vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Wat gezondheid is voor het hart, is passie voor de ziel. (Femma Magazine)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Je verlangt naar vrijheid? Wel, laat je dan niet van streek maken, noch ontmoedigen wat jou ook overkomt, maar handel zo dat je geest geleidelijk weer meester wordt over de situatie. Want alleen de geest is werkelijk vrij, hij is boven de gebeurtenissen verheven.
Als je aan de geest in jezelf zijn plaats teruggeeft, is er iets in jou dat zegt dat geen enkele hindernis of tegenslag jou je evenwicht, je vrede en je liefde kan ontnemen, en dat is waar. Aangezien de lichtende ervaringen die je eerder hebt opgedaan, je hebben geleerd op welke waarden je kunt rekenen, moet je je aan die ervaringen vastgrijpen en niet twijfelen aan al het mooie en grandioze dat je hebt beleefd. Draag het als een reispenning op de moeilijke weg die je moet gaan. Wanneer de storm voorbij is, zal je beseffen dat deze beproevingen, die je hadden kunnen ontmoedigen, je juist sterker hebben gemaakt.
(Aïvanhov)

Il n’y a pas dévénements misérables, il n’y a que des événements misérablement accueillis. (Maurice Maeterlinck)

(Klik op het beeld)Den großten Fehler, den man im Lebn machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. (Dietrich Bonhoeffer)

DE ZONSOPGANG...

‘s Nachts, als je slaapt, zijn de voorwaarden gunstig om in de leer te gaan in de onzichtbare wereld. En zelfs als je geen enkele precieze herinnering bewaart van wat je geleerd hebt, kun je soms voelen dat er nieuwe elementen zijn toegevoegd aan je begrip van de dingen.
Elke dag is een nieuw bestaan. Elke morgen word je geboren in de wereld en elke avond verlaat je de wereld, en het is belangrijk dat je dit laatste moment goed beleeft, aangezien het de voorwaarden voor de volgende dag voorbereidt. Hoe de voorbije dag ook is geweest, probeer voor je inslaapt alles te verjagen wat je bewustzijn kan verduisteren. Roep de beste gedachten en de beste gevoelens in je op om je te begeleiden op deze heilige reis die je in de andere wereld gaat maken. De volgende morgen zul je in de nieuwe dag stappen met gevoelens van licht, vrede en vreugde. (Aïvanhov)
 

Men moet aan kinderen en vogels vragen hoe kersen en aardbeien smaken. (Johann Wolfgang von Goethe)

Alleen de enorme inspanningen die het leven van ons vergt, leren ons de goede dingen ervan waarderen. (Johann Wolfgang von Goethe) 


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 

Talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, karakter in de stroom van het leven. (Johann Wolfgang von Goethe)

Niets is meer waard dan de dag van vandaag. (Johann Wolfgang von Goethe)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)Er zou weinig van mij overblijven indien ik alles moest afstaan, wat ik aan anderen te danken heb. (Johann Wolfgang von Goethe)
 
De haat is een drukkende last. Hij doet het hart diep in de borst wegzinken, en ligt als een grafsteen zwaar op alle vreugden. (Johann Wolfgang von Goethe)

AGENDA
Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)Op donderdag 18 mei van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij)
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen

Op zaterdag 15 april 2017 van 9 to 17u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 11de editie van de Dag van het Geluk over het thema van volwassen zijn met Prof. Alexander Roose, Prof. Antoon Vandevelde, Catherine Ongenae en Dr Gerbert Bakx. Meeer info: 0474.58.75.49 of www.academievoorlevenskunst.be


Het grootste kwaad dat een mens kan overkomen is dat hij slecht over zichzelf gaat denken. (Johann Wolfgang von Goethe) 

Als het oog niet straalt, kan het de zon niet zien. (Johann Wolfgang von Goethe)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov) 
Do not let arrogance go to your head and despair to your heart. Do not let compliments go to your head and criticisms to your heart. Do not let success go to your head and failure to your heart. (Roy T. Bennett)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Benader hem zoals hij kan worden en hij zal zo worden. (Johann Wolfgang von Goethe)


Pas op voor de man die niets te verliezen heeft. (Johann Wolfgang von Goethe)
Cada segundo de vida es un momento nuevo y único en el universo, un momento que nunca se repetirá. ¿Y qué les enseñamos a nuestros hijos? Les enseñamos que dos y dos son cuatro, y que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les vamos a enseñar también lo que son? Deberíamos decirles a cada uno de ellos: ¿Sabes quién eres? Eres una maravilla. Eres único. En todos los años que han pasado, nunca ha habido otro niño como tú. Tus piernas, tus brazos, tus dedos, la forma en que te mueves. Quizá te conviertas en un Shakespeare, un Miguel Ángel, o un Beethoven. Tienes la capacidad para hacer cualquier cosa. Si, eres una maravilla. Debes trabajar, todos debemos trabajar, para hacer al mundo digno de sus niños. (Pablo Picasso)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 
Iedereen hoort alleen wat hij begrijpt. (Johann Wolfgang von Goethe)
 

Algemene begrippen en grote verwaandheid stichten altijd groot onheil. (Johann Wolfgang von Goethe)

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

 
Alleen de mens is tot het onmogelijke in staat. (Johann Wolfgang von Goethe)

Het buitengewone geschiedt niet langs de bebaande, gewone weg. (Johann Wolfgang von Goethe)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Non ha maggiore inimico l’uomo che sé medesimo, perché quasi tutti e’ mali, pericolo e travagli superflui che ha, non procedono da altro che dalla sua troppa cupiditá. (Francesco Guicciardini)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Slechts wanneer het schip vergaat, ziet men wie kan zwemmen. (Johann Wolfgang von Goethe)
 
Zolang je deze wijsheid niet bezit: sterf om te worden, ben je slechts een trieste gast op deze donkere aarde. (Johann Wolfgang von Goethe)

(Klik op het beeld) Past newsletters

Dois bons princípios de vida : a nossa indiferença e paz perante o que penam acerca de nós e, a tranquilidade de nunca termos de julgar ninguém. (José Luís Nunes)
 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Altissima quæque flumina minimo sono labuntur.

DE SCHEPPING IS MUZIEK...

De bergen, de bomen, de zeeën, de ganse aarde, maar ook de zon, de sterren… heel de schepping is alleen maar muziek. Deze symfonie van heel het universum noemden dichters en filosofen zoals Pythagoras of Plato ‘de harmonie der sferen’. Alles wat bestaat zendt klanken uit, maar uiteraard niet de klanken die wij in het algemeen onder het woord ‘klanken’ verstaan. De harmonie der sferen is de synthese van alle talen die de schepping gebruikt om zich te manifesteren.
In de natuur onderscheiden we niet alleen geluiden, maar ook kleuren, bewegingen, geuren, vormen, want onze zintuigen geven ons een gedifferentieerde waarneming van de dingen. Maar boven onze vijf fysieke zintuigen bezitten we nog andere organen, die in staat zijn om een synthese te maken van al deze waarnemingen, en in bepaalde, uitzonderlijke momenten is het mogelijk de schepping tegelijk te ervaren als klanken, kleuren, vormen, bewegingen, geuren. Deze harmonie der sferen beroert niet alleen het gevoel. Het is tevens een woord van wijsheid dat de te volgen richting aangeeft, dat de goddelijke wet in de ziel grift van degene, die het voorrecht heeft gehad haar ten minste één keer te horen
.
(Aivanhov)
 

Je moet over voldoende fantasie beschikken om de waarheid aan te kunnen. (Johann Wolfgang von Goethe)

Een troost voor de middelmatigen: onsterfelijke genieën bestaan niet. (Johann Wolfgang von Goethe)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Parva leves capiunt animas.

Ik wens u een vrolijk Paasfeest toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170414 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.