vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Tussen ja en nee ligt iemand een kans geven. (Olaf Hoenson)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.

Voortdurend hoor je de mensen klagen dat hen iets ontbreekt. Ze hebben nog niet begrepen dat het hele universum hen toebehoort. Ik zal het jullie zeggen wat hen ontbreekt: ze missen een goddelijke filosofie.
Ik vraag aan iemand: “Ken je al je bezittingen?” – “Ja, dat is niet denderend, een zolderkamer!” – “Maar mijn vriend, als je zoiets zegt dan blijf je opgesloten tussen je eigen vier muren. Ga eens naar buiten, wandel een beetje, breng een bezoek aan je erfgoed. Je bezit een onmetelijk domein. Kom mee met mij, kijk naar wat van jou is: al die bossen, die meren, die rivieren, die sterren... En kijk eens naar alle mogelijkheden van je fysieke lichaam, van je hart, van je verstand, van je ziel, van je geest... Zie je niet dat je buitengewoon rijk bent? Er is niets wat je ontbreekt”. Hoeveel mensen zijn niet als die man die, ondergedompeld in het water, om water blijft roepen: hij zit tot zijn nek in het water, maar hij sterft van de dorst... !
(Aïvanhov)
 

Als je broedt op zorgen, komen ze uit. (Phil Bosmans)

Wie genoeg heeft, bezit alles. (Phil Bosmans)
 

LIFE IS GOING BETTER....

(Klik op het beeld)


La critique est la puissance des impuissants. (Alphonse de Lamartine)

CHRONISCHE AANDOENINGEN: OPTIMISME ALS MEDICIJN
(Klik op het beeld) 


Een goed humeur werkt aanstekelijk. (Phil Bosmans)

Een gelukkig mens is er twee waard. (Phil Bosmans)


DE HINDERNISSEN BRENGEN ONS WAAR WE MOETEN ZIJN...
Hoeveel hindernissen, hoeveel moeilijkheden die wij in het leven tegenkomen hebben slechts als bestaansreden ons te verplichten de enige weg te nemen waarop wij onze voorbestemming ... kunnen verwezenlijken! Een grote wijsheid leidt alle lotsbestemmingen en je dient deze waarheid te accepteren om je lijden niet nog erger te maken. De kosmische intelligentie heeft nooit de intentie om ons te verpletteren; maar met wat zij ons geeft, en ook met wat zij ons onthoudt, brengt zij ons in situaties waarin wij verplicht zijn om het beste dat wij in ons hebben, naar buiten te brengen en te ontwikkelen.
Voor wie geen uitweg ziet in de buitenwereld blijft nog steeds de mogelijkheid om een oplossing te zoeken in zichzelf, door onophoudelijk te werken met de gedachte, de verbeelding en de wil. Het lot heeft voor ieder van ons een speciale taal, en je moet je inspannen om ze te leren interpreteren. Alle hindernissen, alle obstakels die de mens op zijn weg ontmoet, dwingen hem op zoek te gaan naar wat hij nodig heeft in de wereld van de ziel en de geest.

(Aïvanhov)


Geluk kun je niet kopen. Wat een geluk. (Phil Bosmans)
 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will. (Albert Einstein)
Some people are so poor all they have is money. (Bob Marley)



OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Some people are so poor all they have is money. (Bob Marley)
 

WELKE RANDDEBIEL HEEFT DE VENTILATOREN OP DE NOORDZEE UITGEZET? HET IS HARDSTIKKE WARM, GEK! (René Oterdoom)


El poder es como un explosivo : o se maneja con cuidado, o estella. (Enrique Tierno Galván)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Grote mensen houden hun ego klein. (Phil Bosmans)

Mensen pluimen, ik krijg er kippenvel van. (Phil Bosmans)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Alleen een gelukkig mens kan anderen gelukkig maken. (Phil Bosmans)

Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter. (Phil Bosmans)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens liefde nodig om mens te worden. (Phil Bosmans)

Bloemen van geluk moet je zelf planten. (Phil Bosmans)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden. (Phil Bosmans)

Ja! Alleen de optimisten zullen overleven! (Phil Bosmans)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
  
Begin nooit de dag met de scherven van gisteren. (Phil Bosmans)

Maak tijd voor de vriendschap. (Phil Bosmans)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)


De beste zon is een blij gezicht. (Phil Bosmans)

Je leeft maar een dag vandaag. (Phil Bosmans)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


De eerste vuistslag die men iemand toebrengt is dikwijls maar een woord. (Phil Bosmans)

Leven is de moeite waard. (Phil Bosmans)

 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Fouten zie je dik als de liefde dun is. (Phil Bosmans)

Zeg eens iets goeds voor me voor ik dood ben. (Phil Bosmans)

(klik op het beeld)

 
I costumi e le mode degli uomini cambiano come le foglie sul ramo, alcune delle quali vanno ed altre vengono. (Dante Aleghieri)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Os sonhos falam em nós o que nenhuma palavra sabe dizer. (Mia Couto)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


De zwartkijker ziet de zon 's morgens al ondergaan. (Phil Bosmans)

Wie met een boom kan praten, hoeft niet naar de psychiater. Al denken de mensen het tegenovergestelde. (Phil Bosmans)

OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Het is een verloren dag, de dag waarop je niet gelachen hebt. (Phil Bosmans)

Het leven is veel te kort en onze wereld te klein om er een slagveld van te maken. (Phil Bosmans)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Noten mag je kraken, mensen nooit. (Phil Bosmans)

Wie de wereld wil verwarmen moet een groot vuur in zich dragen. (Phil Bosmans)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Praat niet recht wat krom is. (Phil Bosmans)

 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

In omnia paratus.

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie allen een zeer gelukkige zomer.


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.