Copy

Ondernemersvereniging Groot Vettenoord
Bekijk dit bericht in uw browser
Uitslag stemming

Beste ondernemer,
 
Bedankt! Een groot aantal (29 ondernemers) heeft namelijk de tijd genomen om onze voorstellen te bekijken en te beoordelen. Daarbij zijn alle voorstellen door een meerderheid van jullie voor akkoord bevonden en daar zijn wij als bestuur uiteraard blij mee.
 
Aan ons nu de mooie taak om de voorstellen, op basis van o.a. het aantal voorkeursstemmen, te voorzien van prioriteit en daarmee aan de slag te gaan.
 
Hierover komen wij als bestuur binnenkort bij elkaar en daarbij zullen wij jullie uiteraard op de hoogte houden van de projecten die we op gaan pakken en wanneer. Per project zullen we t.z.t. ook wat inhoudelijker er op in gaan wat we precies van plan zijn, besproken hebben en uit zullen gaan (laten) voeren.
 
En uiteraard blijven we ons ook bij de Gemeente melden met de ‘dagelijkse’ ergernissen of verbeterpunten.
 
Nogmaals dank en we melden ons binnenkort weer.

Bestuur Ondernemersvereniging Groot Vettenoord

_____________________________________________________

Hier de uitslag van de stemming:

Voorstel 1 - Kosten secretariaat, PER JAAR
Taken van het bestuur zijn op vrijwillige basis. Wij maken dankbaar gebruik van één of soms meerdere externe partijen om taken uit handen te nemen. Zo ook voor wat betreft het parkmanagement en secretariaat. Dit wordt op dit moment verzorgd door Business Co & Co in de persoon van Ben Smit.
Prognose kosten € 10.000,- (per jaar)
22 voor | 3 tegen | 4 geen mening

Voorstel 2 - Aankleding bedrijventerrein, EENMALIG
Het verbeteren van de algehele aankleding van het bedrijventerrein. Denk aan ingangen van ons terrein(en) waarbij wij de bezoekers welkom heten en ook direct informatie kunnen delen of aan plantenbakken aan lantaarnpalen etc.
Prognose kosten € 30.000,- (eenmalig)
23 voor | 4 tegen | 2 geen mening

Voorstel 3 - IKV Dochterbijdrage, EENMALIG
IKV heeft ons een bijdrage gevraagd als dochtervereniging.
Kosten € 2.000,- jaar 2021 (eenmalig)
21 voor | 7 tegen | 1 geen mening

Voorstel 4 - Afvalbakken, EENMALIG
Zwerfafval is nooit wenselijk. Naast dat dit het straatbeeld niet ten goede komt trekt het ook ongedierte aan.
Prognose kosten € 20.000,- per jaar (eenmalig)
25 voor | 4 tegen | 0 geen mening

Voorstel 5 - Verduurzamen verlichting, PER JAAR
Om als Ondernemersvereniging het goede voorbeeld te geven willen wij op jaarbasis een financiële impuls geven om onze straatverlichting te verduurzamen middels LED-verlichting.
Prognose kosten € 10.000,- per jaar
23 voor | 4 tegen | 2 geen mening

Voorstel 6 - Promotie, PER JAAR
Wij brengen graag onze ondernemersvereniging bij u en andere ondernemers onder de aandacht (zoals o.a. met de speculaasactie of Business Buurt Borrel - BBB) hiervoor willen wij graag een bedrag reserveren.
Prognose kosten € 5.000,- per jaar
25 voor | 4 tegen | 0 geen mening

Voorstel 7 - Financiële bijdrage maatschappelijke initiatieven, PER JAAR
Als ondernemer zijn wij ook mens en wat is er mooier om ook stil te staan bij onze medemens. Wij willen graag een bedrag reserveren voor maatschappelijke initiatieven. Keuze tot welke initiatief ligt bij bestuur.
Prognose kosten € 5.000,- (per jaar)
21 voor | 6 tegen | 2 geen mening

Voorstel 8 - Beschermende middelen rondom cameramasten, PER JAAR
Onze huidige cameramasten zijn kwetsbaar voor aanrijdingen. Wij willen de masten van beugels voorzien.
Prognose kosten € 7.500,- (per jaar)
26 voor | 2 tegen | 1 geen mening

Voorstel 9 - Cursus AED, vervanging, uitbreiding en donatie AED + kast aan aangrenzende wijken, PER JAAR
Voor het komende jaar moeten wij mogelijk bestaande AED gaan vervangen of aantal uitbreiden. Daarnaast willen wij aan ondernemers waar een AED hangt reanimatiecursus aanbieden.
Prognose kosten € 20.000,- (per jaar)
20 voor | 5 tegen | 4 geen mening

Voorstel 10 - Vervanging, uitbreiding en onderhoud camerasysteem, PER JAAR
Om ons camerasysteem up-to-date te houden (te onderhouden), waar nodig uit te breiden of te vervangen willen wij een bedrag reserveren.
Prognose kosten € 25.000,- (per jaar, opbouw reserve)
28 voor | 0 tegen | 1 geen mening

Voorstel 11 - Mobiliteit, PER JAAR
Wij willen graag een bedrag reserveren om eventueel een financiële impuls te kunnen geven om initiatieven in het kader van mobiliteit te ondersteunen. Eén en ander in nauw overleg met ons bestuur.
Prognose kosten € 10.000,- (per jaar)
18 voor | 8 tegen | 3 geen mening

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen d.m.v. het contactformulier op de website.
 
We hopen elkaar snel weer te kunnen zien en horen bij een business buurt borrel en blijf gezond!
 
Namens het bestuur,
Alex Hoogendijk
Christian Gaasbeek
Martin Eigenraam
Ronald van de Merwe

Ben Smit, Parkmanager / Secretaris
Share Share
Tweet Tweet
Share Share
Forward Forward
© 2022 OGV | Ondernemersvereniging Groot Vettenoord

uitschrijven van mailinglijst  |  update uw instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp