Copy
Uusiouutisten Verkkoviesti 17/2012
VERKKOVIESTI 17/2012
8.10.2012
JÄTEHUOLLON TÄRKEIN TIETOLÄHDE
Ekokem - 120 000 euroa apurahaa ympäristö- ja jätehuoltoalan tutkimukseen
BMH Technology
SITA Suomi etsii aluemyyntipäällikköä Vaasaan

  SITA Suomi etsii Vaasaan aluemyyntipäällikköä vakituiseen työsuhteeseen.

Työsuhde alkaa sopivan henkilön löydyttyä mahdollisimman pian, viimeistään 1.12.2012.

Lisätietoja SITAn bannerista oikealla tai SITAn nettisivuilta.

Molokin toimitusjohtaja vaihtui

Molokin toimitusjohtaja on vaihtunut. Jukka Blomin tilalle tuli syyskuun lopussa Hannu Jokinen, joka toimi aiemmin Molokin teknisenä johtajana.

Jokisen mukaan päätös toimitusjohtajan vaihtamisesta tehtiin tämän syksyn aikana.

”Otan tehtävän innostuneena vastaan. On selvää, että edessä on haasteita. Keskeisin seikka on pitää Molok syväkeräysjärjestelmien maailman suurimpana toimittajana jatkossakin ja kehittää kannattavaa liiketoimintaa”, Jokinen kommentoi.

Molokin liikevaihto oli viime tilikaudella noin 14 miljoonaa euroa, mutta tulos jäi noin 300 000 euroa tappiolliseksi.

Molokin hallituksen puheenjohtaja Jari Salli mainitsee tappion johtuvan osaksi pettymyksistä erään vientimaan myyntiedustuksessa, jotka johtivat toiminnan alaskirjaamiseen kyseissä maassa. Tappiot eivät kuitenkaan olleet syy toimitusjohtajan vaihtoon.

”Omistajan kannalta on järkevää vaihtaa välillä ”valmentajaa”. Haemme nyt johtoon erilaista otetta ja vientiin lisää tiimityötä”, Salli perustelee.

Jokisen mukaan markkina-aseman säilyttämisessä tärkeintä on satsata koko ajan uusiin tuoteinnovaatioihin.

”Toki syväkeräysjärjestelmissä on paljon kilpailua ja kopioijiakin, mutta haemme kasvua etenkin pintakeräysastioiden puolelta, kun näistä siirrytään siisteihin, toimintavarmoihin ja ympäristöystävällisiin syväkeräysjärjestelmiin”, Jokinen sanoo.

Jäteyhtiöfuusiot selvityksessä Länsi-Suomessakin

Rouskis Oy:n ja Turun Seudun Jätehuolto TSJ Oy:n osakkaat ovat päättäneet selvittää, voisiko jäteyhtiöt fuusioida yhteen.

Selvityksessä kartoitetaan yhtiöiden nykytila sekä fuusion hyödyt ja haitat.

Selvityksen on tarkoitus valmistua ensi keväänä. Omistajakunnat päättävät lopulta yhdistymisestä.

Länsi-Suomen ohella fuusioitumisesta neuvotellaan parhaillaan myös Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk’n Roll Oy:n omistajakunnissa.

Jätevoimalayhteistyö, talousasiat ja kaatopaikkojen määrän vähentäminen tuovat jäteyhtiöiden fuusiot keskusteluun lähiaikoina muuallakin Suomessa.

”Uutisointi susi, ei putkikuljetusjärjestelmä”
  Muutamat Tampereen seudun sanomalehdet uutisoivat perjantaina 4.10., että Vuorekseen rakennettu jätteen putkikuljetusjärjestelmä ei toimisi, vaan järjestelmän rinnalle olisi jouduttu ottamaan käyttöön perinteiset keruuastiat.

Pirkan Putkikeräys Oy:n kehityspäällikkö Simo Isoaho on tuohtunut uutisoinnista, jota hän pitää täysin perättömänä.

”Järjestelmä ei ole susi. Näin väittävät lehtijutut ovat virheellisiä. Olen jo pyytänyt erästä toimittajaa oikaisemaan verkkouutisensa”, Isoaho kommentoi.

Aamulehti korjasikin jo nettiuutistaan viikonlopun aikana.

Isoaho korostaa, että putkikuljetusjärjestelmällä kerätään biojätettä, sekajätettä, paperia ja kotitalouksien pientä kartonkia kuten nestepakkauksia.

Järjestelmän rinnalla on alun perinkin ollut tarkoitus käyttää ekopistekeräystä, jonne asukkaat voivat tuoda lasin, pienmetallin ja suurikokoisen pahvin ja kartongin. Näin toimitaan myös perinteisessä jätehuollossa.

Isoahon mukaan putkikuljetusjärjestelmässä on ollut yhteensä vain neljä häiriötä, jotka ovat johtuneet muutamasta yksittäistapauksesta, joissa keruupisteisiin oli tuotu lajitteluohjeiden vastaisia jätteitä.

Isoahon mukaan yhtiö oli varautunut siihen, että uuden järjestelmän käyttöönottovaiheessa kestää aikansa, ennen kuin ihmiset oppivat lajittelemaan jätteet oikein.

”Olen yllättynyt, että asukkaat ovat osanneet lajitella jätteet näin hyvin, ettei häiriöitä ole ollut tämän enempää. Varsinkin kun asukkaat vasta muuttavat uusiin asuntoihin, jolloin syntyy poikkeuksellisen paljon pahvi- ja muuta muuttojätettä”, Isoaho huomauttaa.

Isoaho kertoo yhtiön saaneen putkikuljetusjärjestelmästä asukkailta hyvin vähän kielteistä palautetta.

Järjestelmän toimittaneen MariMaticin myynti- ja projektijohtaja Mika Koivisto korostaa, ettei ole ilmennyt mitään ongelmaa järjestelmän toiminnan kannalta.

”Järjestelmä on yhä käyttöönottovaiheessa. On aivan normaalia, että tässä vaiheessa seuraamme jätteen koostumusta ja säädämme imuvirtoja ja muuta tekniikkaa. Kaikki on mennyt täysin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti”, Koivisto sanoo.

Aamulehden verkkosivuilla uutinen on kirvoittanut paljon lukijakommentteja. Ne voi jakaa sisällöltään karkeasti kolmeen lajiin: niihin, joiden kirjoittajat sanovat alun perinkin epäilleensä, ettei järjestelmä voi toimia Suomen oloissa, ja niihin, jotka kiinnittävät huomiota uutisen epätarkkuuksiin puhuttaessa kotitalous- ja erilliskeräysjätteestä, sekä niihin, jotka pitävät järjestelmää liian kalliina asukkaille.

Suomen purkuyritykset perustivat oman liiton
  Suomen purkualalla toimivat yritykset ovat saaneet viimein oman keskusjärjestön. Suomen Purkuliikkeiden liitto ry Finnish Demolition Association FDA:n perustava kokous pidettiin elokuun lopussa.

Uusi liitto toimii purku- ja saneerausalan oikeuskelpoisten yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä.

Perustusvaiheessa liittoon on liittynyt seitsemän alan yritystä: Kuusakoski Oy, Ekokem-Palvelu Oy, Psv Rakenne Oy, Rakennuspalvelu PPJ Oy, Purkupro Oy, Dammega Oy sekä Suomen Saneeraustekniikka Oy.

Liiton puheenjohtajana toimii alkuvaiheessa Rakennuspalvelu PPJ Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Hynninen.

Hynnisen mukaan alan yritykset ovat suunnitelleet jo pitkään oman yhteistoimintajärjestön perustamista. Yhteiselle liitolle on tarvetta, sillä purkutoiminta-ala haluaa kitkeä harmaasta taloudesta aiheutuvia ongelmia sekä nostaa alan imagoa ja työturvallisuutta.

Hynninen ennakoi, että järjestön toiminta käynnistyy toden teolla ensi vuoden alussa. Hän laskee Suomessa olevan nelisenkymmentä sellaista purkualalla toimivaa yritystä, jotka voisivat liittyä järjestön jäseniksi.

Suomen liitto tulee osaksi eurooppalaista European Demolition Association EDA-kattojärjestöä. Hynnisen mukaan Suomi oli Euroopan maista toiseksi viimeinen, joka perusti oman keskusjärjestön alalle. Nyt keskusjärjestö puuttuu enää Norjasta.

”EDAn Jose Blanco tuki meitä voimakkaasti oman keskusjärjestön perustamisessa”, Hynninen kertoo.

Purkualan täytyy lähitulevaisuudessa löytää keinot rakennus- ja purkujätteen materiaalikierrätyksen tehostamiseen. Kierrätysaste olisi nostettava 70 prosenttiin kahdeksassa vuodessa.

Hynnisen mukaan yksittäisissä purkukohteissa on rakenteista riippuen päästy parhaimmillaan noin 50 prosentin materiaalikierrätysasteeseen.

”Kierrätyksen kannalta vaikeimpia materiaaleja ovat kivi- ja kipsilevyt, eristevillat ja lasi”, Hynninen listaa.

Ympäristömessut starttaavat huomenna
  Jätehuolto- ja ympäristöväki kokoontuu huomenna Helsingin Messukeskukseen Ympäristö ja Yhdyskunta, Vesi ja Viemäri, Jäte ja Kierrätys -messuille.

Messujen yhteydessä järjestetään lukuisia oheistapahtumia ja seminaareja, muun muassa Ygoforum, Jätehuoltopäivät ja Elinkeinoelämän ympäristöfoorumin syyskokous.

Katso täydellinen tapahtumalista tapahtuman nettisivuilta tai Uusiouutisten tapahtumakalenterista.

Uusiouutiset-lehti sisarlehtensä Kemia-lehden kanssa on erikoisjakelussa messuilla. Tule noutamaan maksuttomat numerot osastolta 5a29.

Uusiouutiset on jaossa myös Jätehuoltopäivillä, jotka merkkaavat Jätehuoltoyhdistyksen 25-vuotisjuhlaa. Tuoreessa Uusiouutiset-lehdessä on muun muassa yhdistyksen historiaa luotaavaa kolumni sivulla 25.

Uusiouutiset painetaan nyt biokaasulla
  Forssa Print alkaa käyttää paikallista Ekoenergia-merkittyä sähköä.

Ekosähkön välittää painotalolle Forssan Energia ja sen tuottaa biokaasusta Envor Biotech.

Myös Uusiouutiset-lehti ja sen sisarlehti Kemia-lehti painetaan Forssassa. Näin jätehuollon ammattilehti painetaan jatkossa jätteiden hyötykäytöstä syntyvällä biokaasuenergialla.


Tapahtumakalenteri

17. Valtakunnalliset jätteen hyötykäyttöpäivät
20.-21.11.2012

Ylioppilastalo,
Laserkatu 10, Lappeenranta

Seminaari edistää jätealalla toimivien yritysten, yhteisöjen ja tutkimuslaitosten tiedonvaihtoa sekä esittelee jätealan uusia hyötykäytön innovaatioita.

Päivien ohjelman suunnittelusta vastaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ympäristötekniikan koulutusohjelma ja järjestämisestä FCG Koulutus ja konsultointi Oy.

Tervetuloa Lappeenrantaan!

Lisätietoja:

Sisällön osalta:
koulutuskoordinaattori Kati Koikkalainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
kati.koikkalainen@lut.fi
puh. 040 584 2793

Ilmoittautumiset:
koulutuskoordinaattori Ulla Hallakoski, FCG Koulutus ja konsultointi Oy
ulla.hallakoski@fcg.fi
puh. 050 302 7712

www.lut.fi/jatepaivat


Yhdyskuntatekniikka 2013
15.-16.5.2013
Jyväskylän Paviljonki

Alan suurin seminaari- ja näyttelytapahtuma.

Koko ala yhdessä tapahtumassa.

Ilmoittaudu näytteilleasettajaksi osoitteessa
www.yhdyskuntatekniikka.fi27.-30.10.2012
EcoExpoAsia

Hongkong
www.ecoexpoasia.com


27.-30.11.2012
Pollutec

Lyon, Ranska
www.pollutec.com


Sinun tapahtumasi tähän?
Varaukset ja lisätietoja tästä.

Lisää tapahtumia:
www.uusiouutiset.fi/tapahtumat.htm
 
SITA Suomi etsii aluemyyntipäällikköä Vaasaan

Pollutec
Valtakunnalliset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012
Uusiouutiset-lehti

EcoExpoAsia

Kemia-lehti
Oletko lukenut tuoreen Uusiouutiset-lehden? Tilaa lehti omaksesi.
UrbanTec 24.-26.10.2012
www.uusiouutiset.fi

Copyright © 2012 Uusiouutiset-lehti, Pidätämme oikeiden muutoksiin.