vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Als je eerlijk en open wilt communiceren moet je ook luisteren naar de dingen die je niet wilt horen. (Jan de Bruin)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Onze zon is het centrum van een heel planetair stelsel dat zij ondersteunt, organiseert en in leven houdt. Het feit dat de beweging van de planeten rond de zon beschouwd wordt als het beeld van de universele harmonie zelf, komt doordat de planeten draaien rond een centrum dat dit wonderbaarlijke evenwicht in stand houdt. Indien de zon haar eigen plaats in het centrum zou verlaten, zou dat chaos betekenen. Hetzelfde geldt voor ons innerlijk leven: zolang wij geen centrum hebben dat de bewegingen van de buitenkant, d.w.z. onze gedachten, onze gevoelens en onze daden, ondersteunt, in evenwicht houdt en coördineert, kunnen wij niet harmonisch en constructief leven en handelen. Waarom gaan wij 's morgens naar de zonsopgang kijken? Om een heel belangrijke oefening te doen. Door te kijken naar de zon, door ons in te spannen om ons met haar te vereenzelvigen, vinden wij langzamerhand ons eigen centrum. (Aïvanhov)

 
I refuse to accept the view that mankind is so tragically bound to the starless midnight of racism and war that the bright daybreak of peace and brotherhood can never become a reality... I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word. (Martin Luther King, Jr.)

 
HET GEHEIM VAN GELUK EN BETER WERK
(Klik op het beeld) Shawn Achor met Nederlandse ondertitels

 

The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people but the silence over that by the good people. (Martin Luther King, Jr.)

 

In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. (Martin Luther King, Jr.)


AGENDA
(Klik op het beeld voor het programma)Op vrijdag 27 november 2015 om 19u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor haar eindejaarsrecital met Vitaly Samoshko.
(Klik op het beeld)


Op zaterdag 28 november 2015 om 20h in de Sinte-Clarakerk, Joseph De Heynstraat te Jette zullen het Koor van Optimistan en het koor Les Chantres de Notre-Dame de 15de biënnale voor koorzang van de gemeente Jette voorstellen. Op het programma de "Magnificat" van Johann Sebastian Bach en het "Volkslied van Optimistan" van Stéphane Goemans.

Op zaterdag 11 december 2015 van 9h30 tot 16u te Heverlee, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij Spes Forum voor het colloquium 'Heldere bronnen - Albert Schweitzer'. Voor alle inlichtingen en voor de inschrijving:
(Klik op het beeld)

 

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that. (Martin Luther King, Jr.)


HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Ne restreins pas le champ du possible aux limites de ton imaginaire. (Anthony Bouchardon)
 

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 

IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN (Klik) 

GRAAG ONTVANG IK (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) GRATIS DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE OPTIMISTENBOND (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBARE GIFT (Klik)GRAAG BEKIJK IK ALLE NIEUWSBRIEVEN (Klik)

 

Wo Liebe herrscht, da gibt es keinen Machtwillen. (Carl Gustav Jung)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)

 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)


Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)


The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. (Martin Luther King, Jr.)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

If not us, who? If not now, when? (John F. Kennedy)

What you resist, persists. (Neale Donald Walsh)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character - that is the goal of true education. (Marti
n Luther King, Jr.)


(Klik op het beeld)

 
Nunca ha habido buena guerra ni tampoco mala paz. (Baltasar Gracián)
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. (Papa Francesco)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


O segredo para fazermos o que queremos fazer e não conseguimos fazer é, quase sempre, deixarmos de querer fazer aquilo que queremos fazer. (Pedro Chagas Freitas)

LIDGELD
Het lidgeld voor 2015 bijft ongewijzigd: 
          Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (hier deze leden)
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (hier deze leden)
Het lidgeld dat vanaf heden wordt vereffend is geldig tot eind 2016.

U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening BE80 3101 7554 0077 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel of via Paypal (klik)
- Luidens onze traditie, willen wij niemand om geldredenen uitsluiten. Wie lid wil worden of blijven maar het lidgeld niet aankan mag betalen wat hij/zij kan. Er zal geen enkele verantwoording worden gevraagd.
- Het lidgeld is inclusief 21% btw. Op aanvraag ontvangt U een factuur.
- Iedereen werkt gratis voor onze vereniging en de jaarrekeningen worden steeds aan de commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, voorgelegd.
Voor de leden die een bijkomende steun willen bieden, hebben we in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting het Fonds der Vrienden van de Optimistenbondopgericht. Dit fonds mag aan gunstige fiscale voorwaarden schenkingen en legaten ontvangen.
Geldschenkingen dienen te gebeuren aan de
Koning Boudewijn Stichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met volgende absoluut noodzakelijke gestructureerde mededeling: 012/1160/00016 (Zonder deze mededeling zal het bedrag onmogelijk aan onze vereniging kunnen worden aangewend) 
Inlichtingen: info@Optimistenbond.be

Afflicto non est addenda afflictio.


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens


Wij gaan zeker niet doen wat onze partners reeds heel goed doen.

Si vous souhaitez recevoir cette lettre hebdomadaire en français, envoyez-nous un mail à info@liguedesoptimistes.be


 

 


 
Like 20151120 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2015 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.