vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Wat in liefde wordt gedaan, wordt goed gedaan. (Vincent van Gogh)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
We mogen niet te veel rekenen op ons verstand, hoe ontwikkeld het ook is, en denken dat het ons de weg zal wijzen, ons de sleutel zal aanreiken tot de grote mysteries van het universum en ons de reden zal onthullen van onze aanwezigheid op aarde. Men is zelfs genoodzaakt om vast te stellen dat tegenwoordig precies het omgekeerde gebeurt. In plaats van de mensen de zin van hun leven te openbaren, snijden de wetenschap en de filosofie hen vaak alleen maar af van hun wortels, laten ze hun bron opdrogen, nemen ze hun zekerheden weg en dompelen ze hen onder in angst en innerlijke wanorde, dat alles vanwege de manier waarop ze onderwezen en gepropageerd worden.
Als je nieuwe horizonten wil zien opengaan voor jou, ken dan niet langer de eerste plaats toe aan je verstand, maar denk eraan om de kwaliteiten van je hart meer aan bod te laten komen: goedheid, inschikkelijkheid en edelmoedigheid. Deze kwaliteiten zullen je vanbinnen onuitputtelijke bronnen laten ontdekken en zullen je de zin van het leven openbaren.
(Aïvanhov) 

 

Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten. (Konfuzius)

Het is een grotere schande om je vrienden niet te vertrouwen dan er door bedrogen te worden. (Konfuzius)


LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. c'est l'oiseau inconnu, il chante avant de s'envoler. (René Char)

DE ECONOMIE
De economie is de grootste bekommernis van de mensen geworden. En in het belang van de economie voelen ze zich verplicht van hot naar her te rennen, zich uit te sloven, want er moet steeds meer geproduceerd worden om steeds meer te verkopen en steeds meer te kopen... En al degenen die men niet meer voldoende ‘rendabel’ vindt, worden uitgesloten.
Maar wat is dat voor een economie waaraan mensen worden opgeofferd, alsof het de normaalste zaak van de wereld is? De economie zal steeds meer floreren, dat staat vast, maar de mensen verwoesten er hun zenuwstelsel door en niet alleen hun zenuwstelsel: ook hun hart, hun maag en hun longen lijden eronder. Want al die activiteit, al die productie en al die consumptie worden steeds meer opgedreven en brengen een vervuiling teweeg, die de atmosfeer, de zeeën, de bossen, het water, de aarde, het voedsel enz. vergiftigt. Waar blijft de intelligentie? Waar is het gezond verstand? Een economie die verknoeit, die verspilt, die vervuilt, die vernielt, is dat de ware economie?
  (Aïvanhov)

Der Machtmensch geht an der Macht zugrunde, der Geldmensch am Geld, der Unterwurfige am Dienen, der Lustsucher an der Lust. (Hermann Hesse)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 
Als ge een goed mens ziet, bedenk dan hoe ge hem kunt navolgen, als ge een slecht mens ziet, onderzoek dan uw eigen hart. (Konfuzius)

De gedachten van de superieure mens is vertrouwd met rechtvaardigheid, de gedachten van de middelmatige mens is vertrouwd met opbrengst. (Konfuzius) 
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen. (Konfuzius)

Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is dat een gebrek aan moed. (Konfuzius)


 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Het is makkelijk om te haten en het is moeilijk om lief te hebben. Dit is hoe de wereld in elkaar zit . Alle goede dingen zijn moeilijk te bereiken en slechte dingen zijn zeer makkelijk te verkrijgen. (Konfuzius)

Vleierij en glad van tong zijn, wijzen zelden op een oprecht mens. (Konfuzius)

 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


 
De man die een berg verplaatst begint door kleine stenen weg te dragen. (Konfuzius)

(Klik op het beeld)

 

Geef iemand een kom rijst en je zal hem een dag voeden. Leer hem hoe hij rijst moet verbouwen en je redt zijn leven. (Konfuzius)
 
De zekerste manier om bedrogen te worden is, zich voor slimmer te houden dan anderen. (Konfuzius)

TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet.
Zoek de kleine dingen die aan het leven vreugde en voldoening geven. (Konfuzius) 
 

Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen. (Konfuzius)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Zoals de edelsteen niet gepolijst kan worden zonder wrijving , kan de mens niet geperfectioneerd worden zonder beproeving. (Konfuzius)

Kies een baan waarvan je houdt en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven te werken. (Konfuzius)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 


Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen. (Konfuzius)
 

Pas in een tijd van onrust kan met trouw onderscheiden. (Konfuzius)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan. (Konfuzius)


Als je een jaar voorruit kijkt, plant rijst. Kijk je tien jaar voorruit, plant bomen. Als je honderd jaar voorruit kijkt, onderwijs kinderen. (Konfuzius)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Twijfel is de waakhond van het inzicht. (Konfuzius)

De stilte is een vriend die je nooit verraadt. (Konfuzius)

(klik op het beeld)

 
And one day she discovered that she was fierce and strong, and full of fire, and that not even she could hold herself back because her passion burned brighter than her fears. (Mark Anthony)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Ella sembró en mi mente la idea de que la realidad no es sólo lo que vemos en la superficie. Tiene también una dimensión mágica y, si así lo deseamos, es legítimo realzarla y colorearla para que nuestro viaje a través de la vida sea menos tentador. (Isabel Allende)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Illumino spesso gli altri ma io rimango sempre al buio. (Alda Merini)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Onderwijs kweekt vertrouwen. Vertrouwen kweekt hoop. Hoop kweekt vrede. (Konfuzius)

Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart. (Konfuzius)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


Ser feliz é ter futuro e é dar futuro. Todos pensamos ser felizes e acordamos todos os dias com esse desejo. Mas ser feliz não é uma sorte, nem é ausência de problemas. É viver com sentido, com coragem, construindo o futuro e dando futuro. Isso depende de mim. (Vasco Pinto de Magalhães)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Alleen de allerwijste mensen en de allerdwaaste mensen veranderen nooit van mening. (Konfuzius)

Aan hij die alle antwoorden weet zijn nog niet alle vragen gesteld. (Konfuzius)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Wie met mensen omgaat als met pionnen, ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is. (Konfuzius)

Als je een vraag stelt ben je één minuut dom, als je niets vraagt ben je de rest van je leven dom. (Konfuzius)
 
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Flebile principium melior fortuna secuta est. (Publius Ovidius)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.