vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Filosofie is tenslotte niet veel anders dan beroepsmatig twijfelen aan waarheden als koeien. (Freek de Jonge)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 

Het kan iedereen overkomen dat hij zich innerlijk voelt alsof hij door een woestijn gaat: hij heeft geen zin in, of verlangen naar om het even wat, alles wordt voor hem smakeloos, vreemd en leeg. Een dergelijke toestand is de ergste waarin een mens kan terecht komen. Het ergste is immers niet mislukkingen mee te maken, ziek of geruïneerd te zijn, maar geen liefde, geestdrift of geloof meer te hebben, de zin voor het leven te verliezen. Men moet er dus aan denken om in zichzelf de elementen voor te bereiden die men nodig zal hebben om zonder kleerscheuren uit deze woestijn van de ziel te komen.
Iedere moeilijkheid heeft een eigen oplossing. Deze oplossing kan het licht zijn, of de wil, of nederigheid, of zuiverheid, of liefde… Span je dus in om geen enkele van deze vermogens te verwaarlozen, om niet volledig berooid te zijn op het ogenblik van de beproeving. Zelfs als je vandaag de indruk hebt dat niets je ontbreekt, is dit geen reden om niet te werken aan het verwerven van elementen die je, daar mag je zeker van zijn, op een dag nodig zult hebben. 
(Aïvanhov)


La première qualité du créateur, c’est le courage. Le courage d’affronter le scepticisme, le conformisme et, finalement, la jalousie. (Claire Martin)L’avenir appartient à ceux qui rêvent trop. (Grand corp malade)


HET ONGELUK VAN DE ENE IS HET GELUK VAN DE ANDER.

Men is bedroefd, zogezegd, over het lot van mensen die getroffen worden door ongeluk en die lijden, maar meestal proberen degenen die het kunnen, voordeel te halen uit dat ongeluk. Een handelaar gaat failliet? Zeer goed, zij zullen zijn klanten wel inpikken. Twee landen starten een oorlog, formidabel, er kunnen wapens verkocht worden, zowel aan het ene als aan het andere, enz. Het volstaat de mensen te observeren: zowel hun persoonlijk leven als hun collectief leven staat bol van dergelijke berekeningen.
Indien veel meer mensen echt bekommerd zouden zijn over het welzijn van hun medemensen, hoeveel verbeteringen zouden zij realiseren! Maar zij stellen zich ermee tevreden het kwaad vast te stellen door te herhalen: "Hoe is dat toch mogelijk? Waarom gebeuren zulke dingen? Wat een gruwel!" Maar indien de omstandigheden zich ertoe lenen, houdt niets hen tegen om hun zaakjes te regelen op de kosten van een ander. Welja, het ongeluk van de een, is het geluk van de ander, zoals men zegt, en dat is de trieste waarheid. Ziedaar waarom op deze aarde het kwaad nog een reden van bestaan heeft en zich nog kan verheugen.
(Aïvanhov)
 

The worst curse to befall anyone is stagnation, a banal existence, the quiet desperation that comes out of a need for conformity. (Deepak Chopra)

In the midst of movement and chaos, keep stillness inside of you. (Deepak Chopra)
 

In societies where mature workers are respected and where their wisdom is respected, everybody benefits. Workers are more engaged and productive. Their health is better. They live longer. (Deepak Chopra)

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein. (Johann Wolfgang von Goethe)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

I think the reward for conformity is that everyone likes you except yourself. (Rita Mae Brown)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

Don’t try to steer the river. (Deepak Chopra)

Even when you think you have your life all mapped out, things happen that shape your destiny in ways you might never have imagined. (Deepak Chopra)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

There is just no getting around that turning bad things into good things is up to you. (Deepak Chopra)

You alone are the judge of your worth and your goal is to discover infinite worth in yourself, no matter what anyone else thinks. (Deepak Chopra)


We are not victims of aging, sickness and death. These are part of scenery, not the seer, who is immune to any form of change. This seer is the spirit, the expression of eternal being. (Deepak Chopra)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Everyone is acting from his own level of consciousness.  This is all we can ask of ourselves or anyone else. However hurtful someone is, he is doing the best he can, given the limits of his consciousness. (Deepak Chopra)


No solution can ever be found by running in three different directions. (Deepak Chopra)

Enlightened leadership is spiritual if we understand spirituality not as some kind of religious dogma or ideology but as the domain of awareness where we experience values like truth, goodness, beauty, love and compassion, and also intuition, creativity, insight and focused attention. (Deepak Chopra)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


If you and I are having a single thought of violence or hatred against anyone in the world at this moment, we are contributing to the wounding of the world. (Deepak Chopra)

Wealth is the progressive realization of worthy goals, the ability to love and have compassion, meaningful and caring relationships. (Deepak Chopra)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

The less you open your heart to others, the more your heart suffers. (Deepak Chopra)

Success comes when people act together; failure tends to happen alone. (Deepak Chopra)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
 
But the real secret to lifelong good health is actually the opposite: Let your body take care of you. (Deepak Chopra)

Always go with your passions. Never ask yourself if it’s realistic or not. (Deepak Chopra)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)Always you must find the place inside yourself where nothing is impossible. (Deepak Chopra)

To acquire true self power you have to feel beneath no one, be immune to criticism and be fearless. (Deepak Chopra)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

Victims always feel alone and helpless. (Deepak Chopra)

Whatever relationships you have attracted in your life at this moment, are precisely the ones you need in your life at this moment. There is a hidden meaning behind all events, and this hidden meaning is serving your own evolution. (Deepak Chopra)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!

 
If you focus on success, you’ll have stress. But if you pursue excellence, success will be guaranteed. (Deepak Chopra) 
 
Life gives you plenty of time to do whatever you want to do if you stay in the present moment. (Deepak Chopra)

Spiritual people should not be ashamed of being wealthy. (Deepak Chopra)

(klik op het beeld)


Es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro sino del resultado de una emoción. (Eduard Punset)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

 
Le piccole teste sono soggiogate dall’idea dell’uniformità, la quale poi è comoda perché dispensa dal pensare. (Gian Domenico Romagnosi)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 

Só há duas opções nesta vida: se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. (Darcy Ribeiro)


OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

We must go beyond the constant clamor of ego, beyond the tools of logic and reason, to the still, calm place within us: the realm of the soul. (Deepak Chopra)

The highest levels of performance come to people who are centered, intuitive, creative, and reflective – people who know to see a problem as an opportunity. (Deepak Chopra)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Orde komt tot stand door stilte, niet door denken. (Jiddu Krishnamurti)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)A risk-free life is far from being a healthy life. (Deepak Chopra)

Research has shown that the best way to be happy is to make each day happy. (Deepak Chopra)

 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Qui dormit, non peccat.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.