vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Eruit is eruit. (Guy Verhofstadt)

EEN TOVENAARSLEERLING EN EEN LEUGENAAR BOUWEN DE BREUK
(klik op de beelden)

Ja, ik hou wel van de Britten, maar ik moet wel toegeven dat ik echt hoopte dat het Verenigd Koninkrijk, waarvan de politieke leiders deze prachtige Europese constructie steeds hebben gesaboteerd, zou uittreden liever dan ze van binnen in te blijven verzwakken zoals ze dat steeds heeft gedaan.
Ja, ik ben de mening toegedaan dat het Verenigd Koninkrijk zich tegenover de burgers van heel Europa zeer slecht gedragen heeft.
Ja, ik ben kwaad tegen deze ellendige tovenaarsleerling Cameron en deze leugenaar Farage die voor hun kleine persoonlijke belangen het hele volk hebben misleid.
In hun onbekwaamheid om op een schaakspel twee zetten vooruit te spelen, hebben ze hun land verraad, hun land dat in de Europese Unie nog een middelmatige macht was doch nu een onbeduidende Staat is geworden.
Natuurlijk zou de uittreding van het Verenigd Koninkrijk – en trouwens ook van alle Staten die de instelling liever verzwakken dan loyaal mee te doen aan haar constructie – een unieke kans zijn om van Europa een federale Staat te maken. De exit zou een historische kans zijn om voor een meer rechtvaardige en broederlijke wereld te ijveren, een wereld waarin de multinationale ondernemingen niet meer in staat zouden zijn alle landen tegen elkaar in concurrentie te brengen teneinde aan alle belasting te ontsnappen, waardoor zij de hele last van de samenleving aan de armen, aan de middenklasse en aan de KMO’s overlaten, een historische kans ook om een wereld te bouwen waarin men rijk kan worden op voorwaarde dat men een proportionele en redelijke belasting betaalt en niet een exorbitante belasting die toch niemand betaalt.
Ja, moge de Staten die niet willen meedoen aan de constructie van de Verenigde Staten van Europa maar uittreden en hoe vlugger hoe beter.
Ik zou het wel goed vinden dat het Verenigd Koninkrijk uittreedt maar ik geloof niet dat zij het zal doen.
Deze pathetische politiekers hebben het volk van het Verenigd Koninkrijk uiteraard voor een zwaar dilemma geplaatst. Natuurlijk hebben ze, dat ze de exit wel of niet betekenen, in de bevolking een echte kloof gecrëeerd en de positie van Europa in de Wereld verzwakt. Ik denk nochtans niet dat het Verenigd Koninkrijk haar exitaanvraag aan de Europese Unie zal betekenen gewoon omdat, breuk of niet, deze ellendelingen niet zullen durven geconfronteerd worden met het trauma van het verlies van Ierland en Schotland.
Vermits het Parlement de betekening van de exit moet goedkeuren, zullen deze kleine politiekers wellicht geen andere oplossing vinden dan nieuwe verkiezingen te organiseren en hopen maar dat de tegenstanders van de exit de verkiezingen ruim winnen indien ze het verlies van Ierland en Schotland willen vermijden. Dit zou een blijk van legitimiteit geven aan het feit dat het resultaat van het referendum niet zou geëerbiedigd geweest zijn.
Ik uit alleszins de wens dat indien, zoals ik het vrees, het Verenigd Koninkrijk de exit niet zou betekenen, de Europese leiders de moed zouden hebben om hun Britse collegas eens voor goed in de rang te brengen en om een einde te stellen aan de eenparigheidsregel en aan alle bijzondere regimes.
Nu zal ik me maar best kalmeren met deze mooie gedachte van Keizer Marcus Aurelius…


Hoeveel ernstiger zijn de gevolgen van woede dan de oorzaken ervan.


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


I remain optimistic. What we’ve seen in Europe and the rest of the world is that freedom has much stronger attraction than radical fundamentalism. (Gijs de Vries) 

Europa ist unsere Zukunft, sonst haben wir keine. (Hans-Dietrich Genscher)

Nous ne coalisons pas les Etats, nous unissons des hommes. (Jean Monnet)

Celui qui n’ose pas s’attaquer à ce qui est mauvais sait mal défendre ce qui est beau. (Maurice Schumann)


Le plus beau métier d’homme est le métier d’unir les hommes. (Antoine de Saint-Exupéry)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
 
A mes yeux, la tolérance est la plus belle et la plus noble des vertus. Rien n'est possible sans cette disposition de l'âme. Elle est une question préalable à tout contact humain. Elle ne fait renoncer à aucune idée et ne fait pas pactiser avec le mal. Elle implique simplement que l'on accepte que d'autres ne pensent pas comme vous sans les haïr pour cela. (Paul Henri Spaak)

 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
(klik op het beeld)

 
In Zeiten der Polarisierung muss man den Mut haben, deutlich dagegen zu halten. Wir brauchen klare Botschaften, dürfen uns nicht in Details verlieren. (Martin Schulz)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 
I look forward to a United States of Europe, in which the barriers between the nations will be greatly minimised and unrestricted travel will be possible. (Winston Churchill)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Who Freiheit, Menschenrechte und Pluralismus sind, da ist Europa. (Richard von Weizsäcker)

(Klik op het beeld) Past newsletters 

Prefiero mirar hacia adelante. Creo que tenemos que aprender de los errores y que no se vuelvan a cometer. (Pedro Sanchez)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Per essere italiani nel mondo dobbiamo essere europei in Italia. (Gianni Agnelli)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


A Europa real é uma colecção de identidades que já não têm a capacidade de se viver plenamente como nações, nem a força de querer e de imaginar a futura Europa como uma nova espécie de nação. (Eduardo Lourenço)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Accidit in puncto quod non contingit in anno.

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie een prettige vakantietijd toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20160701 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.