

Nuukuusviikon lisäksi Suomesta listalle pääsi kotitalouksiin jaettava kalenteri, jossa on mukana vinkkejä jätteiden synnyn ehkäisyyn.

Muiksi parhaiksi keinoiksi Pre-waste-projektikumppanit listasivat muun muassa ei mainoksia -tarrat, käytettyjen huonekalujen ja sähkölaitteiden korjaamisen sekä ruokajätteen vähentämisen kodeissa.

Pre-waste projektikumppanit valitsivat yli sadasta ehdolla olleesta eurooppalaisesta hyvästä käytännöstä 27 parasta tapaa vähentää jätteen syntyä.

Näitä keinoja soveltamalla paikalliset viranomaiset pystyvät vaikuttamaan jätemääriin.


L&T Recoil EcoStreamille
  Lassila & Tikanoja on myynyt 50 prosentin osuutensa jäteöljyjen kierrätykseen erikoistuneesta L&T Recoil Oy:stä yhtiön toiselle omistajalle, EcoStream Oy:lle.

L&T sai kuitenkin kaupassa 19,9 prosentin osuuden EcoStream Oy:n osakkeista, joten yhtiöllä on myös jatkossa paikka EcoStreamin hallituksessa. L&T jatkaa myös jäteöljyjen toimittamista Haminassa sijaitsevalle kierrätyslaitokselle.

L&T:n talousjohtaja Ville Rantalan mukaan 50 prosentin osuus päätettiin myydä, koska L&T haluaa fokusoitua palveluliiketoimintaan, joka ei vaadi raskasta pääomasitoutumista.

Haminan jalostamo käynnistyi vuonna 2009. Se on ainoa yksityisessä omistuksessa oleva, kierrätykseen perustuva öljyjalostamo.

EcoStreamin toimitusjohtaja ja omistaja Kari Keskitalon mukaan jalostamotoiminnalla on hyvät kasvumahdollisuudet:

”Euroopassa kierrätetään nyt vain kuusi prosenttia jäteöljyistä. EU-tavoitteen mukaan vuonna 2020 kierrätysprosentin täytyisi nousta 60:een. Jalostamoja rakennetaan lähivuosina lisää”, Keskitalo uskoo.

L&T Recoil jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään. Ulkomaisessa uusioöljytuotteiden myynnissä käytetään jatkossakin brändinimeä EcoStream.

JLY:n Markku Salo tuuraa Petri Kouvoa HSY:llä
  JLY:n toimitusjohtaja Markku Salo siirtyy syyskuun alussa väliaikaisesti hoitaman HSY:n jätehuollon toimialajohtajan tehtäviä siksi aikaa, kun nykyinen toimialajohtaja Petri Kouvo on vuorotteluvapaalla 26.8.2013 saakka.

JLY:n toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa tällä välin JLY:n kehityspäällikkö Esa Nummela.

Vapaaehtoiset siivosivat kansallispuiston
  Parikymmentä vapaaehtoista talkoolaista siivosi kesäkuun puolivälissä Perämeren kansallispuistoa Pidä Lappi Siistinä ry:n perinteisellä talkooleirillä.

Talkoissa olivat mukana Nuorisojärjestö Allianssi, Metsähallitus ja Tornion Meripelastusseura.

Seuraava talkooleiri pidetään heinäkuun lopussa Sallatunturilla.

Tuhkausmetallitkin kiertävät
  Hollantilainen Orthometals on erikoistunut kierrättämään ruumiiden tuhkaamisessa jäljelle jääviä metalleja.

Yritys kerää krematorioista talteen esimerkiksi tuhkauksessa sulamattomia arkkujen rautanauloja, titaanisia tekoniveliä ja koboltista ja kromista valmistettuja lonkkanivelkuoppia.

Metallit lajitellaan hyötykäyttöä varten Zvollessa sijaitsevassa kierrätyskeskuksessa. Der Spiegel -lehden mukaan yritys saa vuodessa kokoon 200 - 250 tonnia metalleja Euroopasta.

Pekka T. Heikura

Kui noi vähä?
  Pk-yritykset Turun ja Lahden seudulla ovat saaneet uuden työkalun materiaalitehokkuuteen ja jätemäärien vertailuun.

Petra-jätevertailun avulla yritykset ja yhteisöt voivat esimerkiksi verrata omia jätemääriään alan keskiarvoon.

Petra-jätevertailu on aiemmin ollut käytössä vain pääkaupunkiseudulla. Nyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on laajentanut sen Turun ja Lahden Seuduille yhteistyössä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa.

Ilmoita energiaoivallus
  EnergiaForum-tapahtumaa järjestävä Expomark Oy ja Energiafoorumi ry etsivät ideoita päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen Vuoden energiaoivallus -kisassa.

Paras idea saa 10 000 euroa. Voittaja julkistetaan EnergiaForum12 -tapahtumassa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 23.10.2012. Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen tomi.niemi@expomark.fi.

Verkkoviesti kesätauolle
Uusiouutisten sähköinen uutiskirje Verkkoviesti jää tämän numeron myötä kesätauolle.

Seuraava Verkkoviesti ilmestyy 9. elokuuta.

Uusiouutisten toimitus toivottaa lukijoille, ilmoittajille ja yhteistyökumppaneille leppoisaa kesää!

Tapahtumakalenteri

VinylPlus -seminaari
23.8.2012
Järvenpäässä klo 9-16
PVC kestävän kehityksen materiaalina


Yhdessä Euroopan PVC-teollisuuden kanssa järjestettävän vinyyliviikon suomalaisessa päätapahtumassa käsitellään yrityskeissien lisäksi PVC:n tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita sekä pureudutaan PVC:n kierrätys- ja jätehuoltokysymyksiin.

Seminaari on maksuton jäsenyritysten edustajille. 1 osallistuja/yritys.

Ohjelma ja ilmoittautuminen http://www.plastics.fi

Lisätietoja: lena.jenytin@plastics.fi


17. Valtakunnalliset jätteen hyötykäyttöpäivät
20.-21.11.2012

Ylioppilastalo,
Laserkatu 10, Lappeenranta

Seminaari edistää jätealalla toimivien yritysten, yhteisöjen ja tutkimuslaitosten tiedonvaihtoa sekä esittelee jätealan uusia hyötykäytön innovaatioita.

Päivien ohjelman suunnittelusta vastaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ympäristötekniikan koulutusohjelma ja järjestämisestä FCG Koulutus ja konsultointi Oy.

Tervetuloa Lappeenrantaan!

Lisätietoja:

Sisällön osalta:
koulutuskoordinaattori Kati Koikkalainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
kati.koikkalainen@lut.fi
puh. 040 584 2793

Ilmoittautumiset:
koulutuskoordinaattori Ulla Hallakoski, FCG Koulutus ja konsultointi Oy
ulla.hallakoski@fcg.fi
puh. 050 302 7712

www.lut.fi/jatepaivat

Yhdyskuntatekniikka 2013
15.-16.5.2013
Jyväskylän Paviljonki

Alan suurin seminaari- ja näyttelytapahtuma.

Koko ala yhdessä tapahtumassa.

Lisätietoja:
www.yhdyskuntatekniikka.fi27.-30.10.2012
EcoExpoAsia

Hongkong
www.ecoexpoasia.com


27.-30.11.2012
Pollutec

Lyon, Ranska
www.pollutec.com


Sinun tapahtumasi tähän?
Varaukset ja lisätietoja tästä.

Lisää tapahtumia:
www.uusiouutiset.fi/tapahtumat.htm
 
easyFairs Pakkaus 2012

26. Valtakunnalliset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012

Ympäristö ja yhdyskunta, vesi ja viemäri, jäte ja kierrätys 2012

EcoExpoAsia

Uusiouutisten Verkkoviestin mediakortti

Kiinnostunut kemiasta? Tilaa Kemia-lehti.

Oletko lukenut tuoreen Uusiouutiset-lehden? Tilaa lehti omaksesi.

www.uusiouutiset.fi

Copyright © 2012 Uusiouutiset-lehti, Pidätämme oikeiden muutoksiin.