vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Het zal in latere jaren onze trots en onze overwinning zijn dat iedere vernietigende slag die men ons heeft willen toebrengen in zijn tegendeel is omgeslagen en onze kracht en onze ontwikkeling slechts bevorderd heeft. (Etty Hillesum)
 

DE MACHT VAN DE KWETSBAARHEID
(Klik op het beeld) Brene Brown


Ga niet waar de weg je leidt, maar ga waar geen pad is en laat je eigen spoor achter. (Ralph Waldo Emerson)
 
Een van de mooiste compensaties in het leven is dat geen enkel mens een ander kan helpen zonder zichzelf te helpen. (Ralph Waldo Emerson)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Het dagelijks leven van de meeste mensen bestaat uit  klagen, afzien, strijd en wrok. Waarom? Omdat hun bewustzijn zo bekrompen en beperkt is dat niets voor hen belangrijker lijkt dan hun zorgen, hun ambities, hun begeerten en hun ruzies. Ze zien de onmetelijkheid van de hemel boven hen niet, heel die oneindige ruimte… Als ze maar naar boven wilden kijken, dan zouden ze zich van die beperkingen kunnen losrukken en eindelijk vrijer ademen. Ja, het gaat alleen over de richting van hun blik: deze niet zozeer naar beneden richten, maar wel omhoog.
Wie aan het oneindige denkt, aan de eeuwigheid, begint te voelen dat iets in hem boven alles verheven is, dat niets hem nog kan raken, geen enkele krenking, geen enkele belediging en geen enkel verlies, omdat een ander bewustzijn bezig is in hem te ontwaken. (Aïvanhov)


On résiste à l’adversité mieux qu’à la prospérité. On se tire de la mauvaise fortune plus entier que de la bonne. (Victor Hugo)

(Klik op het beeld)


 
Wenn ich auf mein Unglück trete, stehe ich höher. (Friedrich Hölderlin)

GEVEN EN NEMEN...
Geven en nemen. Deze twee woorden vatten twee opvattingen over het leven samen. En je kunt zeggen dat materieel, gevoelsmatig en mentaal, de meeste mensen er vooral aan denken te nemen: situaties, gebeurtenissen en mensen interesseren hen werkelijk alleen in de mate dat er voor hen iets te halen valt. En om die reden kan er ook werkelijk niets verbeteren in de wereld. Als u werkelijk iets goeds wilt nalaten op uw doortocht op aarde, maak er dan een gewoonte van te geven. Kijk maar naar een bron: de dieren komen er hun dorst lessen, in haar nabijheid groeien planten en bomen en de mensen bouwen er hun woningen. Waarom? Omdat ze niet ophoudt aan allen haar zuiver water te geven. De bron leert ons dat er één enkele ware methode bestaat om het leven te scheppen en te onderhouden, namelijk geven, het beste geven dat we in ons hart en in onze ziel bezitten. En vrees de ondankbaarheid van de mensen niet. Jammer voor hen als ze ondankbaar zijn: zij zullen arm blijven; en des te beter voor u als u een bron bent: je zult rijk worden. (Aïvanhov) 

Mensen zien enkel datgene waarop ze zijn voorbereid om het te zien. (Ralph Waldo Emerson)
 
De wereld is vol met poorten, vol met kansen, aaneenschakelingen van spanning die erop wachten benut te worden. (Ralph Waldo Emerson)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

Niemand kan iets goed doen, die zijn werk niet voor belangrijk houdt. (Ralph Waldo Emerson)
 
Alleen voor de wijze is het leven een feest. (Ralph Waldo Emerson)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
Wat is onkruid? Een plant waarvan de verdiensten niet zijn ontdekt. (Ralph Waldo Emerson)
 
De jaren leren je de dingen die de dagen niet weten. (Ralph Waldo Emerson)
 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE JULI
(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)

Een held is niet dapperder dan iemand anders, hij is het alleen vijf minuten langer. (Ralph Waldo Emerson)
 
Groot zijn is miskend zijn. (Ralph Waldo Emerson)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen. (Elisabeth Kübler-Ross)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Het leven is niets dan een experiment. Hoe meer je experimenteert, hoe beter. (Ralph Waldo Emerson)
 
We kunnen de wereld afreizen op zoek naar schoonheid, maar we moeten haar in ons dragen om haar te kunnen vinden. (Ralph Waldo Emerson)


(klik op het beeld)


A los hombres fuertes les pasa lo que a los barriletes; se elevan cuando es mayor el viento que se opone a su ascenso. (José Ingenieros)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


 
Een vriend kan wel beschouwd worden als het meesterstuk van de natuur. (Ralph Waldo Emerson)
 
Doe altijd datgene wat je bang bent te doen. (Ralph Waldo Emerson)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


De enige wijze om een vriend te hebben is, er een te zijn. (Ralph Waldo Emerson)

De voorouder van elke actie is een gedachte. (Ralph Waldo Emerson)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Non vi è miglior insegnante delle difficoltà. Ogni sconfitta, ogni batticuore, ogni perdita, contengono il loro proprio seme, la loro propria lezione su come migliorare le vostre prestazioni la volta successiva. (Og Mandino)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

De mensen van karakter zijn het geweten der maatschappij. (Ralph Waldo Emerson)

Elke minuut boosheid kost je zestig seconden geluk.
(Ralph Waldo Emerson)

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Os homens são como as obras de arte: é preciso que se não entenda tudo delas duma só vez. (Miguel Torga)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
 
Wat wij in het leven het meest nodig hebben, is iemand, die ons er toe brengt, te doen waar wij toe in staat zijn. (Ralph Waldo Emerson)
 
Heb de moed om te vragen en uwe onwetendheid te laten blijken. (Ralph Waldo Emerson)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Hoe een mens stijgt kan men zien aan zijn opeenvolgende vriendenkringen. (Ralph Waldo Emerson)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Vici mea fata vivendo. (Publius Vergilius)

Namens de raad van bestuur, wens ik u de mooiste van alle zomers toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170630 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.