vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

We hebben uitstekend gedaan, simpelweg omdat we niet beter konden. (Johan Cruijff)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Als je bewust de zon tegemoet treedt met het verlangen te worden zoals zij, ontvang je geleidelijk iets van haar leven, haar warmte en haar licht. En als je vrienden wilt, is het ook de zon die je door haar voorbeeld de beste manier zal leren om hen aan te trekken. Waarom zou men niet naar iemand gaan bij wie men zich verlevendigd, verwarmd en verlicht voelt? Terwijl men degene ontwijkt die koud, saai en verstard is, of als men verplicht is zo iemand te bezoeken, doet men alles om zich voor hem te beschermen en af te sluiten.
Kijk naar de bloemen: ze zijn gesloten gedurende de nacht, terwijl ze overdag opengaan voor de zon. Is dat geen taal? De bloemen spreken tot ons en zeggen: ‘Je kunt alleen de harten en de zielen openen als je licht en warmte verspreidt.
(Aïvanhov)


Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten. (Marcus Aurelius)
 
De beste manier om zich op iemand te wreken is niet op hem te gelijken. (Marcus Aurelius)


Verlies is niets dan verandering. (Marcus Aurelius)

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


Nergens kan een mens zich rustiger en ongestoorder terugtrekken dan in zijn eigen ziel. (Marcus Aurelius)
 
Maak er een gewoonte van zorgvuldig te luisteren naar wat anderen vertellen en kruip, voor zover mogelijk, in de geest van de ander. (Marcus Aurelius)


De enige rijkdom die voor altijd zal blijven is de rijkdom die je hebt weggegeven. (Marcus Aurelius)
 


HET PROGRAMMA DIEP IN ONZE ZIEL GEGRIFT...
Als je een pit van een citroen, appel of meloen in de grond stopt, hoef je haar niet te vertellen: ‘Luister eens goed. Ik ga jou je programma aanduiden: je moet een citroen-, een appel- of een meloenboom worden.’ De pit heeft al een programma dat erin werd opgetekend, en je hoeft haar maar te planten en zij realiseert dit programma door te worden wat de natuur van haar verwacht. Zij wortelt in de aarde en dag na dag groeit zij. Wanneer er een fase is voltooid, gaat zij naar de volgende, zij vraagt zich niet af wat zij zal doen binnen één jaar of honderd jaar.
Waarom heb ik het over de boom? Omdat de mens ook een zaad is waarin de kosmische Intelligentie een programma heeft ingeschreven. Als hij nog niet in staat is het te herkennen, komt dat omdat hij voortdurend programma’s voor zichzelf maakt, die alleen maar zijn zicht verduisteren en hem van zijn weg laten afdwalen. Hij dient zich innerlijk vrij te houden, beschikbaar, om het programma te ontdekken dat diep in zijn ziel is gegrift. (Aïvanhov)Elke dag heeft zijn eigen geschenken. (Marcus Aurelius)
 
Niet anders wensen dan wat jezelf overkomt en wat daarmee verweven is. Want wat zou beter bij je passen? (Marcus Aurelius)


Onrecht doet dikwijls hij, die iets niet doet, niet alleen hij die iets doet. (Marcus Aurelius)

AGENDA

Op dinsdag 6 september 2016 vanaf 9h40 zal de Luikse afdeling van de Optimistenbond voor alle leden van onze vereniging en hun vrienden een bezoek van de Antwerpse diamantbeurs organizeren. Voor alle bijkomende inlichtingen: Hélène Delahaije (h_delahaye@hotmail.com - +32.499.26.01.61). Rendez-vous à 9h40 à la gare d'Anvers.
(Klik op het beeld voor meer details maar de tekst is wel in het Frans)

La chose la plus difficile est de n'accorder aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. (Charles de Gaulle)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

Wanneer ge een weldaad hebt bewezen en een ander heeft haar genoten, waarom zoudt ge dan nog bovendien, zoals dwazen doen, een derde begeren: als weldoener geprezen te worden of dank te oogsten. (Marcus Aurelius)
 
Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt. Daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelve. (Marcus Aurelius)


De mens die in harmonie met zichzelf leeft, leeft in harmonie met het universum. (Marcus Aurelius)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
(klik op het beeld)

 
Der Geist des Wirklichen ist das wahre Ideelle. (Johann Wolfgang von Goethe)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Verspil de rest van je leven niet aan bespiegelingen over je buren, tenzij je daarmee een of ander voordeel voor beide partijen op het oog hebt. (Marcus Aurelius)
 
Wat niet goed is voor de korf, is niet goed voor de bijen. (Marcus Aurelius)


Als iemand me kan laten zien en me kan overtuigen dat ik iets verkeerds denk of doe, dan zal ik met liefde veranderen, want ik wens de waarheid te weten, die nog nooit iemand gekwetst heeft. (Marcus Aurelius)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren. (Marcus Aurelius)
 
Wanneer je wakker wordt denk aan wat een kostbaar voorrecht het is om te leven; om te ademen, om na te denken, om te genieten, om lief te hebben. (Marcus Aurelius)
 

(Klik op het beeld) Past newsletters  
Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y de costumbres. (Francisco de Quevedo y Villegas)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Questo è il grande principio dell'alchimia: posso fare all'esterno, solo ciò che sono già in grado di fare all'interno. (Salvatore Brizzi)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
A maneira de ajudar os outros é provar-lhes que eles são capazes de pensar. (Dom Helder Câmara)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Vitiis nemo sine nascitur. (Quintus Horatius Flaccus)

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie een prettige vakantietijd toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20160812 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.