vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Het allerdierbaarste goed is vrede van het gemoed in voor en tegenspoed. (Willem Bilderdijk)

 
DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.

Het leven bestaat uit oneindig veel gradaties, maar om de meest subtiele aspecten ervan te kunnen proeven, moet je – voorbij de stoffelijke verschijning van de schepselen – al die stromingen voelen die van hen uitgaan en die, van de rotsen tot aan de zon, van de bomen tot aan de sterren, het mysterieuze patroon van de schepping weven. Alle elementen van de schepping hebben op hun manier hun eigen taal, ze spreken onder elkaar en ook met ons, en het is aan ons om te weten hoe met hen in relatie te treden, welke woorden te gebruiken om in harmonie te zijn met deze universele taal. Niets moet voor ons belangrijker zijn dan het vinden van middelen om onze deelname aan de kosmische harmonie te verbeteren. Wie daarin slaagt, stelt zich geen nutteloze vragen meer over het bestaan van God of de zin van het leven: hij voelt dat hij doortrokken is van het goddelijk leven. Wat kan je nog meer verlangen? (Aïvanhov)

 

Waar pijn is, zullen genezingen volgen, waar armoede is, zal rijkdom volgen. Waar vragen zijn, zullen antwoorden gegeven worden. Waar schepen zijn, zal water stromen. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)

 

Wat je kwetst, zegent je ook. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)

 
LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait en partant. (Jacques Prévert)

DE HINDERNISSEN VAN HET LEVEN

Je hebt al wandelingen gemaakt in de bergen. En dan heb je gemerkt dat het de oneffenheden van de rotsen zijn die het je mogelijk maken om te klimmen. Wat zou je doen op een gladde rots?... Dus wat je begrepen hebt van de bergtochten, waarom kan je dat niet toepassen als het gaat om die zoveel belangrijkere reis die het leven is? Waarom wens je een leven dat rimpelloos verloopt, zonder hindernissen? In die omstandigheden zal je de top nooit bereiken en vooral, de afdaling … wat een tuimeling!
Gelukkig voor jou zit het leven vol oneffenheden, het is dankzij hen dat je nog leeft. Klaag dus niet over obstakels, over ongemakken, over vijanden: zonder hen zou je niets hebben om je aan vast te houden om hogerop te komen. Degenen die ongestoord, op hun gemak en in weelde wensen te leven, beseffen niet dat ze daarmee in feite bezig zijn hun ongeluk te vragen. Het is maar goed dat de Hemel niet naar hen luistert, hij weet wat ze nodig hebben om vooruit te gaan. (
Aïvanhov)

 

Niemand will aufhören, wenn er am verlieren ist und niemand will aufhören, wenn er am gewinnen ist. (Richard Strauss)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 
Wanneer je dingen doet vanuit je hart, stroomt er een rivier in je. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)
 
Richt uw aandacht op hem die u de wijn inschenkt, want hij is van belang, niet de beker. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te maken. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)
 
Al zou de wereld vol met doornen groeien, een liefdevol hart blijft altijd een hof waar rozen bloeien. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)
 

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Wie in zichzelf geen gebreken ontdekt, is zijn eigen vijand. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)
 
Ouderdom kan meer zien in een ruwe tegelsteen, dan jeugd in een spiegel. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


 
Bedek de fouten van anderen opdat ook je eigen fouten bedekt mogen worden. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)
 
Waarom ben je zo betoverd door deze wereld, terwijl zich diep in jou een goudmijn bevindt? (Djalâl ad-Dîn Rûmi)


(Klik op het beeld)

 
De wereld is een boom en aan die boom zijn wij de onrijpe vruchten. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)
 
Een bloem is een bloem, waar zij ook moge groeien. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)

 
Ontdek in je tranen een verborgen lach, zoek tussen de puinhopen naar de schat, jij die leeft vanuit oprechtheid. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)
 
Het diepste bewustzijn in de mens is als de wortel van een boom. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Ik behoor geen enkele religie toe. Mijn religie is de religie van de liefde. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)
 
Elk hart is een tempel.(Djalâl ad-Dîn Rûmi)


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Ver voorbij het pad van goed en fout, meningen en oordelen, bevindt zich een open plek: daar ontmoet ik je graag. (Djalâl ad-Dîn Rûmi) 
 
Je bent niet een druppel in de oceaan. Je bent de oceaan in een druppel. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Pluraliteit is de voorwaarde voor menselijkheid. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)

(klik op het beeld)

 
The more you know who you are, and what you want, the less you let things upset you. (Stephanie Perkins) 


HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Vivir plenamente produce un cansancio infinito, pero muy gratificante. (Ramón Buenaventura)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Quando ti chiedo che cosa fai nella vita, non voglio sapere che lavoro fai. Mi interessa sapere quanta bellezza hai vissuto, che cosa ti tiene sveglio la notte, che cosa ti fa sorridere quando nessuno ti guarda. (Fabrizio Caramagna)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Luister, O druppel, geef jezelf op zonder spijt, en win in ruil daarvoor de Oceaan.
Luister, O druppel, gun jezelf deze eer, en wees beveiligd in de armen van de Zee.
Wie zou er ooit zo gelukkig kunnen zijn?
Een Oceaan die een druppel het hof maakt!

(Djalâl ad-Dîn Rûmi) 

(Klik op het beeld) Past newsletters 


Basta prestar atenção, as lições sempre chegam quando você está pronto, e se estiver atento aos sinais, aprenderá tudo o que é necessário para o primeiro passo. (Paulo Coelho)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Zoals aan het harde hout van een boom bladeren ontspruiten, zo groeien in onze ziel en geest de bladeren al naargelang de wortels.Van de bomen van het geloof wieken vleugels op naar de hemel. Stevig geworteld in de aarde en met de takken tot aan de hemel reikend. (Djalâl ad-Dîn Rûmi)

 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Ontbering zal je aanvankelijk ontmoedigen, maar elke ontbering verdwijnt uiteindelijk, alle wanhoop wordt opgevolgd door hoop, alle duisternis wordt opgevolgd door zonneschijn.Maak je geen zorgen als alle kaarsen ter wereld flikkeren en doven, wij dragen de vonk die het vuur start.(Djalâl ad-Dîn Rûmi) 
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Plus valet quam lucet.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.