vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Van te veel uitleg wordt de waarheid zo moe. (Willem Vermandere)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 

Door mensen voortdurend te wantrouwen, sluit je hen op in hun fouten en beperkingen. Maar door je vertrouwen in hen te blijven uiten, kan je hen bevrijden. Zelfs indien iemand zich zwaar misdragen heeft, zelfs indien hij misdaden heeft begaan, waarom zou je hem bekijken alsof hij deze eindeloos zou moeten herhalen? Die daden behoren tot het verleden en je mag het verleden niet aanzien voor de eeuwigheid.

Die persoon heeft slecht gehandeld, akkoord, maar dat was een moment in de geschiedenis. Hij kan zich sindsdien verbeterd en zijn gedrag veranderd hebben. Je mag je niet blindstaren op zijn vroegere daden, je moet naar het heden kijken en vooral naar de toekomst. Zo handelen de wijzen... , omdat ze een veel ruimer begrip hebben van het bestaan. Ze weten dat de evolutie de wet van het leven is en daarom vellen ze nooit een definitief oordeel over de schepselen... (Aïvanhov)


To love means loving the unlovable. To forgive means pardoning the unpardonable. Faith means believing the unbelievable. Hope means hoping when everything seems hopeless. (Gilbert K. Chesterton)

To have the right to do a thing is not at all the same as being right in doing it. (Gilbert K. Chesterton)

WELDRA DE VLIEGENDE AUTO
(Klik op het beeld) 


La méfiance est l'instinct du caractère timide et pervers. (Denis Diderot)


DE LOTUSBLOEM...
Ik spreek jullie alleen over werkelijkheden die in jullie bestaan. Ook al ben je je nog niet bewust van hun bestaan, ook al begrijp je niet goed wat ik je vertel, ik weet dat ik met mijn woorden iets raak dat niets anders vraagt dan om aan het licht te komen. Dat iets kan je vergelijken met de lotus die ontkiemt en onder water begint te groeien voor ze aan de oppervlakte verschijnt om open te bloeien... Dingen ontstaan, krijgen vorm en beginnen te groeien in de duisternis van het onbewuste, en wanneer ze in het bewustzijn verschijnen, zijn ze niet in de beginfase, maar bijna aan voltooiing toe, omdat ze al sinds lang in beweging waren. Op dezelfde manier wekken mijn woorden in het diepste van jezelf iets dat, net als de lotusbloem, op een dag zal uitkomen om boven het water te ontluiken. (Aïvanhov)


Be the reason someone believes in the goodness of people. (Gilbert K. Chesterton)

Without education we are in a horrible and deadly danger of taking educated people seriously. (Gilbert K. Chesterton)
 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Dass etwas schwer ist, muß ein Grund mehr sein, es zut un. (Rainer Maria Rilke)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

There is a great man who makes every man feel small. But the real great man is the man who makes every man feel great. (Charles Dickens)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right. (Gilbert K. Chesterton)

The most extraordinary thing in the world is an ordinary man and an ordinary woman and their ordinary children. (Gilbert K. Chesterton)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Don’t believe everything you think. (Gilbert K. Chesterton)

Fairy tales are more than true, not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten. (Gilbert K. Chesterton)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)It is always the secure who are humble. (Gilbert K. Chesterton)

I owe my success to having listened respectfully to the very best advice, and then going away and doing the exact opposite. (Gilbert K. Chesterton)


SPES FORUM
(Klik op het beeld)


We are all in the same boat, in a stormy sea, and we owe each other a terrible loyalty. (Gilbert K. Chesterton)

An inconvenience is an adventure wrongly considered. (Gilbert K. Chesterton)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
We are all in the same boat, in a stormy sea, and we owe each other a terrible loyalty. (Gilbert K. Chesterton)

An inconvenience is an adventure wrongly considered. (Gilbert K. Chesterton)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)


Madmen never have doubts. (Gilbert K. Chesterton)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


The true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him. (Gilbert K. Chesterton)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Hope is the power of being cheerful in circumstances which we know to be desperate. (Gilbert K. Chesterton)

(klik op het beeld)


Nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros confines, nuestra prisión. (José Ortega y Gasset)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Ovunque voi siate, ovunque voi andiate, non dimenticatevi della felicità. E se la tristezza si insinuerà, la felicità vi sorriderà. (MaryRosa Amico)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. (Érico Veríssimo)


OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

There are no rules of architecture for a castle in the clouds. (Gilbert K. Chesterton)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Always be comic in a tragedy. (Gilbert K. Chesterton)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Drink because you are happy, but never because you are miserable. (Gilbert K. Chesterton)

 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 
 
Quod nocet, saepe docet.

 

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.