Nyhetsbrev Cradlenet november 2015
View this email in your browser

EU:s nya cirkulära ekonomipaket lanseras den 2 december

EU:s cirkulära ekonomipaket kommer att lanseras den 2 december. Fokus i det nya paketet att väntas ligga på insamling och hantering av separata material för att öka kvalitén av återvunnet material, som exempelvis papper, plats, glas och metall. Andra fokusområden är cirkulär produktion av mindre elektronisk utrustning och cirkulär paketering och design. Cradlenet ser fram emot att gå igenom förslaget och hoppas att det är så ambitiöst som det behöver vara.

/Cradlenets styrelse

På gång inom Cradlenet

Esam AB och Cradlenet bjuder in till frukostmöte med Anders Wijkman

Kom och lyssna och ställ dina frÃ¥gor till Anders Wijkman, ordförande i Romklubben, som kommer att presentera Romklubbens nyaste rapport om potentialen med en cirkulär ekonomi i Sverige och flera EU länder. Frukostmötet  hÃ¥lls den 12 november kl.8:00-9:00 pÃ¥ Folkets Hus i UmeÃ¥. Inträde Ã¤r gratis, det bjuds pÃ¥ ekologisk smörgÃ¥s och kaffe. Begränsade antal platser. Välkomna! Anmäl dig till: laura.vidje@esam.se.                       Läs mer om Facebook-evenemanget

Frukostseminarium om IT-branschens roll i den cirkulära ekonomin

Social Venture Network, Esam AB och Cradlenet bjuder in till frukostseminarium som kommer att handla om hur IT-branschen kan uppnÃ¥ visionen om cirkulära affärer. Kan ny teknik och nya ideér hjälpa oss att hitta de rätta cirkulära affärsmodellerna? Vilken roll har Telecom-/IT-branschen inom den cirkulära ekonomin i Sverige och hur kan branschen bli mer cirkulär? Dessa är nÃ¥gra frÃ¥gor som kommer att diskuteras under seminariet (föreläsning och workshop). Varmt välkommen! När: 3/12 kl 08.30 - 10:30. Var: Sensus Stockholm, Medborgarhuset (Medborgarplatsen). Läs mer >>

Cradlenet besöker NMC i Malmö

Johan Sidenmark, styrelsemedlem i Cradlenet och miljökonsult pÃ¥ Ragnsells, kommer den 19 november att besöka Nätverk för HÃ¥llbart Näringsliv (NMC) i Malmö för att diskutera den cirkulära ekonomins pÃ¥verkan pÃ¥ företag. Sidenmark kommer att beskriva hur den cirkulära ekonomin skapar affärsnytta samt presentera praktiska exempel pÃ¥ företag som jobbar cirkulärt. Bland annat kommer det holländska företaget Vaan Houtums omställning av sin produktion till en cirkulär ekonomi att presenteras. Läs mer >> 

Lyckad cirkulär ekonomiscen på Ekobyggmässan

I mÃ¥nadsskiftet september/oktober deltog Cradlenet i Sweden Green Building Councils Ã¥rsmöte och Ekobyggmässa. Flera av vÃ¥ra medlemmar delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle inom bygg- och anläggningsbranschen pÃ¥ Cirkulär Ekonomiscenen. Presentationer frÃ¥n föredragen finns pÃ¥ vÃ¥r webbplats. Läs mer>>

Aktiviteter hos våra medlemmar

Ragn-Sells ställde ut framtidens återvinningscentral

I mitten av oktober ställde Ragnsells ut en mobil Ã¥tervinningscentral i Norra DjurgÃ¥rdsstaden där människor kunde Ã¥tervinna kläder och produkter, prata med hÃ¥llbarhetsexpert och bygga om möbler. Syftet med pilotprojektet var att öka stockholmares intresse och förstÃ¥else kring användning, Ã¥teranvändning, Ã¥tervinning och Ã¥terbruk. Flera seminarier och workshops kring Ã¥tervinning, remake och reuse hölls även under dagarna. Läs mer >>
Off2Off - presenterade delningsekonomin i offentlig sektor för NaturvÃ¥rdsverket
Den 22 oktober var vd:n för Off2Off Fredik Östlin ledare för workshopen "Delningsekonomi i offentlig sektor" under möte 3 i Plattformen för hÃ¥llbar stadsutveckling arrangerat av NaturvÃ¥rdsverket.
>>Se film från workshopen här

Cirkulär ekonomi i Sverige och världen

Romklubben lanserar ny rapport om cirkulär ekonomi

Romklubbens nya rapport syftar till att undersöka vilka sociala fördelar en effektivare resursanvändning i Finland, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Sverige skulle medföra om länderna övergÃ¥r frÃ¥n en linjär till en cirkulär ekonomi (CE). Studien visar att CE i dessa länder skulle minska koldioxidutsläppen kraftigtmen ocksÃ¥ innebära mÃ¥nga fler jobb inom Ã¥tervinning, Ã¥teranvändning, rekonditionering, underhÃ¥ll, reparationer och försäljning av tjänster snarare än produkter. TvÃ¥ viktiga förutsättningar krävs för detta: nya styrmedel och investeringar. >>Läs rapporten här

Seminarium med KTH och SEI

Den 17 november anordnar KTH i samarbete med SEI ett frukost-seminarium om cirkulär ekonomi. Anders Wijkman frÃ¥n Romklubben och SEI, Sofia Ritzén frÃ¥n KTH och Kalle Sarimaa VD Ekokem diskuterar cirkulär ekonomi i praktiken.  Läs mer >>  

Butiker tar emot vårt elavfall

Den 1 oktober infördes nya regler för insamling av elprodukter, vilket innebär att även elkedjor ska ta emot uttjänta elekronikvaror, som TV-apparater och mobiler, oavsett om kunden köper nya elprodukter eller inteLäs mer >>
 

Google blir global partner

Google ingÃ¥r nu i ett globalt partnerskap med The Ellen MacArthur Fondation kring cirkulär ekonomi. Samarbetet bygger pÃ¥ att hitta smarta lösningar för att eliminera avfall inom Googles alla verksamhetsomrÃ¥den. Läs mer >>Läs även >> 

Detta är Cirkulär Ekonomi

Idag lever vi i en linjär ekonomi som inte tar hänsyn till planetens ändliga resurser. I en cirkulär ekonomi designas produkter för att kunna Ã¥terinföras med hög kvalitet i ett kretslopp. MÃ¥nga produkter i dagens ekonomi kan även bytas ut till att bli tjänster i den cirkulära. All aktivitet i en cirkulär ekonomi sker med förnybara bränslen.
>> Läs mer om Cirkulär Ekonomi
>> Vill du bli medlem i Cradle Net? Anmäl dig här! 
Kontakt:
info@cradlenet.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list