Copy
Dear <<First Name:>>, City Distortions video installation by Jaykoe selected for FEELING THE PRESSURE, Rhyl Museum, Wales.
JAYKOE
FEELING THE PRESSURE

FEELING THE PRESSURE • Friday 4th May - Saturday 6th June 2012

 Rhyl Museum, WalesWORK SELECTED: City Distortions, video installation by Jaykoe.SHOW DETAILS:


www.jaykoe.com/events/2012/pressure/

 


CITY DISTORTIONS ::

:: ENGLISH

City Distortions is part of an ongoing investigation around power-hungry global cities and the environment. The mirrored footage suggests an uninhabitable city – a flooded metropolis – a reflection on the ever-impending threat of climate change.

The work stems from a fascination with the centres we construct, the forms they take and what they reveal about us, at a time when more than half of the world's population live in cities, a proportion that is expected to rise to three quarters by 2050.

The foundation of Jaykoe's practice is drawing and tracing movements in city space, encompassing a range of processes to sample and form interventions.

The soundtrack composition, and improvisation on the live audio-visual remix version of the piece, is performed by Leon Michener.:: WELSH

Mae City Distortions yn rhan o archwiliad parhaus yn ymdrin â dinasoedd byd-eang sy’n llyncu pŵer, a’r amgylchedd. Mae’r ffilm yn awgrymu dinas anghyfaneddol – metropolis wedi dioddef llifogydd – synfyfyriad ar fygythiad di-ddiwedd newid yn yr hinsawdd.

Mae’r gwaith yn deillio o gyfaredd gyda’r canolfannau y mae dynion yn eu hadeiladu, y ffurfiau maent yn eu cymryd a’r hyn y maent yn ei ddangos amdanom ni, ar adeg pan fo mwy na hanner poblogaeth y byd yn byw mewn dinasoedd, cyfran y disgwylir y bydd yn codi i dri chwarter erbyn 2050.

Sylfaen gwaith Jaykoe yw darlunio ac olrhain symudiadau mewn dinasoedd, gan gynnwys ystod o brosesau i samplo a ffurfio ymyraethau.

Mae cyfansoddiad y trac sain, a’r perfformiad byrfyfyr ar fersiwn ailgymysgiad clyweledol byw y darn yn cael ei berfformio gan Leon Michener.


CITY DISTORTIONS 1

City Distortions 1
2010
C-Type Fuji Pearl Metallic print mounted on acrylic
Height: 10 cm Width: 14 cm Depth: 2 cm
Edition of 3 ( + 2 Artist's Proofs )

 

CITY DISTORTIONS 22

City Distortions 22
2010
C-Type Fuji Pearl Metallic print mounted on acrylic
Height: 10 cm Width: 14 cm Depth: 2 cm
Edition of 3 ( + 2 Artist's Proofs )

A limited edition print from this project can be viewed here: EDITIONS


Like PRESSURE on Facebook share on Twitter


All the best :: studio@jaykoe.com

Copyright © 2012 JAYKOE, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences