Copy
Frejs Revisorer AB                                                                                     Om du inte kan se detta nyhetsbrev

Nytt om fastighetspaketering!


Ett förslag från fastighetspaketeringsutredningen har nu kommit!
 
Utredningen, som arbetat med översyn bland annat av de skatteregler som gör det möjligt för ett aktiebolag att sälja en fastighet förpackad i ett aktiebolag skattefritt, har nu lämnat sitt betänkande till regeringen. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
Förslaget innebär i korthet följande:
 • När ett bolag säljer aktier i ett dotterbolag som innehåller fastighet, ska det sålda bolaget anses ha sålt och återanskaffat fastigheten. Det uppkommer således en skattepliktig kapitalvinst i det sålda bolaget. Detta förfarande kallas avskattning. Innebörden av detta är att den latenta skatt som belastar fastigheten skattas fram till 22 % bolagsskatt.
   
 • Det sålda bolaget ska även beskattas för en schablonintäkt motsvarande den stämpelskatt som skulle ha utgått om fastigheten sålts direkt.
   
 • Skattesatsen för juridiska personer sänks från 4,25 % till 2 %.
   
 • Ingen stämpelskatt ska utgå vid fastighetsöverlåtelser inom en koncern.
   
 • Begreppet lagerfastigheter ska avskaffas.


I praktiken innebär förslaget att det inte längre kommer att finnas några skattemässiga skäl för att lägga in en fastighet i ett aktiebolag inför en extern försäljning. Som vanligt måste man dock beakta att detta är ett förslag som ännu inte genomförts.

Hör gärna av er till Frejs för en diskussion om hur detta påverkar er individuella situation!
Frejs Revisorer AB
031-778 00 40
0371-335 50

Besök/Leverans: Ullevigatan 19, Göteborg
Post: Box 53100, 400 14 Göteborg

Post/Besök/Leverans: Norra Nissastigen 11, Smålandsstenar
 
Copyright © 2017 Frejs Revisorer AB, All rights reserved.Avregistrera mig från detta utskick!


Email Marketing Powered by Mailchimp