Copy
Tjen penge til klubben gennem den nye partneraftale mellem Gjensidige Forsikring og DKF.
View this email in your browser

Dansk Kano og Kajak Forbund indgår partnerskab med Gjensidige Forsikring

Formålet med aftalen er at etablere en partnermodel, hvor medlemmer af DKF’s klubber bliver tilbudt forsikringer og medlemsfordele på særlige vilkår.

Udover attraktive rabatter og unikke dækninger genererer aftalen ogsÃ¥ et kontant bidrag til klubberne, som kan understøtte det gode og alsidige arbejde, der bliver lavet ude i de lokale klubber.

Klubberne modtager et engangstilskud på 200 kr. for hvert medlem, der samlet køber min.3 forsikringer i Gjensidige hhv. hus-, fritidshus-, indbo-, bil-, ulykke og ejerskifteforsikring. Tilskuddet udbetales hvert kvartal.

Klubberne kan bistå Gjensidige med at udvælge en ambassadør blandt medlemmerne fra hver klub, der får til opgave at henvise klubmedlemmer til Gjensidige vha. web browser applikationen. Ambassadørernes rolle er alene at fungere som kontaktskabende led i forhold til Gjensidige med henblik på tilvejebringelse af forsikringstilbud over for medlemmerne.
Der bliver udarbejdet plakater og flyers, som sendes ud til hver klub for at understøtte budskabet.
 

Medlemsfordele og rabat

  • Kanoer, kajakker og smÃ¥bÃ¥de pÃ¥ op til 7 meters længde er automatisk dækket. 
  • Fast forsikringssum for smÃ¥bÃ¥de, kanoer og kajakker pÃ¥ DKK 45.000. 
  • Kaskodækning, som dækker skader pÃ¥ kano/kajak, pagaj/paddel, redningsveste, tør- & vÃ¥ddragt, GPS udstyr i forbindelse med roning.
  • Tagbøjler til transport af kano/kajak dækkes ved beskadigelse i forbindelse med anvendelse.
  • DKF medlemmer tilbydes samlerabat pÃ¥ 10% ved køb af min. 3 forsikringer henholdsvis hus-, indbo-, bil-, fritidshus-, eller ejerskifteforsikring. Derudover tilbydes rabat pÃ¥ 10% ved online køb af forsikringer (online køb først mulig fra primo januar 2017, men 10% online rabat ydes alligevel resten af Ã¥ret oven i de 10 % i samlerabat).

Læs mere om aftalen pÃ¥ kano-kajak.org > Medlemsfordele

Tilbuddet er i første omgang gældende for klub medlemmernes private forsikringer, aftalen vil i løbet af 4. kvartal 2016 også komme til at omhandle tilbud til klubberne på deres erhvervsforsikring.

Der udsendes pressemeddelelse om aftalen med Gjensidige mandag den 15. august. Du kan i øvrigt læse om aftalen i Kano & Kajak side 13.

Kontaktperson hos DKF:
Klaus Kristiansen
Tlf 3121 1961
Mail: kkr@kano-kajak.d

Er tilbuddet relevant for medlemmerne i din klub?

Ja
Nej
MÃ¥ske
Ved ikke
Copyright © 2016 Dansk Kano og Kajak Forbund, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list