Copy
View this email in your browser
27/07/21

In deze nieuwsbrief

  • Vanuit de Biobased Innovation Gardens
  • Vanuit Brabant: Maak kennis met Anne van Food Tech Brainport  
  • Biobased Webinars

Vanuit de Biobased Innovation Gardens

Vanuit de Rusthoeve en Delphy zijn we er wel aan gewend dat de omstandigheden per teeltjaar enorm kunnen verschillen, en inderdaad, dat is in 2021 weer gebleken. De structuur van de bodem was na een paar weekjes vorst, en voldoende regen opgeknapt maar door de aanhoudende kou, was het toch laat in het voorjaar voordat alles gezaaid en geplant was. Het duurde lang voordat de gewassen de lengte bereikt hadden zoals we die gewend waren. Uiteindelijk werd het toch een groeizaam seizoen met weer een rijk scala aan gewassoorten.

Nieuwe teelten staan er ook dit jaar weer in, zoals de jute (tweede seizoen) en pitrus, een vezelrijk gewas, wat nu als een woekerplant voorkomt in steden zoals Amsterdam.

Uiteraard is er zoals altijd de gelegenheid om biomassa te testen voor ondernemers, studenten en onderzoekers. De gehele gewaslijst is op te vragen. 

Vanuit Brabant: Maak kennis met Anne van Food Tech Brainport 

Er zijn meer dan 30.000 verschillende eetbare planten in de wereld bekend! Dat is ontzettend veel. En daar zitten nog niet eens alle planten bij die gebruikt kunnen worden als grondstof voor textiel, verf, bio-plastic, bouwmateriaal etc. Ik vind het fascinerend dat de natuur zoveel te bieden heeft. 

Slechts een klein gedeelte van al die bruikbare planten wordt (op grote schaal) toegepast. Er valt dus nog veel te ontdekken. En dat is ook precies wat we doen binnen het Biobased Innovation GardenS project. Die zoektocht naar nieuwe gewassen en toepassingen vind ik ontzettend leuk. Met ‘’nieuwe’’ gewassen bedoel ik niet alleen gewassen die voor het eerst in Nederland geteeld worden, maar ook gewassen die vroeger gebruikt werden maar die we door de jaren heen een beetje vergeten zijn. 

Ik werk als business developer bij Food Tech Brainport (FTB). Vanuit die rol en mijn kennis over voeding & gezondheid ben ik betrokken bij Biobased Innovations Gardens. Met als doel om de vertaalslag te maken naar (nieuwe) food toepassingen en het traject van concept tot marktintroductie te versnellen. Food Tech Brainport faciliteert daarin ondernemers met het opschalen van de verwerking van plantaardige stromen en het valideren van nieuwe businesscases. Dat doen we onder andere door ondernemers toegang te bieden tot een verwerkingsfabriek waar diverse technologieën gecombineerd kunnen worden om grondstoffen te verwerken en verwaarden tot food ingrediënten en producten.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact met mij op via anne@foodtechbrainport.com

Biobased Webinars

Vanuit de Biobased Innovation Gardens hebben we ook in de afgelopen maanden meerdere webinars verzorgt over bouw, inhoudstoffen en de ketenontwikkeling van Miscanthus. De digitale mogelijkheden zorgen ervoor dat we sprekers vanuit heel Nederland mochten ontvangen, waaronder Mark Reinders van Hempflax en Sissy Verspeek van Agrodome. 

Biobased bouwen is een van de ontwikkelingen die zich nu in een zeer snel tempo ontwikkeld. Binnen het project Growing a Green Future was het ontwerp van een biobased vakantiehuis al een belangrijk onderdeel. Samen met meerdere horecaondernemers werd gekeken hoe een vakantiehuis zo goed mogelijk voldoet aan de wensen van de ondernemers, en tegelijkertijd zo duurzaam mogelijk is bij de bouw, en het gebruik. Uiteraard was er ook aandacht voor de kennisbank Biobased en Circulair bouwen. https://www.biobasedbouwen.nl/ In het onderwijs is gelukkig volop aandacht voor de mogelijkheden die biobased bouwen biedt, zowel vanuit Scalda MBO Bouw en Logistiek als vanuit Hogeschool Zeeland worden studenten aan het werk gezet om gebouwen te ontwerpen en nieuwe biobased bouwmaterialen te proberen. Zo zal voor de nieuwe generatie werknemers in de bouw biobased grondstoffen al gewoon tot de standaard mogelijkheden behoren. Een bedrijf dat al jarenlang bekend is met de ontwikkelingen van biobased bouwmateriaal is Hempflax. Mark Reinders nam ons mee in de ontwikkelingen van producten, gemaakt van hennep. Geholpen door het gebrek aan bouwmateriaal is de afzet op dit moment groeiende. Dit biedt natuurlijk een grote kans, omdat nu meer bedrijven kennismaken met de producten.

Planten hebben vele inhoudstoffen. Niet alleen de vezels zijn interessant. Om een goed beeld te krijgen naar planten en de inhoudstoffen wordt er op de Karel de Grote Hogeschool al jarenlang samengewerkt met de Biobased Innovation Gardens. Jeroen Guens van het expertisecentrum Duurzame Chemie van Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen werkt met behulp van nieuwe technieken, waaronder superkritische CO2 extractie  een nieuwe duurzame extractietechnieken om stoffen uit planten te halen met een fungicide werking, kleurstoffen of antioxidanten. 

Een bedrijf dat al druk bezig is om producten uit planten te winnen is het bedrijf GOVA met daaraan verbonden het Valorisatielab Reststromen Tuin- en Akkerbouw, oftewel VARTA. De heer Goossens werkt daar al jaren aan onderzoek naar optimale benutting van planten door het benutten van alle reststromen. Kleurstoffen en etherische olien zijn ontwikkelend, een nieuwe richting is het ontwikkelen van Nederlandse thee, specifiek gericht op mensen met diabetes. 

Willem Kemmers van Impershield benadrukte nog maar dat het belangrijk is om alle bestaande kennis te gebruiken. Impershield maakt gebruik van kennis en technieken die al bekend waren in de tijd van de Maya’s om natuurhars te winnen. Deze hars is nu te gebruiken als coating onder andere in de bouw. 

Webinar Inhoudstoffen terugkijken.

De webinars zijn terug te kijken via onze website

Het project Biobased Innovations Gardens wordt gefinancierd door de BrancheOrganisatie Akkerbouw en de Provincie Zeeland.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Biobased Innovations Garden, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp