vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Wil je anderen vervelen, vertel ze van uw successen. (Jan H. de Groot)
 
LIDGELDOPROEP 2018
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.


Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

  
Life is an unanswered question, but let's still believe in the dignity and importance of the question. (Tennessee Williams)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Elke activiteit, hoe onbeduidend ze ook lijkt, een beweging, een gevoel, een gedachte, een uitspraak, heeft onvermijdelijk goede of slechte gevolgen. Daarom kun je zeggen dat magie de eerste der wetenschappen is. Een beweging, een invloed, een indruk, een trilling volstaat om het gebied van de magie te betreden. Telkens als een mens op iemand anders of op een voorwerp inwerkt, voert hij een magische handeling uit. En als mensen kijken, praten, denken, verlangens of gevoelens hebben, gebaren maken, dan realiseren zij zich niet, dat alle krachten die ze zo ontketenen, magische krachten zijn. Vaak gebeurt het dat ze in hun onwetendheid negatieve krachten in beweging zetten, die zich tegen hen keren, en als ze erdoor gegrepen of gebeten worden, begrijpen ze niet wat hun overkomt. 
Het is dus belangrijk dat eenieder leert werken aan zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn uitspraken, zijn gebaren, zijn blik, zodat de veroorzaakte krachten, fysieke of psychische, uitsluitend heilzame gevolgen voortbrengen… heilzaam voor hemzelf, maar ook voor alle andere schepselen in de wereld.
(Aïvanhov)


La perfection est une provocation, un manque d'humilité, de savoir-vivre. (Pascal Garnier)


WAT INDIEN 3D PRINTING 100 X SNELLER WAS?
Joseph Desimone - met Nederlandse ondertitels - Klik op het beeld

 
Wir Endlichen mit dem unendlichen Geist sind nur zu Leiden und Freuden geboren, und beinahe könnte man sagen, die Ausgezeichnetsten erhalten durch Leiden Freude. (Ludwig van Beethoven) 
 
DE GOEDE GEZELSCHAP 

Als je iemand ontmoet, die de smaak in het leven en de zin om goed te doen op jou overbrengt, als je door met hem te spreken of alleen naar hem te luisteren, je vol moed en hoop voelt, besef dan dat dit oneindig veel meer waard is dan als je gelijk welke intellectuele kennis zou verwerven, want deze maakt je maar al te vaak ongevoelig en put je uit. Elke dag bij mensen leven die je geestdrift geven, het verlangen om te handelen, liefde voor wat je doet, is veel verkieslijker dan het gezelschap van hen die wel zo geleerd zijn als encyclopedieën, maar niet in staat zijn ijver en enthousiasme in je op te wekken. 
Je zegt: ‘Maar er moet toch steeds kennis worden verworven in het leven!’ Ja, natuurlijk, maar als je goed geluimd bent, vol liefde, vreugde en enthousiasme, zal het verkrijgen van deze kennis je gemakkelijker afgaan.
(Aïvanhov)


I have always depended on the kindness of strangers.  (Tennessee Williams)
 
How beautiful it is and how easily it can be broken. (Tennessee Williams)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 

What is straight? A line can be straight, or a street, but the human heart, oh, no, it's curved like a road through mountains. (Tennessee Williams)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  


Possess your soul in patience - you will see! (Tennessee Williams)

Security is a kind of death. (Tennessee Williams)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Being disappointed is one thing and being discouraged is something else. I am disappointed but I am not discouraged. (Tennessee Williams)

Success and failure are equally disastrous.  (Tennessee Williams)


ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Enthusiasm is the most important thing in life. (Tennessee Williams)
 
I don't want realism. I want magic! Yes, yes, magic! 


TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
The future becomes the present, the present the past, and the past turns into ever lasting regret if you don't plan for it! (Tennessee Williams)

To be free is to have achieved your life. (Tennessee Williams)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


I want to infect you with the tremendous excitement of living, because I believe that you have the strength to bear it. (Tennessee Williams)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

I don't believe anyone ever suspects how completely unsure I am of my work and myself and what tortures of self-doubting the doubt of others has always given me. (Tennessee Williams)

I think that hate is a feeling that can only exist where there is no understanding. (Tennessee Williams)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
The future is called "perhaps", which is the only possible thing to call the future. And the only important thing is not to allow that to scare you. (Tennessee Williams)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


I am running away but I prefer to call it a strategic retreat. (Tennessee Williams)

(klik op het beeld)


I have found that if you love life, life will love you back. (Arthur Rubinstein)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Creatividad es un facto de fe. Para crear, primero hay que crear. (Miguel Ángel Cornejo) 

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
L'amor che move il sole e l'altre stelle. (Dante Alighieri) 


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

We are all civilized people, wich means that we are all savages at heart but observing a few amenities of civilized behaviour. (Tennessee Williams)

Nothing human disgusts me unless its unkind. (Tennessee Williams)

(Klik op het beeld) Past newsletters

A vida, que parece uma linha recta, não o é. Construímos a nossa vida só nuns cinco por cento, o resto é feito pelos outros, porque vivemos com os outros e às vezes contra os outros. Mas essa pequena percentagem, esses cinco por cento, é o resultado da sinceridade consigo mesmo. (José Saramago)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
If the writing is honest it cannot be separated from the man who wrote it. (Tennessee Williams)

I am the opposite of a stage magician. He gives you illusion that has the appearance of truth. I give you truth in the pleasant disguise of illusion. (Tennessee Williams)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Luck is believing your lucky. (Tennessee Williams)

There is only one true aristocracy . . . and that is the aristocracy of passionate souls! (Tennessee Williams)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Res severa est verum gaudium. (Lucius Annaeus Seneca)
 
Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171215 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.