Copy


Ondernemersvereniging Groot Vettenoord
Bekijk dit bericht in uw browser

Graag uw aandacht!

Op verzoek van het Ondernemersfonds Vlaardingen delen wij deze belangrijke informatie met u….

WIJZIGINGEN IN HEFFING OZB NIET-WONINGEN 2021
Er is door de gemeente Vlaardingen voor 2021 een ingrijpende wijziging doorgevoerd bij de invordering van de onroerende zaak belasting voor de zgn. niet-woningen. In gewoon Nederlands betekent de wijziging dat het gebruikersdeel is bepaald op nihil en dat de eigenaar voor het volledige bedrag van de OZB wordt aangeslagen.

Lees hier de nieuwsflits en de bijlage van het Ondernemersfonds:

2021 03 19 Nieuwsflits OZB niet woningen
2021 03 19 Bijlage Nieuwsflits

Zie ook:
https://www.grootvettenoord.nl/actueel/bedrijventerrein/belangrijk-nieuws-inzake-heffing-ozb-niet-woningen-2021/

Vertrouwende u hiermee voldoen geïnformeerd te hebben,
Bestuur Ondernemersvereniging Groot Vettenoord
Share Share
Tweet Tweet
Share Share
Forward Forward
© 2021 OGV | Ondernemersvereniging Groot Vettenoord

uitschrijven van mailinglijst  |  update uw instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp